CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest unitari contra les retallades a l’ensenyament públic

Divendres, 18 març, 2011

AQUEST NO ÉS EL CAMÍ

La nova Consellera d’Ensenyament va començar el seu mandat situant davant l’opinió pública que l’objectiu del seu govern era la reducció del fracàs escolar. No obstant la seva actuació i declaracions posteriors semblen contradir el propòsit inicial.

Els darrers anys, el Departament d’Educació ha realitzat retallades constants. I la nova Consellera continua pel mateix camí: noves mesures unilaterals, precipitades i propagandístiques. Les noves retallades continuen afectant de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, als centres públics, als professionals i als serveis educatius i a tota la comunitat. I, el que és més important, incideix en la qualitat de l’educació pública, i més quan:

1. Ja s’han suprimit centenars de professionals a les plantilles dels centres docents i serveis educatius, malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix.

2. Es retallen les dotacions pressupostàries dels centres entre un 20% i un 35%, que s’afegeixen a les anteriors, superant el 42% acumulat en els últims 3 anys. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres i poden afectar greument llocs de treball directes o indirectes.

3. L'aprovació de la instrucció 1/2011 per a l'aplicació de determinades mesures previstes en el Decret 109/2011, d'11 de gener, està provocant l’acomiadament de molt personal interí i temporal, trasllats forçosos i la manca total de cobertura de les substitucions per malaltia o d’altres
circumstàncies del Personal Laboral (TEIs, TIS, educadores, vetlladores...) i d’Administració i Serveis (conserges, administratius...) dependents del Departament d’Educació.

4. A milers d’interins i substituts se’ls nega la possibilitat d’accedir a un lloc de treball estable, amb una reducció de l’oferta de places d’oposicions a una tercera part de les compromeses.

5. Es paralitzen les noves construccions de centres, mantenint un nivell molt alt d’aules prefabricades.

6. S’han aplicat retallades salarials que estan suposant la pèrdua de poder adquisitiu superior al 8,5%.

7. La Consellera està realitzant determinades declaracions sobre els increments dels horaris lectius del professorat a Primària i Secundària i altres mesures que poden empitjorar les condicions de treball del professorat, afectar a la pèrdua de llocs de treball i van en detriment directe de la qualitat de l’ensenyament.

8. S’està proposant d’introduir taxes als estudiants d’FP pública. L’FP és la via
professionalitzadora dels joves, i per tant, una via d’ocupació del col·lectiu que pateix prop del 50% d’atur.

9. Finalment, el conseller d’economia avisa de la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics i en concret serveis complementaris a l’ensenyament públic.

Davant aquest atac a l’Ensenyament Públic, les organitzacions sindicals sotasignades volen fer notar a la conselleria que l’aplicació d’aquestes mesures, a més d’incrementar el malestar i la desafecció del professorat i el rebuig de tota la comunitat educativa, dibuixaran un escenari de conflicte.

En aquest sentit manifestem amb rotunditat que ens hi oposarem amb fermesa i prendrem les mesures de mobilització que siguin necessàries.

Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.

Els sindicats sotasignats continuem apostant pel diàleg i la negociació. És per això que demanem a la Consellera una reunió urgent per començar a parlar de diversos temes pendents, de les prioritats en educació per tal d’evitar que totes aquelles novetats que està comunicant a la premsa i que afecten directament a les condicions de treball del professorat i al bon funcionament dels centres educatius es tirin endavant. I per això plantegem les següents prioritats:

* Restituir als centres les quantitats econòmiques retallades, i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.

* Recuperar i ampliar les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament disminuïdes, per tal de poder donar l’atenció
necessària a tot l’alumnat.

* Recuperar les condicions laborals i salarials afectades de tots els/les professionals de l’educació.

Les organitzacions sotasignades fem una crida al professorat, a tots els i les professionals de l’educació, a les AMPAs i als Consells Escolars a analitzar i rebutjar les mesures promogudes per la Consellera i el Govern. També us animem a fer resolucions unitàries de denúncia de les retallades i enviar-les al Departament d’Educació, als ajuntaments i al Síndic de Greuges.

No podem acceptar que les retallades acabin afectant a la contractació de personal ni suposin recórrer al copagament dels serveis.

Les organitzacions sotasignades ens comprometem a buscar els suports i les complicitats entre les entitats i organitzacions socials i ciutadanes interessades en la defensa dels serveis públics i dels drets socials de la ciutadania per tal d’impedir l’aplicació d’aquestes polítiques.

USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT, CGT

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció