CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

“La sociedad contra el Estado”, un llibre sobre la qüestió del poder

Dimecres, 29 desembre, 2010

La sociedad contra el Estado

Pierre Clastres

Virus editorial. 2010

«I potser la solució del misteri sobre el naixement de l'Estat permeti esclarir també les condicions de possibilitat (realitzables o no) de la seva mort.»

L'antropologia, a partir d'una concepció unívoca i lineal de la història, ha presentat a les societats primitives com societats incompletes, menys evolucionades, per mancar d'Estat; es tractaria, en definitiva, de societats que encara no han arribat a l'edat adulta, encara estancades en la infància de la humanitat. Els prejudicis etnocèntrics també han portat a afirmar que aquestes societats tenen una economia de subsistència —és a dir, que són societats sense mercat o sense excedents, societats de l'escassesa— o una tecnologia inferior, ignorant que es tracta de societats que han desenvolupat una tecnologia suficient per a sobreviure en condicions òptimes en el seu mitjà, havent de dedicar només una petita part del seu temps a tasques de reproducció i alimentació.

En l'obra de Clastres subjeu una preocupació de fons: la qüestió del poder. Per a ell, l'aparició de l'Estat és el major accident històric. En l'Estat resideix l'origen de la dominació i la desigualtat. A fi de conèixer la ruptura que porta a l'aparició de l'Estat i a la divisió en classes, analitza la qüestió del poder entre les societats primitives, societats per a les quals el poder no significa coerció. La seva investigació etnogràfica sobre diferents pobles indis sud-americans i les seves estades entre els yanomami, els guayaquís i els guaranís, li van permetre un coneixement profund sobre els múltiples mecanismes que s'han valgut les societats aestatals per a impedir l'acumulació de poder i riquesa, posant així els fonaments per al desenvolupament d'una antropologia política rigorosa.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció