CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Moviment laboral registrat – juny 2011

Dijous, 14 juliol, 2011

L'atur registrat el juny de 2011 es situa en 4.121.801 persones, després de reduir en 67.858 en comparació amb el mes anterior, fet que suposa una reducció relativa del 1,62%. No obstant això, encara que l'atur registrat hagi descendit entre tots els grups d'edat, entre els homes i les dones, així com entre la població estrangera, a un any de l'aprovació de la Reforma Laboral, aquest descens mensual de l'atur registrat es veu acompanyat d'altres xifres que mostren l'escàs èxit dels objectius que aquesta reforma pretenia assolir.

Així, en comparació amb juny de 2010, l'atur registrat ha patit una pujada interanual del 3,5% (hi ha 139.433 aturats més que fa un any). Per la seva banda, el juny de 2010 l'atur registrat va baixar en 83.834 persones respecte al mes anterior, fet que suposa que el juny de 2011 el descens de l'atur va ser menor que el produït fa un any (en concret, en 15.976 persones). A més, segons les estimacions elaborades pels serveis públics d'ocupació, el descens de l'atur registrat el juny es deu fonamentalment a efectes estacionals (és a dir, a la incidència que sobre l'ocupació tenen els dies festius, les campanyes agrícoles o comercials d'un determinat moment de l'any, etc.). De fet, segons aquestes estimacions, eliminant els efectes estacionals l'atur registrat se situa en 4.238.356 persones, el que suposa 31.026 aturats més que el valor desestacionalitzat registrat al maig. Tampoc s'ha d'oblidar que l'atur registrat exclou determinats demandants d'ocupació (demandants amb disponibilitat limitada o que demanen una feina específic, aturats amb la demanda suspesa per estar realitzant un curs formatiu, treballadors eventuals agraris subsidiats, etc.), Que si es sumen als aturats registrats donarien una xifra de 4.625.966 persones.

Per la seva banda, les dades d'afiliació a la Seguretat Social al juny mostren un descens respecte al mes anterior del 0,03% per al total del sistema. El nombre mitjà d'afiliats al Sistema de Seguretat Social durant el mes de juny se situa en 17.586.579 per al total del sistema i en 13.286.912 per al règim general. El descens mensual de l'afiliació a la Seguretat Social es deu fonamentalment al Règim Agrari (on es registren 13.941 afiliats menys que fa un mes). Aquestes dades concorden amb l'augment de l'atur registrat en el sector agrícola, amb 4125 aturats més que al maig, fet que suposa un ascens del 3,03%. A la resta de sectors l'atur registrat ha baixat: un 2,54% en el Col.lectiu Sense Ocupació Anterior (9542 aturats menys), un 2,22% a la Indústria (10.892 aturats menys), un 1,65% en els Serveis (40.400 aturats menys) i un 1,51% en la Construcció (11.149 aturats menys).

Un altre clar indicador del fracàs de la Reforma Laboral són les dades de contractació. Només el 7,23% dels contractes registrats al juny són de caràcter indefinit, fet que suposa un 8% menys que el mes anterior i un 3,88% menys que el juny de 2010. Ens hem de remuntar al 1995 per trobar 1 juny pitjor en aquest sentit. En els primers sis mesos de l'any s'han registrat 602.556 contractes indefinits, fet que suposa un 3,39% menys que els registrats en els primers sis mesos de 2010. A més, en comparació amb juny de 2010, tant els contractes indefinits ordinaris com els de foment de la contractació indefinida han descendit. Aquests últims, peça clau de la Reforma Laboral, ho han fet en un 11,34%, mentre que els ordinaris baixen en un 2,39%.

Acompanyant aquesta constatació del fracàs de la Reforma Laboral, la cobertura del sistema de protecció per desocupació, així com la qualitat de les prestacions segueixen deteriorant:

- La cobertura del sistema de protecció per desocupació i baixa del 70% (situant-se en el 69,3% al maig de 2011), fet que suposa un 11,4% menys un any abans.

- Els beneficiaris d'alguna prestació al maig de 2011 suposen un 9,8% menys que un any abans.

- Els beneficiaris d'una pensió contributiva són ja només el 47,84% dels beneficiaris d'alguna prestació per desocupació. En comparació amb fa un any, les prestacions contributives han baixat un 4,1%.

Pablo Messeguer - Gabinet d'Estudis Confederal CGT

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció