CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Taula del Tercer Sector critica l’eliminació de programes de reinserció de presos

Divendres, 15 juny, 2012

taulatercersector.jpg

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras va denunciar que amb aquestes retallades “s’ha tocat os” i que “s’abandonen a les persones que atenien els programes de reinserció i s’abandonen a les entitats que prestaven aquest servei”.


La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va denunciar el passat dia 30 de maig que la supressió de programes de reinserció de presos provocarà més inseguretat, una saturació de les presons i més despesa pública. Alhora, va denunciar que amb aquestes retallades s’elimina el model de reinserció de presos que hi havia a Catalunya des de fa molts anys.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras va denunciar que amb aquestes retallades “s’ha tocat os” i que “s’abandonen a les persones que atenien els programes de reinserció i s’abandonen a les entitats que prestaven aquest servei”.

Miquel Pungiluppi, representant de les entitats afectades va denunciar que amb aquestes retallades “tots hi sortim perdent i que es rebaixa la qualitat de la rehabilitació a Catalunya”.

Per la seva banda, Núria Fabra, consultora de les entitats afectades va denunciar que “retallar en els presos vol dir retallar en la nostra seguretat” i que “caldrà reinventar el model de reinserció, en un futur, perquè ara s’elimina”.

Les entitats del Tercer Sector Social que col·laboren amb el Departament de Justícia en l’atenció a les persones recluses o immerses en processos judicials, fa uns dies han rebut oficialment la comunicació del Departament que enguany no rebran cap tipus de finançament per donar continuïtat als seus serveis. Ni tan sols per cobrir el cost dels serveis prestats des de l’1 de gener d’enguany. El Departament de Justícia ha comunicat a aquestes entitats que no convocarà subvencions per a la continuïtat d’aquests projectes a partir de l’1 de juny.

Això afecta 35 entitats socials i més de 160 professionals que venien rebent cada any finançament del Departament en forma de subvencions per prestar els serveis següents:

- Programes d’atenció psicosocial per a discapacitats intel·lectuals.

- Programes de rehabilitació per a drogodependents, malalts mentals i VIH.

- Programes d’atenció psicosocial i assessorament legal per a persones en

3er grau i llibertat condicional.

- Mediació intercultural en els centres de justícia juvenil i els centres penitenciaris.

- Activitats de lleure, cultura i esports dins i fora de presó.

Les entitats socials afectades pertanyen, entre d’altres, a les federacions de la Taula del Tercer Sector següents: Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Creu Roja, Federació Catalana de Drogodependències, Dincat, Federació Catalana de Voluntariat Social, etc.

L’any passat es van atendre 6.363 persones en els diversos programes. Els programes de reinserció de les entitats socials a Catalunya compten amb uns 800 voluntaris a tot el país. A tall d’exemple, l’any passat es van atendre 640 persones en diversos pisos de reinserció.

Aquests serveis van tenir un cost de 2,2 M € en el bienni 2010-2011. Davant la delicada situació econòmica les entitats van acceptar una reducció del pressupost al 50% en el mes de novembre de 2011, d’aplicació al 2012. Posteriorment, també van comunicar per escrit la disponibilitat a una nova reducció davant el difícil escenari, preservant els serveis de caire terapèutic i deixant sense finançament les activitats culturals i de lleure.

Finalment, el Departament també ha comunicat a les entitats que, en no haver-hi conveni de col·laboració, ni tan sols podran prestar serveis de forma voluntària com fins ara, ja que els voluntaris i les voluntàries a partir d’ara hauran de sol·licitar cada vegada l’entrada al centre penitenciari amb una setmana d’anticipació com si fossin personal aliè.

Des de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya considerem que la supressió d’aquest conjunt de serveis és una mesura d’extrema gravetat per diverses raons:

1.- Perquè suposarà la destrucció de la política pública de rehabilitació i reinserció, ja que el gruix d’aquesta tasca l’han dut sempre a terme les entitats socials que col·laboren amb el Departament. Cal tenir en compte que un dels trets diferencials de la política penitenciària de Catalunya era justament la qualitat dels programes de rehabilitació propis combinada amb la qualitat dels programes de rehabilitació de les entitats.

2.- Perquè 5.515 reclusos, un dels col·lectius més fràgils de la nostra societat, es veuran privats d’aquests serveis, i això suposa una vulneració dels seus drets fonamentals recollits a l’article 25.2 de la Constitució

3.- Perquè s’incrementarà la inseguretat ciutadana, ja que la reincidència sense rehabilitació se situa en més d’un 50% (en lloc del 40,2% actual) i tots els estudis de reincidència demostren que la rehabilitació és l’únic camí per a la reinserció, i que són claus els programes de rehabilitació i el suport psicosocial durant tot el procés, així com les oportunitats de vivenda, socialització i treball a la sortida. Cada any surten de la presó uns 2.300 presos, i això significa que sense aquests programes més de 1.200 probablement tornaran a delinquir.

4.- Perquè la tasca de sensibilització social, difusió i promoció d’oportunitats per la població reclusa que fan les entitats socials difícilment es pot fer des de l’Administració, i és clau per a la cohesió social i per donar una segona oportunitat als reclusos.

5.- Perquè li acabarà sortint més car a la Generalitat, ja que amb cada intern rehabilitat que no torna a la presó el govern català s’estalvia 30.000 € anuals i, per tant, aquest previsible increment de la reincidència acabarà costant 8,4 M€ anuals.

6.- Perquè algunes de les 35 entitats socials afectades es veuran abocades a tancar, ja que no podran afrontar el cost dels serveis prestats durant el primer semestre de 2012, ni el cost de la indemnització de professionals amb més de 10 anys d’antiguitat.

7.- Perquè és absurd que a partir d’ara els centres penitenciaris posin dificultats a l’accés del personal voluntari de les entitats socials, en un moment en què justament el suport de voluntaris i voluntàries pot esdevenir l’única via per tal que alguns reclusos segueixin comptant amb alguns serveis essencials.

Tot i ser conscients del difícil moment que viuen les finances de la Generalitat, li demanem al Departament de Justícia que adopti almenys les quatre mesures següents:

a) Garantir la continuïtat dels serveis de rehabilitació i de suport psicosocial als reclusos més essencials.

b) Abonar a les entitats, mitjançant una convocatòria de subvencions específica, el cost dels serveis prestats entre l’1 de gener i el 31 de maig d’enguany.

c) Seguir permetent com fins ara l’entrada del personal voluntari de les entitats als centre penitenciaris.

d) Buscar una solució jurídica perquè les entitats no hagin de justificar la totalitat del projecte. Ja que molts d’aquests serveis estan cofinançats per subvencions d’altres Departaments com Salut o Benestar Social, i les entitats ara ja que no podran pas assumir ni justificar la part del pressupost que aportava el Dep. de Justícia.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras ha adreçat una carta al president de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament de Catalunya i exconsellera de Justícia, Núria de Gispert i a la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal expressant la seva preocupació per aquesta retallada i demanant que el govern trobi les solucions més adients a fi que l’impacte de les reduccions pressupostàries al Departament de Justícia tingui el menor impacte possible sobre els reclusos i les entitats socials que els atenen.

FONT: Taula del Tercer Sector