CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’Estat espanyol és l’estat de la UE on més augmenta l’atur de llarga durada: 1,6 milions de persones, el 43% de l’increment total registrat a la UE entre 2008-2011

Dimecres, 9 gener, 2013

Entre 2008 i 2011, l'atur de llarga durada va pujar a Espanya en 1,6 milions de persones , el 43% de l'increment total registrat a la UE (3,7 milions), segons un estudi publicat aquest dimarts a la Comissió.

Els països amb menor atur de llarga durada són Àustria, Luxemburg, Holanda, els estats nòrdics i Xipre. Després Espanya, els increments més importants es van registrar al Regne Unit (400.000 persones), França i Itàlia (al voltant de 300.000 persones), Grècia i Polònia (240.000) i Portugal i Irlanda (150.000). En contrast, a Alemanya l'atur de llarga durada disminueix durant el mateix període en gairebé 500.000 persones.

El 2011, gairebé 10 milions de desocupats europeus (el 4,2% de la població activa) portava sense feina més de 12 mesos. Els països amb una menor taxa d'atur de llarga durada (inferior al 2%) són Àustria, Luxemburg, Països Baixos, els països nòrdics i Xipre.

A l'extrem oposat se situa Espanya, amb 2 milions d'aturats de llarga durada, el que situa la taxa en el 8% de la població activa, una xifra només superada per Eslovàquia.

Espanya acapara més del 21% d'aturats de llarga durada de la UE , tot i representar menys del 10% de la població activa comunitària.

Dos mercats de treball, dues Europes

En canvi, Alemanya representa el 12% dels aturats de llarga durada de la UE, tot i que la seva quota en el mercat laboral europeu és a prop del 18%. Després Espanya, els països amb més atur de llarga durada són Grècia, Irlanda i els països Bàltics.

Les tendències en matèria social i d'ocupació estan divergint significativament en diferents parts de la UE De fet, l'Executiu comunitari alerta que "les tendències en matèria social i d'ocupació estan divergint significativament en diferents parts de la UE ".

"Està sorgint una nova divisió entre els països que semblen atrapats en una espiral descendent de caiguda de producció, massiu augment de l'atur i erosió de la renda disponible i aquells que almenys fins ara han mostrat més resistència, en part gràcies a un millor funcionament dels mercats laborals i sistemes més robustos de protecció social ", apunta l'informe.

Brussel·les avisa d'un fort deteriorament de la situació en els països del sud i l'est d'Europa pel fet que "l'efecte dels estabilitzadors automàtics nacionals-com la prestació per desocupació-, que van jugar un paper important a l'hora de mantenir la despesa de les llars i protegir els més vulnerables en la primera fase de la crisi, s'ha debilitat més recentment ".

Per això, la Comissió defensa seguir explorant la creació d'un fons anticrisi per a l'eurozona que pagaria l'assegurança d'atur dels països en crisi , una idea que va ser rebutjada per Alemanya en la cimera de desembre. En tot cas, el comissari d'Ocupació i Afers Socials, László Andor, ha explicat que aquesta mesura només podria servir per crisis futures i no per l'actual.

Disminució de la renda de les llars

Brussel·les alerta a més que "la crisi no ha impactat de manera uniforme a tota la població sinó que sovint ha conduït a una situació fins i tot pitjor per als grups que es trobaven ja en una situació de gran risc , especialment els joves, els nens i fins a cert punt els immigrants ".

Entre 2009 i 2011, la renda disponible bruta de les llars ha baixat en dos terços dels Estats membres de la UE. Les disminucions més importants s'han registrat a Grècia (17%), Espanya (8%), Xipre (7%) i Irlanda (5%).

De nou, aquesta evolució contrasta de manera notable amb la situació observada en països com Alemanya, Polònia o França , on el sistema de protecció social i un mercat de treball més sòlid han permès que els ingressos globals es mantinguin tot i la crisi. Tanmateix, Brussel · les alerta que, si la recessió persisteix, el risc d'exclusió social augmentarà també en aquests països.

FONT: 20MINUTOS.ES