CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’empresa Gearbox del Prat (Grup Seat) incompleix reiteradament diverses lleis

Divendres, 26 febrer, 2010

La Secció Sindical de CGT a Gearbox del Prat ve denunciant des de fa mesos l'incompliment per part de l'empresa del Conveni Col·lectiu, de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix la legislació sobre la contractació temporal.

Gearbox del Prat fabrica caixes del canvi per a Seat i per a tot el Grup Volkswagen. En els últims anys ha mantingut un alt volum de producció i alts beneficis, en l'any 2009 al voltant de 9 milions de €. Durant aquest mateix període ha rebut ajudes i crèdits de l'administració per un valor superior als 23 milions de €.

La CGT ve realitzant una campanya d'informació sobre l'ús que fa l'empresa dels contractes d'obra i servei. La CGT entén que són en frau de llei, ja que no s'utilitzen per al que van ser creats. En l'actualitat, quan la suma dels contractes arriba als 2 anys, els treballadors són acomiadats i substituïts per altres nous. Durant el 2009, d'haver-se complert la legislació vigent, al voltant de 70 treballadors haguessin passat a indefinits.

Aquesta pràctica habitual també incompleix l'art. 100.2 del Conveni Col·lectiu que diu: A partir de la signatura del present conveni el contracte del personal que ingressi com Oficial Auxiliar podrà convertir-se en indefinit als dos anys de la seva incorporació, prèvia constatació de la seva idoneïtat.

La CGT ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball pel gran nombre d'hores acumulades per festiu treballat i que l'empresa no compensa amb dies de festa als treballadors. Això provoca la superació dels 237 dies de jornades individuals màximes de treball, incomplint l'art. 75.4 del Conveni Col·lectiu. Aquesta pràctica habitual incompleix l'art. 35.1 de l'Estatut dels Treballadors que diu: A l'efecte del disposat en el paràgraf anterior, no es computaran les hores extraordinàries que hagin estat compensades mitjançant descans dintre dels quatre mesos següents a la seva realització.

La CGT entén que el Govern, abans d'estar plantejant modificacions de lleis com la reforma laboral, hauria de prendre les mesures necessàries per a impedir situacions com les descrites, especialment en aquelles empreses que han comptat amb quantioses ajudes econòmiques per part de l'administració.

El Prat de Llobregat a 25 de febrer de 2010.

Secció Sindical GEARBOX del PRAT (Grup SEAT)