CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’Assemblea dels Moviments aprova a Rivas la declaració amb la qual es tanca el III Fòrum Social Mundial de les Migracions

Dilluns, 15 setembre, 2008

Avui, quan commemorem els seixanta anys de la Nakba palestina, els 20 anys de l'inici de les morts en l'Estret de Gibraltar, els 35 anys del cop militar contra el govern democràtic de Salvador Allende; quan aquesta mateixa legitimitat està greument amenaçada a Bolívia i convoca la nostra consciència i solidaritat, i quan celebrem els 60 anys de la Declaració Universal de Drets Humans, nosaltres, dones i homes que som part de més de dos mil moviments i organitzacions socials de noranta països del planeta, ens hem reunit a Rivas Vaciamadrid, del 11 al 14 de setembre de 2008, sota el lema: 'LES NOSTRES VEUS, ELS NOSTRES DRETS, PER UN MÓN SENSE MURS'


Les nostres Veus

Som persones i organitzacions de migrants, desplaçats/des i refugiats/des; víctimes del tràfic d'éssers humans i la tracta; som també moviments i organitzacions socials treballant al costat d'ells; som subjectes individuals i col·lectius que, preocupats pel fet migratori comprès en la seva integralitat, ens hem ocupat de desenvolupar accions compromeses amb la transformació radical de les condicions en les quals els éssers humans s'han vist obligats a migrar, desplaçar-se o refugiar-se.

Nosaltres, les persones migrants, desplaçades i refugiades i les nostres organitzacions, ens constituïm en un nou subjecte polític i en una força social mundial que es consolida en aquest III Fòrum Social Mundial de les Migracions.

Per tot l'anterior i amb legítim dret, aixequem les nostres veus per a dir:

No a la creixent deterioració de les condicions de vida que impacta a la majoria de les persones del planeta, en el nord com en el sud global i que impacta de manera especial a les persones migrants, refugiades i desplaçades dels diferents continents, i molt especialment les dels pobles palestí, saharaui, colombià, sudanés i iraquià i a les polítiques còmplices d'Estats Units, Europa i Espanya en particular.

No a les migracions forçades dels pobles indígenes com resultat de l'expropiació de les seves terres i dels megaprojectes agroindustrials, que porten com a conseqüència el desarrelament i la destrucció de les seves cultures.

No a les diferents manifestacions de racisme en contra de les persones i comunitats migrants en tots els continents i particularment, en contra de les persones de l'Àfrica Negra i la comunitat llatina als Estats Units

No a la reproducció i l'enfortiment d'un sistema patriarcal que, en el context de la feminització de les migracions, aprofundeix àdhuc més l'asimetria de gènere ja existents, i es tradueïx en la continuïtat de la ubicació de la dona en treballs relacionats a l'àmbit privat i a la cura dels altres, en condicions d'esclavitud.

No als projectes que estigmatitzen, segmenten i exclouen a les persones migrants i les seves famílies i deterioren el teixit social comunitari i organitzatiu. Rebutgem la pretensió de transformar les remeses en substitut de polítiques estatals de desenvolupament en els països d'origen i en reforç al circuit financer del capital, ampliant encara més les històriques asimetries socials, polítiques, econòmiques i culturals.

No al discurs mediàtic convencional que des dels estereotips, reforça la criminalització i la victimització de les persones migrants com discurs hegemònic; a la xenofòbia, la discriminació i el racisme que es propaga des d'ells i que fa crèixer aquestes conductes i pràctiques en les societats i països de trànsit i destinació de persones migrants.

No a la globalització capitalista, neoliberal, concentradora i excloent, depredadora del ésser humà i de la naturalesa i que en el seu conjunt representa la causa fonamental de les migracions contemporànies.

Els nostres Drets

Som subjectes que ens fem càrrec de processos; analitzem i interpretem la complexa realitat del fet migratori, des del lloc del ser humà, la seva dignitat i la integralitat dels nostres drets humans; imaginem i engeguem iniciatives múltiples i diverses i apostem pel nostre protagonisme històric, per la construcció d'altra realitat:

En les condicions actuals del capitalisme mundial, les persones migrants som una mostra evident de les desigualtats econòmiques i socials entre els països i dintre dels països. Situació que s'aprofundeix per la sincronia d'una crisi mundial, multidimensional: econòmica, ambiental, alimentària i energètica.

La construcció de murs geogràfics, polítics, legals i culturals, com la directiva europea de la “vergonya”, i altres lleis públiques i disposicions oficials similars, són una estratègia criminalitzant que, en nom de la major rendibilitat del capital internacional, elimina tots els drets humans. Per a això es recorre, a més, a la externalització de fronteres, la internalització mental a través de la persecució, la fustigació i les deportacions; les detencions arbitràries, la impunitat policial fronterera i els centres d'internament, on la violació dels drets humans és quotidiana.

Insistim en que els acords laborals bilaterals i regionals inspirats en el model filipí de programes temporals de treballadors hoste que, a l'impedir l'arrelament, anul·la qualsevol possibilitat de reivindicar els seus drets, propiciant la sobreexplotació i deshumanització de les persones treballadores, compleixin plenament amb les obligacions establertes en els convenis 97 i 143 de la OIT; sense la qual cosa s'aprofundeix la deterioració integral del Treball Humà, amb pèrdua del seu valor salarial, social i jurídic, convertint a les persones migrants en mercaderies.

Afirmem la necessitat de defensar, reivindicar, estendre, enfront del treball forçat, esclau i precari, el treball digne per a una vida digna, que integri llibertat, igualtat de tracte i contraprestacions negociades adequades per a totes les persones treballadores.

Valorem les iniciatives d'economia solidària que enforteixen el teixit associatiu i contribuïxen a processos d'economia social i desenvolupament integral de les persones. Rebutgem la seva utilització com instrument per a negar el dret a migrar.

Promovem la ciutadania universal i ratifiquem el dret de les persones a la lliure mobilitat com establix la Declaració Universal dels Drets Humans.

Per un món sense murs

Un món sense murs és una condició essencial per a construir altre món possible; el compliment ple dels articles 13 i 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans és una exigència i ens compromet a continuar en la nostra lluita pels drets de totes les persones migrants.

Per això exigim:

- la signatura, ratificació i posada en pràctica de la Convenció Internacional sobre els Drets Humans dels Treballadors Migratoris i les seves Famílies per part dels Estats que no ho han fet. Saludem als Estats que l'han ratificat i demandem adeqüin el seu marc normatiu nacional a les exigències de la Convenció. Saludem el compromís per part dels governs municipals iniciat pel govern de Rivas Vaciamadrid de treballar en la campanya a favor de la ratificació.

- l'establiment d'un mandat o procediment especial dintre del sistema de l'ONU per a suplir els buits en els instruments existents de protecció de les persones migrants, CMW (Comitè de Treballadors Migratoris), relator especial, ACNUR i el representant especial per a les persones desplaçades internes.

- la derogació de la directiva de tornada de la UE, així com de tots els instruments legals que permeten la detenció de migrants en el món; el desmantellament del Frontex i de tots els dispositius policials i militars que securititzan les polítiques migratòries i la fiscalització per part d'organitzacions socials dels centres d'internament, fins al seu tancament definitiu.

- que les fronteres del món deixin de ser espais d'impunitat en els quals les persones migrants són objecte de tot tipus de violacions, crims i obligats a assumir riscos que posen en perill la seva vida. Demandem que els països d'origen, trànsit i destinació, assumeixin la seva responsabilitat per a revertir aquesta situació.

- la regularització de totes les persones migrants sense papers en tot el món.

- el reconeixement d'altres formes de persecució i l'ampliació jurídica de les causes que es reconeixen com asil, refugi i tracta de persones, garantint que les sol·licituds i els procediments compleixin amb tot el que preveu la llei i centrin els drets humans d'aquests col·lectius. Igualment, demanem el compliment de les condicions que el Dret Internacional exigeix per a la tornada dels refugiats.

- la denúncia de tots aquells convenis d'expulsió, generalment imposats als Estats d'origen o trànsit, que sovint comporten greus violacions dels drets, ruptura familiar, represàlies de les autoritats del país d'origen i un greu desarrelament de les persones migrants.

- l'anul·lació dels acords i claúsules de re-admissió i el cessament de tota negociació d'acords d'aquest tipus entre la Unió Europea i els països tercers i entre els països tercers.

