CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’acord amb el Ministeri de Foment permet desconvocar les vagues del 9 i 10 de juny a RENFE i obre vies de solució

Dimecres, 10 juny, 2009

En la matinada del dia 9 de juny, s'ha arribat a un acord amb el Ministeri de Foment i el President de l'empresa per a garantir la continuïtat de RENFE- Operadora en la prestació del servei de les Proximitats de Barcelona. La Generalitat, que en tot moment ha estat pendent del que estava passant, no ha enviat representants a la reunió.

El document subscrit, obliga que RENFE-Operadora tingui un contracte programa amb el qual materialitzar el procés de transferència de competències a la Generalitat de Catalunya, sense que això suposi segregar de l'empresa el personal i el material ferroviari necessari per a realitzar el mateix. La Generalitat de Catalunya tindrà així les facultats de gestió de les Proximitats de Barcelona. D'aquesta manera és possible fer la transferència de competències sense trencar RENFE, pretensió del Ministeri de Foment i Generalitat recollida en el seu document d'esborrany d'acord.

Les organitzacions sindicals del Comitè General d'Empresa podrem controlar el procés de negociació mitjançant una comissió creada a l'efecte, procés que haurà de culminar en la signatura d'un contracte programa entre RENFE-Estat-Generalitat de Catalunya en l'horitzó del 31 de desembre del 2010.

CGT valora positivament l'acord arribat per tot el Comitè General d'Empresa, acord aconseguit gràcies a les ganes de lluita, acumulades durant anys, que molts treballadors havien expressat durant el període d'assemblees, fet aquest que no ha passat desapercebut. El treball d'unitat sindical realitzat entre les organitzacions sindicals ha donat un rendiment, que ens recorda que units som molt més forts.

Les mobilitzacions es posposen, entenent que s'han obert vies de solució al problema, però en cas que en aquest o altre escenari tornin a plantejar la ruptura de l'empresa, reprendrem immediatament la conflictivitat que avui hem aparcat.

Madrid 9 de juny de 2009.

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL. Secretaria de Comunicació - Sindicat Federal Ferroviari


COMUNICAT DEL COMITÈ GENERAL D'EMPRESA DE RENFE

S'HA ACONSEGUIT UN ACORD: ELS DIES 9 I 10 DE JUNY NO HI HAURÀ VAGA

Les organitzacions sindicals que componen el Comitè General d'Empresa de Renfe Operadora, per unanimitat, han arribat a un acord amb el Ministeri de Foment que garanteix que Renfe Operadora continuarà prestant el servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalia de Barcelona. La passada nit s'ha celebrat una nova reunió entre les representacions del Ministeri de Foment i de les organitzacions sindicals que componen el Comitè General d'Empresa de Renfe Operadora, que s'ha perllongat fins a la matinada d'avui, dia 9 de juny, en la qual, finalment, ha estat possible arribar a un acord que ha permès superar el conflicte plantejat per als dies 9 i 10 de juny.

Els aspectes més destacables de l'acord aconseguit són els següents:

- El Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, Renfe Operadora i les organitzacions sindicals han acordat la constitució d'una taula de negociació i seguiment en la qual estaran presents les autoritats ferroviàries, Renfe Operadora i les organitzacions sindicals.

- Aquesta taula negociadora participarà en cadascun dels processos derivats de la materialització de la transferència entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu que la negociació estigui conclosa en l'horitzó del primer semestre de 2010 .

- Totes les parts manifesten la voluntat d'assolir un acord per a la consecució d'un nou Contracte-Programa entre RENFE Operadora i la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis de rodalia de Barcelona.

- Renfe Operadora continuarà prestant el servei fins a assolir acord en el nou contracte programa entre Renfe Operadora i la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis de rodalia de Barcelona.

- Renfe Operadora negociarà amb la Generalitat de Catalunya el nou contracte programa basant-se en paràmetres objectius negociats prèviament amb les organitzacions sindicals.

- Les organitzacions sindicals posposen les mobilitzacions actualment convocades pel CGE i les organitzacions sindicals partícips del mateix.

El Comitè General d'Empresa valora positivament l'acord arribat, que només ha estat possible per la fermesa i determinació amb la qual s'ha actuat de manera conjunta contant amb el suport de tots els ferroviaris i ferroviàries.

Amb aquest acord, s'obre un nou període en el qual les organitzacions sindicals que componen el Comitè General d'Empresa de Renfe Operadora han de continuar amb la labor iniciada per al desenvolupament i compliment dels diferents punts de l'acord, si bé, el punt de partida per a aquest treball s'ha establert sobre la base que Renfe Operadora prestarà el servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalia de Barcelona, premissa bàsica imprescindible per a superar l'actual conflicte.

Madrid, 9 de juny de 2009.

CGT, CCOO, SEMAF, SF, UGT