CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest de la REDI contra la reforma de la Llei d’Estrangeria

Diumenge, 17 maig, 2009

Manifest de la Xarxa Estatal pels Drets dels i les Immigrants (REDI) contra la reforma de la Llei d'Estrangeria, aprovat en l'última assemblea estatal de la REDI, celebrada els dies 25 i 26 d'abril a la ciutat de Barcelona.

CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE ESTRANGERIA, DRETS PER A TOTES I TOTS

NI CIEs NI LLEI DE ESTRANGERIA


Manifest de la REDI contra la reforma de la Llei de Estrangeria

Amb el teló de fons de la crisi econòmica el Govern Espanyol pretén endurir, encara més, les seves polítiques migratòries, culpabilitzant al col·lectiu immigrant de l'actual situació de deterioració del mercat laboral. D'aquesta forma pretén obtenir un doble objectiu, per un costat presenta les persones immigrants com a boc expiatori de les alarmants xifres d'atur, i, per un altre, divideix a treballadors i treballadores en autòctons i autòctones i immigrants, aïllant l'esforç d'ambdós col·lectius per combatre els efectes perversos de tants anys d'acumulació de beneficis a través de l'explotació d'ambdós col·lectius.

A aquests interessos es deu el major enduriment de les ja repressives polítiques migratòries, tant en la Unió Europea com en l'Estat Espanyol. La modificació de la Llei d'Estrangeria respon a la filosofia descrita i col·loca, en conseqüència, al col·lectiu immigrant, en una situació de major vulnerabilitat econòmica, política, laboral i social.

La Xarxa Estatal pels Drets dels i les Immigrants (REDI), s'oposa la modificació de la Llei d'Estrangeria perquè:

A) Amb l'excusa d'adaptar la llei a les disposicions dels Tribunals Suprems i Constitucionals (dret a la vaga, de reunió, d'associació de les persones immigrants en situació de clandestinitat, etc.) es pretén realitzar una reforma que endureix les condicions de vida de la població immigrant. Les diferents sentències han vingut a considerar anticonstitucional determinades restriccions als drets d'aquest col·lectiu pel que l'única cosa procedent és derogar les mateixes de forma immediata.

B) A través d'aquesta reforma es pretén adaptar a la legislació de l'Estat les diferents directives europees dirigides a la retallada de drets de les i els immigrants, entre elles la denominada "directiva de la vergonya".

C) La citada reforma s'emmarca en les polítiques que consideren a les persones immigrants com simples eines econòmiques en el marc d'una societat on segueix prevalent, en primer lloc, l'acumulació capitalista.

D) Àmplia els terminis de detenció en els Centres d'Internament fins a 60 dies, que poden arribar a ser indefinits per causes “no imputables” a l'administració, condemnant a romandre empresonades a persones que no han comès cap delicte.

E) S'obstaculitza la reagrupació familiar de les i els ascendents exigint que la persona que reagrupi tingui autorització de llarga residència i que ell o l'ascendent tingui més de 65 anys.

F) Es persegueix la solidaritat humana introduint com infracció greu (fins a 10.000 euros de multa) el suport i ajuda a les persones immigrants en situació d'irregularitat administrativa. Entre aquestes infraccions es troba la d'inscriure a les mateixes en un domicili a l'efecte d'alta en el padró municipal, amb el que se li tanquen les portes a drets fonamentals, com l'assistència sanitària i l'educació. Això Implica, a més, criminalitzar i aïllar a aquest col·lectiu de persones per trobar-se en una situació de la qual no són responsables.

G) Restringeix els drets dels i les menors no acompanyats, que podran ser posat a la disposició dels serveis de protecció del suposat país d'origen sense garantir la reagrupació familiar. Prevalent, en conseqüència, la seva condició d'estrangers i estrangeres sobre la de menors i suposa una vulneració de tota la legislació de protecció dels i les menors i dels Drets Internacionals de Nens i Nenes.

H) Utilitzant un discurs d'igualtat de gènere suposa objectivament noves formes de discriminació cap a la dona immigrant, al condicionar el seu accés al món laboral impedint el reagrupament dels ascendents, màxim en moments que les polítiques neoliberals estan acabant amb gran part dels serveis públics, entre ells el de les cures a les persones i l'educació en la primera infància.

En conseqüència, EXIGIM:

- La retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei d'estrangeria i derogació de la pròpia llei per ser una clara eina per a la discriminació de les persones immigrants.

- El tancament immediat dels Centres d'Internament per a Estrangers per constituir una via, més de repressió i marginació de les persones migrants.

Ni CIE, ni Llei d'Estrangeria

REDI