- la promoció de les persones i comunitats migrants perquè s'organitzin, es rebel·lin, denunciïn tota forma de dominació i explotació i facin valer els seus drets, enfortint les seves organitzacions i les xarxes de suport mutu.

- el compliment de la legislació internacional que garanteix la protecció adequada dels nens i nenes que són part important dels fluxos migratoris internacionals.

- la incorporació en les nostres lluites de la reivindicació d'una justícia mediambiental i el reconeixement i protecció jurídica dels refugiats que provoca el canvi climàtic i la destrucció del medi ambient, urgint un nou ordre mundial que promogui la dignitat humana de totes les persones, en sintonia amb les potencialitats del nostre planeta terra.

- l'aplicació de polítiques encaminades a garantir la igualtat d'oportunitats aprofundint mecanismes d'inclusió que no depenguin de la situació administrativa de les persones migrants; de polítiques que integrin, en els serveis públics, la diversitat cultural de les persones migrants en els serveis públics; de polítiques a llarg termini per a la integració dels joves i per a l'avanç en l'equiparació de drets per als col·lectius migrants de LGTB i les seves famílies.

- el dret al vot en l'àmbit municipal i la participació activa en la definició dels plans locals de desenvolupament i el respecte a l'autonomia de les organitzacions i moviments socials, de tal manera que l'exercici ple de la ciutadania de les persones migrants sigui efectiu.

- la participació política del migrant per a incidir, tant en la política interna com en la política externa, d'un país d'arribada, a favor del seu país d'origen, visibilizant els beneficis que les persones migrants porten, constituint-se en subjectes actius.

- la continuació del procés de redacció col·lectiva de la Carta dels Migrants així com la de tots aquells processos i iniciatives que signifiquin l'enfortiment de la defensa dels drets de les persones migrants.

- la multiplicació i enfortiment de mitjans de comunicació democràtics incloents, que, des de les veus de les persones i comunitats migrants, reflecteixin adequadament la complexitat de la migració.

Volem recuperar la dimensió del subjecte humà, de la dignitat humana evitant que la lògica mercantil afecti la nostra relació com moviments socials. Assumir que la nostra identitat com migrants, refugiats i desplaçats no nega les nostres altres múltiples identitats i lluites. Migrar no és un delicte, delicte són les causes que originen les migracions. Aixequem les nostres veus, defensem els nostres drets, lluitem junts per construir un món sense murs.

Rivas Vaciamadrid, a 13 de setembre de 2008


Milers de persones marxen pels carrers de Madrid, convocats pel fòrum, per a exigir la fi dels murs i el respecte dels drets de les persones migrants

El III Fòrum Social Mundial de les Migracions ha finalitzat el 14 de setembre, amb una multitudinària manifestació en la qual s'ha reivindicat la fi dels murs que impedeixen l'exercici dels drets dels migrants. En aquesta marxa, que va discórrer entri Legazpi i Atocha a les 12 del migdia, ha estat present una representació de les principals forces sindicals, partits polítics d'esquerres, de la Federació Regional d'Associacions de Veïns (FRAV), així com d'associacions de migrants i de drets humans.

Els manifestants han travessat un mur de tela, situat a l'entrada de la Plaça de Carlos V, com símbol de la necessitat que urgeix avui dia de derrocar els murs físics, legals i psicològics amb els quals s'impedeix a les persones migrants accedir als països rics. La manifestació, amb la qual es concloia el III Fòrum Social Mundial de les Migracions (FSMM), ha estat un èxit de convocatòria i ha transcorregut enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu. Sostenint la pancarta que l'encapçalava han estat els membres del Comitè Internacional del FSMM, així com el secretari general i el president de CEAR, i l'alcalde de Rivas Vaciamadrid, ciutat que ha acollit un esdeveniment de gran repercussió social.

Al final de l'acte la portaveu d'organització boliviana i un representant d'un col·lectiu d'immigrants del Senegal han llegit el manifest amb el qual l'Assemblea de Moviments va tractar de resumir l'esperit del Fòrum Social Mundial de les Migracions que tornarà a celebrar-se a Quito (Equador) dintre de dos anys.

Fòrum Social Mundials de les Migracions: www.fsmm2008.org/