CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Més de la meitat de les persones grans no té accés a cures de llarga durada de qualitat

Dimarts, 29 setembre, 2015

Més de la meitat de les persones grans no té accés a cures de llarga durada de qualitat

Un nou estudi de l'OIT revela un dèficit mundial de 13,6 milions de treballadors sanitaris, la qual cosa impedeix el subministrament de serveis de qualitat a més de la meitat de les persones d'edat avançada del món.

© Ollivier Girard / CIFOR

GINEBRA (OIT Notícies) - Més de la meitat de la població mundial de 65 anys o més, és a dir 300 milions de persones, estan excloses dels tan necessaris atencions de llarga durada (CLD), sosté l'Organització Internacional del Treball (OIT) .

El nou estudi de l'OIT, LTC protection for older persons: A review of coverage dèficits in 46 countries ("La protecció dels CLD per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països"), que abasta 80 per cent de la població mundial de 65 o més anys d'edat, constata enormes dèficits en la protecció social de les persones grans que necessiten CLD pel fet que falten 13,6 milions de professionals en aquest sector a escala mundial.

A l'Àfrica, on manquen 1,5 milions de treballadors en els CLD, més de 90 per cent de les persones grans no rep serveis de cura quan els necessiten. El major dèficit en nombres absoluts s'observa a la regió d'Àsia i el Pacífic, on la manca d'aquests professionals és de 8,2 milions, la qual cosa significa que 65 per cent de la població d'edat avançada està exclosa de l'accés a la cura de llarga durada. Esmenar aquestes deficiències permetria crear un gran nombre de llocs de treball.

- Dèficit en la cobertura legal dels CDL per aconseguir una cobertura universal basada en la legislació nacional, 2015

Déficit en la cobertura legal de los CDL para alcanzar una cobertura universal basada en la legislación nacional, 2015

Font: Estimacions OIT 2015; Banc Mundial, 2015 (dades de població 2013)

" Ens enfrontem a aquests dèficits tot i que gran part de la cura - fins 80 per cent dels CLD - el realitzen les dones de la família de les persones d'edat sense percebre remuneració. El seu nombre supera amb escreix el dels treballadors de CLD formals en tots els països ", va explicar Xenia Scheil-Adlung, Coordinadora de Polítiques de Salut de l'OIT i autora de l'estudi.
Reduir el dèficit

Segons l'experta de l'OIT, la situació es veu agreujada per una manca absoluta de cobertura de CLD en la majoria dels sistemes de seguretat social. Només 5,6 per cent de la població mundial viu en països que ofereixen cobertura universal de les cures de llarga durada.

Mentre que més de 48 per cent de la població mundial no està protegida per la legislació en matèria d'ALD, un altre 46,3 per cent està, en gran mesura, exclòs de la cobertura de CLD causa de les regulacions que limiten els beneficis només a els més pobres. Això obliga a moltes persones de 65 o més anys a pagar de la seva butxaca els serveis de CLD.

- Estimacions mundials dels dèficits de cobertura en matèria de CLD: Proporció de la població mundial que no està protegida per la legislació, 2015

Estimaciones mundiales de los déficits de cobertura en materia de CLD Proporción de la población mundial que no está protegida por la legislación, 2015

Font: Estimacions OIT 2015, OCDE 2011, Banc Mundial, 2015 (dades de població 2013)

"Aquesta situació deplorable es reflecteix en el nivell molt baix de la despesa pública en CLD que, de mitjana, equival menys d'1 per cent del PIB a escala mundial. La despesa pública més baixa es registra a l'Àfrica, on la majoria dels països inverteixen 0 per cent del PIB a CLD ", ha assenyalat Xenia Scheil-Adlung.

Els països més "generosos" es troben a Europa, però de mitjana destinen als CLD només 2 per cent o menys del seu PIB. Com a conseqüència, la població d'edat avançada que viu als països desenvolupats i en desenvolupament ha de pagar de la seva butxaca fins a 100 per cent dels CLD.

"La falta d'atenció a les necessitats vitals de les persones grans ia l'explotació de les dones de la família són el resultat de molts anys d'inversió insuficient en la protecció dels CLD. Satisfer les deficiències i oferir cobertura universal de CDL permetria respectar els drets i la dignitat de les persones majors i dels seus cuidadors i crearia milions de llocs de treball ", va declarar Isabel Ortiz, directora del Departament de Protecció Social de l'OIT.
Discriminació per motius d'edat i gènere

La manca d'atenció cap a les necessitats de CDL posa de manifest la discriminació per raons de gènere i edat. Això es tradueix en un tractament desigual de les persones grans que necessiten serveis de CLD en relació als joves que tenen necessitats d'assistència sanitària similars, la ignorància dels drets de les persones grans, la gran manca de treballadors de CLD i la insuficient finançament pública.

La discriminació per motius d'edat també es pot percebre en la por irracional expressat per l'opinió pública dominant, segons la qual els CDL no poden ser finançats públicament, i no té en compte els avantatges d'invertir en els CDL en termes de creació d'ocupació i de benestar de la població.

Si bé, en general, la discriminació per raons d'edat no és considerada un problema greu, té el mateix impacte econòmic i social que altres formes de discriminació i els usuaris de CLD experimenten una forma d'empobriment, exclusió i algunes vegades d'abús i violència en els contextos on es subministren aquests serveis.

L'estudi suggereix fer del CLD una prioritat absoluta de les agendes polítiques de tots els països a través de les següents mesures:
garantir la protecció universal dels CLD d'acord amb els principis dels pisos nacionals de protecció social de conformitat amb la
Recomanació núm. 202 de l'OIT;
finançar a través dels règims nacionals d'assegurança social o dels impostos i reduir al mínim la quantitat de pagaments directes;

incrementar la força laboral del els CLD per oferir serveis de qualitat a qui els necessiten, creant així un gran nombre de llocs de treball que necessitem urgentment.

FONT: ILO.ORG

Més informació:

- LTC protection for older persons: A review of coverage dèficits in 46 countries ("La protecció dels CLD per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països"

- La protecció dels cures de llarga durada(CLD) per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països:

http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/la-protecci-de-les-cures-de-llarga-duradacld-per-a-la-gent-gran-una-anlisi-dels-dficits-de-cobertura-en-46-pasos

Attached documents