CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’Hospital de Viladecans, aprop del col·lapse

Dimarts, 24 febrer, 2015

L'Hospital de Viladecans, aprop del col·lapse

La secció sindical de la CGT de l'Hospital de Viladecans vol fer públiques les següents consideracions respecte a la situació assistencial i laboral del Servei d'Urgències:
Dijous passat alguns mitjans van reflectir aquest servei en situació de caos. El mateix dia el gerent territorial Metropolitana Sud, dr. Alfredo García, va ser dimitit.
 
1) En desacord amb el Departament de Salut quan apunta a la "grip" com a causa dels terribles col·lapses que els serveis d'urgències estan suportant a partir de les passades Nadal.

La "grip" i les seves complicacions representen una realitat present a les urgències cada hivern.

Els sanitaris que treballen en les urgències no perceben un especial increment dels casos en relació a hiverns anteriors.

No obstant això, en el que la gran majoria coincideix és en què la reducció del pressupost sanitari públic, els desencerts del Pla de Salut de Catalunya i l'absoluta manca de previsió per a l'afrontament de situacions usuals com és aquesta, representen la principal causa del daltabaix que estan vivint aquells ciutadans que, aquest hivern, necessiten atenció sanitària pública urgent.

2) L'actual dotació pressupostària de l'Hospital de Viladecans és absolutament insuficient per fer front a la correcta atenció sanitària especialitzada de prop de 184 mil ciutadans.
                                                                                                                                  
El pressupost anual de l'Hospital de Viladecans és de poc més que 36 milions d'euros anuals per oferir atenció especialitzada de baixa i mitjana complexitat clínica als ciutadans de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent i Viladecans.

Abans de les retallades pressupostàries lineals fets als centres de l'ICS, érem un dels tres Hospitals més productius de Catalunya. A dia d'avui seguim sent molt productius, encara que amb prop de 6 milions menys de pressupost, el que evidentment implica en el conseqüent descens de la qualitat assistencial i laboral.

3) El Servei d'Urgències i les Unitats d'Hospitalització de l'Hospital de Viladecans pateixen, des de fa prop de 3,5 anys, un temerari dèficit estructural de recursos humans que afecta directament la qualitat assistencial.

Les directrius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 han determinat que els ingressos convencionals (és a dir, els que es realitzen físicament a l'Hospital) siguin una prestació sanitària a l'abast de pocs. Així, a diferència del que passava abans del 2011, són els pacients que per la seva delicada (gairebé sempre greu) situació clínica, que aconsegueixen accedir a un ingrés convencional. En el cas particular de l'Hospital de Viladecans, situat en una àrea plena de residències geriàtriques, aquesta complexitat clínica ve acompanyada de complexitat assistencial, des del punt de vista de cures d'infermeria.

a) Unitats d'Hospitalització
L'escassa plantilla ha de fer front al notable increment de la complexitat dels pacients ingressats i, en el cas dels treballadors d'infermeria, a la forçosa utilització d'un programa informàtic de cures decididament incompatible amb l'escassa dotació de recursos humans que patim, el qual resta temps al seu paper estrictament assistencial.

b) Servei d'Urgències Els treballadors i usuaris del servei d'urgències vénen sent víctimes d'una tremenda massificació.
L'absoluta habitualitat d'ubicar, durant tot l'any, a dos pacients en minúscules habitacions dissenyades per ser individuals, a més de la freqüent utilització de passadissos per a aquesta finalitat (la qual cosa passa, sistemàticament, en els hiverns i en els períodes en què es mantenen tancades moltes de les llits del centre);
Els reingressos i reiteració de les visites de pacients al servei d'urgències criden l'atenció;
Les abusives càrregues de treball que tot el personal del servei d'urgències ve continuadament suportant s'impliquen en conseqüent estrès (i els seus resultats per a la salut), burn out, freqüents episodis de plor i d'ansietat i agressivitat durant la jornada laboral, èxode de treballadors eventuals , notable augment de la sinistralitat laboral, etc.

c) Personal no sanitari
Els majors retallades en recursos humans han estat, amb diferència, de Personal Administratiu i de zeladors. Encara en situació d'absolut col·lapse, aquestes categories rares vegades són contemplades amb reforços puntuals.

d) Personal tècnic de suport assistencial
Tècnics especialistes (radiologia, laboratori ...) tampoc solen gaudir de reforços, encara que el seu treball s'incrementi considerablement a causa dels col·lapses.

4) Sol·licitem la creació de 20 nous llocs de treball.
En aquests anys, s'han dut a terme múltiples intents d'adequar les càrregues de treball a la plantilla de treballadors, gairebé èxit.
 Tenint en compte la penúria pressupostària a què està sotmès el nostre Hospital, a principi del passat mes de gener la junta de personal va elaborar un document sol·licitant la creació d'escassos 20 nous llocs de treball, per tal de, almenys, pal·liar l'angoixant situació laboral (i respectiva situació assistencial) d'alguns sectors.
Com seguim a l'espera de resposta, traslladarem aquesta demanda a la persona que substitueixi el destituït gerent territorial.

5) Som suspicaços respecte al plantejament de futur del Departament de Salut per l'Hospital de Viladecans.

Ens resulta paradoxal que, paral·lelament al tremend menyscabament pressupostari a que l'Hospital de Viladecans està sotmès, el Departament de Salut "anunciï, amb bombo i platerets, la construcció del nou Hospital de Viladecans *, el procés actualment rau en el Pla Funcional ja conclòs .

Aquesta absurda i sospitosa incoherència, aliada als antecedents de l'Hospital de Viladecans (el projecte d'ampliació del 2008 no es va dur a terme), a la notòria manca de concreció respecte al futur del projecte (dates, terminis, pressupost ...) ja la proximitat a comicis electorals, ens fa pensar que aquesta nova incursió política en el terreny dels "cants de sirena" podria resultar en un altre "enganya-babaus" a ciutadans i treballadors. Desitgem estar equivocats.

Secció Sindical CGT Hospital de Viladecans

Més informació:

- WEB CGT HOSPITAL DE VILADECANS

- TWITTER CGT HOSPITAL DE VILADECANS

- ABOUT.ME CGT HOSPITAL DE VILADECANS

- Eliana López .Tel. 699076234

- JuanMa Martín. Tel. 619366225

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció