CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l´adolescencia. Text consolidat 31 de octubre de 2015

Dijous, 21 gener, 2016

Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l´adolescencia. Text consolidat 31 de octubre de 2015:

Apunt sobre el certificat d´antecedents penals exigit a professionals que treballin amb menors. Sector Social CGT Catalunya

En els últims dies hi ha hagut força confusió amb les conseqüències de l'aplicació de la nova Llei de Protecció de menors, sobretot pel que fa a la inhabilitació per l'existència d'antecedents penals. Aclarir en primer lloc que els antecedents a què es refereix la llei són tots els englobats en l'àmbit de delictes contra la llibertat sexual dels menors. Per tant, no, que et detinguin intentant aturar un desnonament, en una manifestació, en un piquet en una vaga ... no és motiu d'inhabilitació. El text de la llei és molt clar:

«5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així
com per tracta d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquests
professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant la
aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals. »

El problema sorgeix perquè l'entrada en vigor d'aquesta llei s'ha fet sense tenir els mitjans necessaris per aplicar-lo, és a dir, un registre de delinqüents sexuals. Un cop es posi en marxa aquest registre les empreses que treballen en aquest àmbit podran enviar a aquest registre la llista amb els noms dels seus treballadors i treballadores perquè es comprovi si han estat condemnades s (amb sentència ferma) per algun delicte contra la llibertat sexual.

De la mateixa manera, un/a treballador/a podrà sol·licitar en aquest registre que se li faci un certificat conforme no està inclòs en el mateix. En teoria aquest registre estarà en marxa al març, de manera que les empreses no haurien de tenir pressa a contrastar-ho, però la Generalitat li ho ha demanat ja, i aquí comencen els problemes. L'única manera d'aportar aquesta informació sense que hi hagi un registre de delinqüents sexuals és demanar al ministeri de l'interior un certificat d'antecedents penals, i aquest no discrimina entre uns delictes i altres. Això atempta contra la intimitat de cada persona i, en darrer terme, contra el dret a la reinserció. Les empreses rebran una informació de caràcter personal que sobrepassa el que requereix la llei i els dóna una informació que pot ser utilitzada contra el/la treballador/a. Cal recordar, per exemple, que ningú et pot preguntar si estàs afiliat o no a un sindicat, però si en algun moment t'han detingut en un piquet i t'han condemnat l'empresa sabrà que estàs afiliats i que ets una persona activa en aquest aspecte.

Crec que això aclareix la major part dels dubtes que han sorgit; no obstant això us adjuntem el text íntegre de la llei. Si us sorgeix qualsevol dubte referent a això intentarem ajudar-vos a solucionar-la.

SECTOR SOCIAL D´ENSENYAMENT CGT CATALUNYA

Més informació:

- TWITTER SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

E-MAIL: sectorsocial@cgtcatalunya.cat