CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Les últimes mesures laborals aprovades pel govern espanyol són una reforma laboral encoberta que incentiva la temporalitat

Diumenge, 28 agost, 2011

La reforma laboral encoberta aprovada pel Consell de Ministres el 26 d'agost anima la temporalitat i permet que el treballador encadeni contractes temporals per fer la mateixa feina durant més de dos anys sense que l'empresari es vegi obligat a fer-lo fix.

L'abús dels contractes temporals va ser acotat en la reforma laboral del 2006. Per evitar que un obrer s'eternitzés a l'empresa amb contractes temporals es va fixar l'obligació que l'empresari convertís en fix qui, en el termini de 30 mesos, sumés 24 mesos amb un o més contractes temporals en una ocupació igual o diferent. L'escut es recollia a l'article 15 de l'estatut dels treballadors. L'empresa havia de fer-lo fix o bé acomiadar-lo.

L'objectiu del govern és deixar en suspens fins al 2013 la prohibició d'encadenar contractes temporals i ho justifica dient que "prefereixen un treballador temporal a un aturat", que amb una taxa d'atur del 20% prefereixen un temporal precari abans que una nova fornada d'aturats que engreixin els números de l'antic Inem i generin dret a cobrar prestacions.

Amb les noves mesures aprovades, les empreses podran durant dos anys seguir fent contractes temporals als seus treballadors, a més aquest temps no computarà de cara al futur, és a dir, el comptador del temps que una persona porti com a treballadora temporal en una empresa no correrà durant aquest període i dins de dos anys tornarà al punt on es trobi ara.

Un exemple: una treballadora que actualment porti un any contractada com a temporal en una empresa podrà ser de nou contractada eventualment sense límit durant els pròxims dos anys sense que la tinguin que fer indefinida. Acabat aquest període extraordinari, i malgrat portar tres anys com a treballadora eventual, l'empresa podrà de nou fer-li un contracte precari, ja que només se li tindrà en compte el període d'un any que va estar com a treballadora eventual prèviament a aquests dos anys.

Per als sindicats aquests canvis suposen l'aposta directa per la temporalitat, la precarietat, la feina de mala qualitat i amb menys drets, i suposa situar les ETT com a règim general.

L'executiu espanyol també a acordat eliminar el contracte de formació actual i crear-ne un de nou anomenat “de formació i aprenentatge”. Inspirat en el model alemany, permet que els joves no qualificats combinin feina i formació cobrant un sou que mai no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional (actualment de 641 euros) en proporció al temps de treball efectiu.

El contracte serà de dos anys (ampliable a tres) i està ideat per a joves de 16 a 25 anys però, de forma excepcional, fins al 31 de desembre del 2013 podrà beneficiar els joves de fins a 30 anys que no tinguin el títol d'ESO, o que tenint-lo no tinguin un títol universitari o de formació professional. El temps de treball serà del 75% de la jornada ordinària, la resta es dedicarà a formació.

El fons austríac o de capitalització que cada treballador acumularà en la seva vida laboral, en canvi, s'ajorna al 2013.

Un altre punt controvertit és la fusió amb l'antic Inem (actual servei públic d'ocupació) del Fogasa, que travessa una greu crisi que ha portat el Ministeri de Treball a desviar-hi presos per poder atendre el creixent volum de feina. Pels sindicats, la fusió del Fogasa –guardiola d'aportació empresarial però de gestió pública que abona la nòmina a obrers d'empreses en fallida– i l'antic Inem es un despropòsit i alerten d'un col·lapse del pagament de prestacions i indemnitzacions.

L'únic punt valorat de forma positiva per les organitzacions sindicals és la pròrroga del pla Prepara, que abona 400 euros a l'aturat sense prestació i que passa a formar-se, i que va cobrir 126.000 desocupats entre el febrer i el juliol.

RESUM: EN QUÈ CONSISTEIXEN LES NOVES MESURES LABORALS APROVADES?

- Què passa amb els contractes temporals?

El Govern ha suspès durant dos anys l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors que posa límit a l'encadenament de contractes temporals. Fins a ara, els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats amb dos o més contractes durant més de 24 mesos (seguits o no) en la mateixa empresa o grup havien de passar a ser treballadors fixos. L'altra opció per a les empreses era acomiadar-los.

A partir d'ara i durant dos anys, aquests límits desapareixen, de manera que un mateix treballador podrà encadenar contractes temporals sense límit. A més, aquest període de dos anys no computa de cara al futur, és a dir, el comptador del temps que un treballador duu com temporal en una empresa no correrà durant aquest període.

- Hi ha un nou contracte de formació per a joves

El Govern ha substituït l'anterior contracte de formació per un nou, per a la formació i l'aprenentatge. S'inspira en el model dual alemany, que combina estudis amb treball en empreses. Està dirigit als joves que no hagin acabat els seus estudis o que manquin de títol universitari, de formació professional o de certificació professional. Aquestes són les seves condicions: El nou contracte es podrà registrar amb joves de fins a 25 anys i, excepcionalment durant dos anys, fins a 30. La jornada de treball serà del 75% de la jornada laboral habitual en l'empresa. La resta del temps es dedicarà a activitats formatives en centres educatius reglats. Fins ara els contractes de formació tenien una durada mínima de 6 mesos i es dedicava el 85% del temps a la feina i el 15% a formació.

El salari es fixarà en conveni i no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció a la jornada laboral en l'empresa. És a dir, en els pròxims dos anys pot haver-hi joves de 30 anys que cobrin 480 euros mensuals. La durada mínima del contracte serà d'un any i la màxima, de tres, en cas que les necessitats formatives o de l'empresa així ho requereixin.

- Les empreses que facin aquests nous contractes de formació no pagaran les quotes a la Seguretat Social

Les empreses que formalitzin aquests contractes tindran una reducció del 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social durant la vigència del contracte. Per a les empreses de més de 250 empleats, seran del 75%. Si els converteixen en contractes indefinits, tindran dret a una reducció de la cotització social de 1.500 euros anuals durant tres anys (1.800 euros si la contractada és dona).

- Hi haurà més incentius per a convertir temporals en indefinits

El període per a transformar contractes temporals en indefinits de foment de l'ocupació (amb 33 dies d'indemnització per any treballat) s'amplia. Fins al 31 de desembre d'aquest any es podran convertir els contractes celebrats abans de l'entrada en vigor d'aquest decret. Els registrats amb posterioritat podran transformar-se fins a final de 2012.

- Es prorroga l'ajut dels 400 euros

L'ajuda de 400 euros per a persones en atur i que hagin esgotat les seves prestacions es prorroga altres sis mesos. Aquesta prestació va lligada a la realització de cursos de formació o requalificació, l'anomenat programa ‘Prepara', del que s'han beneficiat unes 128.000 persones.

- Hi haurà canvis en el Fons de Garantia Salarial

En sis mesos, el Fons de Garantia Salarial (Fogasa), encarregat de sufragar sous i indemnitzacions de treballadors les empreses dels quals es declaren insolvents o en concurs de creditors, es fusionarà amb el Servei Públic d'Ocupació.

Paradoxalment, el govern subvenciona acomiadaments amb diners públics. Fins al 2013, el Fogasa pagarà 8 dels 20 dies d'indemnització en els acomiadaments procedents. Així, l'empresa paga els altres 12 dies si acomiada per causes econòmiques objectives.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció