CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’Oficina Antifrau recomana rescindir la venda d’Aigües Ter-Llobregat i envia informe a Fiscalia per la denúncia de CGT

Dimarts, 9 febrer, 2016

L’Oficina Antifrau recomana la rescissió del contracte d’ATLL CGC, SA amb la Generalitat i envia informe a Fiscalia Superior per possibles responsabilitats penals

Es confirmen, i s'incrementen, els fets denunciats per la CGT de Catalunya

Amb data 8 de febrer, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha remés un informe on es constaten els fets denunciats per la CGT de Catalunya el 15 d'Abril de 2015. El volum econòmic malversat s'ha incrementat dels 7,5 milions d'euros de la denúncia fins a un total de 13,3 milions constatats per l'organisme antifrau.

L'informe evidencia l'existència d'una cadena de subcontractació realitzada per Acciona amb empreses del seu grup, incomplint així el plec de condicions originals. Aquestes empreses (Acciona Agua i ATLL Operadora), que no tenien treballadors a sou ni el 2013 ni el 2014, percebien compensacions econòmiques en forma de factura per uns serveis que, simplement, incrementaven el cost de servei artificialment i, per tant, el volum de benefici del grup Acciona.

A més, es destaca que hi ha irregularitats (despeses no justificades) comptabilitzades per Acciona Agua per un import de 200.000€ (2013) i 280.000€ (2014), que també va carregar a ATLL Concessionària.

El cost més elevat del servei de gestió tindrà un impacte directe sobre la factura de la ciutadania a la revisió quinquenal del preu de l'aigua, ja que la fòrmula de càlcul del preu té en compte tots els costos del servei.

A més de l'impacte econòmic, el fet que ATLL Concessionària hagi subcontractat el servei que va obtenir al concurs del 2012, a altres empreses del grup Acciona sense coneixement per part de l'ACA ni l'autorització de la Generalitat és un incompliment greu del plec de condicions del Concurs. A l'informe es detalla, a més, la realització de reunions on el director-gerent de l'ACA no va ser convidat, incomplint-se així la tasca de supervisió d'obligat compliment indicat en el contracte de cessió. En aquestes reunions es va decidir la subcontractació a altres empreses del grup Acciona.

En resposta a les declaracions de la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Neus Munté, que ha afirmat "que són irregularitats fiscals i que no tenia impacte a la tarifa d´aigua" es recorda des de CGT que no només són irregularitats fiscals, i tal com el propi informe de l´Oficina Antifrau detalla que "com a conseqüència de les irregularitats exposades en la consideració segona, l´oficina Antifrau considera que es poden produir(3.1) un impacte en les tarifes per la inclusió de determinades despesses, que no corresponen en la seva revisió (3.2) probables contingències fiscals derivades de la comptabilització de despesses fiscalment no deduïbles, i (3.3) causes de possible resolució del contracte"

Per tot l'indicat anteriorment, Antifrau recomana a la Generalitat la rescissió del contracte amb Acciona per incompliment greu de les condicions d'aquest i/o l'imposició de multes econòmiques de fins a 5 milions d'euros.

Una còpia d'aquest informe ha estat remés a la Fiscalia Superior de Catalunya i Agència Tributària per a l'investigació de posibles responsabilitats penals dels responsables i infraccions tributàries.

El contracte de concessió es va signar el desembre de 2012, tenint una vigència de 50 anys. Va suposar un reemborsament inicial de 298 milions d'euros i 696 milions a abonar durant els següents 50 anys. La secció sindical de la CGT a Aigües Ter Llobregat, junt amb la resta de la CGT de Catalunya, hem lluitat tot aquest temps contra un procés de privatització de recursos que considerem han de seguir en mans públiques. La privatització és pèrdua de sobirania, degradació del servei i obre la porta a la cobdícia empresarial com s'acaba de demostrar amb aquest informe.

Barcelona, a 9 de febrer del 2016

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

Telèfons de contacte:

- Ermengol Gassiot (secretari general CGT Catalunya: 692057561)
- Antonia Álvarez (CGT-ATLL): 651628588)

Antifrau demana anul·lar la privatització més gran de la Generalitat perquè Acciona va inflar factures

L'Oficina Antifrau de Catalunya aprecia "múltiples irregularitats" en els processos de facturació d'Aigües Ter-Llobregat, en mans d'un consorci liderat per Acciona des de la seva privatització el 2012.
Demana anul·lar el contracte de concessió i envia el seu dictamen a la Fiscalia, l'Agència Tributària i les conselleries d'Economia i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que hauran de respondre en 30 dies.
Les irregularitats destapades arrel d'una denúncia de la CGT poden incrementar el preu de les tarifes de l'aigua.

>>> Llegir més a http://www.eldiario.es/catalunyaplural/economia/Antifrau-privatitzacio-Generalitat-Acciona-factures_0_482602801.html

Acciona va utilitzar dues filials per inflar les despeses de servei d’ATLL fins a 12 milions

Antifrau insta la Generalitat a rescindir el contracte amb la constructora i remet el cas a la Fiscalia.

>>> Llegir més a http://cat.elpais.com/cat/2016/02/09/catalunya/1455025588_310641.html

Més informació:

- Informe Oficina Antifrau en resposta a la denúncia de CGT pel frau a ATLL