CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona es queda sense servei de neteja

Dimarts, 22 octubre, 2019

logosapb-2.png

Nota de premsa sobre la situació de la neteja 16/10/2019

TGSS: Tresoreria General de la Seguretat Social (Afiliació, altes, baixes, cotització i recaptació)
INSS: Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions i pensions)
OISS: Oficines integrals de la Seguretat Social (TGSS+INSS)

Des de la secció sindical de CGT de la TGSS de Barcelona redactem aquesta nota de premsa per a denunciar la situació que s’ha generat en haver-nos quedat sense servei de neteja des del dia 1 d’octubre.

El dia 30 de setembre de 2019 va finalitzar el contracte que havia subscrit la TGSS amb l’empresa Ilunion per a prestar el serveis de neteja en tots els centres de treball de la demarcació de Barcelona. Com a mínim fins el 28 d’octubre no entraran en vigor els nous adjudicataris (Ilunion es farà càrrec de les OISS i del servei de control de plagues, i Ferrovial de la resta d’oficines (inclosa la seu de la Direcció provincial d’aquest organisme).

El motiu d’aquesta situació, segons la direcció de la TGSS, està motivat per un canvi de normativa que regula la contractació amb les Administracions Públiques. Aquesta contractació s’ha dut a terme als serveis centrals de la TGSS i no s’han previst els nous terminis d’impugnació als que les empreses que concorren i no han guanyat el concurs, tenen dret. Així doncs, si no hi ha cap impugnació , a partir del 28 d’octubre entraran en vigor les noves contractacions. Si hi ha impugnacions el servei de neteja haurà d’esperar que aquestes es resolguin.

Aquesta situació anòmala ha tingut conseqüències tant per les treballadores de la neteja com per a la higiene dels centres de treball, la majoria d’atenció al públic, amb afectació, per tant, a la salut pública.

En quant a la situació de les treballadores, s’ha de ressenyar que amb independència de l’empresa en la que estiguin contractades en un moment o altre, són treballadores que presten els seus serveis a la TGSS i, en conseqüència, la responsabilitat final de la seva situació laboral és de la TGSS.

Des de la TGSS les treballadores de la neteja l’únic que han trobat fins fa poc han estat instruccions per a que el dia 30 de setembre tornessin les claus dels centres de treball i instruccions al personal de seguretat per a que els impedeixin l’entrada a partir de l’endemà.

Després de la incertesa inicial sembla que es va aclarir la seva situació:

Es donarien dues situacions diferents:

- Les que anaven a passar a Ferrovial estarien afectades per un Expedient de Regulació d’Ocupació que suposaria una suspensió de contracte i passar a l’atur fins que no es fes efectiva la nova adjudicació.

- Les que es quedaran a Ilunion “gaudirien” un permís retribuït fins el 31 d’octubre a recuperar durant el proper any, compensant amb vacances o hores
complementàries.

En aquestes circumstàncies les treballadores tindran un perjudici (pèrdua de salari si passen a l’atur i necessitat de compensar amb temps de treball o vacances un permís que no han Des sol·licitat). D’aquest perjudici només és responsable la TGSS i hauria d’indemnitzar-les.

Des de la secció sindical de CGT entenem que aquestes treballadores haurien de passar a ser personal de la TGSS des del dia 1 d’octubre operant la figura de la subrogació establerta tant a la normativa laboral i al conveni col·lectiu de neteja, i internalització d’un servei privatitzat, acabant amb la incertesa per a les treballadores cada vegada que finalitza una contracta (quan no es troben amb impagaments o altres condicions precàries de treball) i millorant el servei de neteja que mereixem tant les empleades de la TGSS com la ciutadania que atenem diàriament.

En quant al tema de la higiene, la situació és obvia: l’entorn de les oficines públiques és variat.

Un exemple el tenim a l’OISS de Drassanes. El baix nivell d’higiene de l’entorn de l’oficina passa inevitablement a l’interior del centre mitjançant el lògic trànsit dels ciutadans, amb el que l’expansió de les colònies de bactèries està assegurada de manera natural.

El problema és que la manca d’una neteja diària genera un risc veritable tant per a les treballadores de les oficines com per al públic en general que assisteix dia a dia, emportant-se més material biològic del que tenia quan va entrar a l’oficina: bactèries fecals (Escherichia Coli, Salmonella..., algunes cepes bacterianes poden ser inofensives i d’altres no), estafilococos (causen malalties a la pell, sang, ossos, pulmons,...), fongs...

Les bactèries fecals es transmeten de moltes maneres: pantalles tàctils de tota mena (com les que hi ha als centres públics per a demanar número o realitzar gestions, des d’oficines de l’administració pública a locals de menjar ràpid), botoneres de cisternes, inodors, aixetes, poms de portes, teclats dels ascensors... compartir tovalloles, rentadora, comandaments electrodomèstics... etc. etc. etc.

Davant d’aquesta situació, la secció sindical de CGT vam presentar una denúncia davant de la Inspecció de Treball. A la visita en la que vam participar, juntament amb representants de la TGSS i d’Ilunion, l’inspector ens va donar a conèixer que dictaria un requeriment. Restem a l’espera de conèixer, aquesta setmana, el seu contingut.

Secció Sindical de la CGT a la TGSS
logosapb-2.png