CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Neix Enfocant.net

Dilluns, 22 setembre, 2008

Què volem amb Enfocant.net?

Enfocant.net vol ser una pàgina web que reculli notícies, informacions, anàlisis i convocatòries produïdes per l'ampli espectre multiforme de les àrees de l'esquerra no institucional de les què ens sentim més propers. En aquesta línia, Enfocant.net vol ser un projecte constructiu i propositiu, eina d'informació i de debat que no obviarà la crítica.


Quin serà el mecanisme de funcionament?

A banda de les notícies, informacions, reflexions i convocatòries que anem recollint nosaltres mateixos i publicades al nostre lloc web, agraïrem les aportacions i comentaris dels lectors, les i els quals, prèvia revisió i si cal, traducció, seran publicats si els considerem prou interessants. Evidentment tenim la intenció de que el material que recullim arreu ho sigui sempre de manera absolutament legal, d'acord amb la llicència de publicació amb la que hagin estat publicats i sempre citant la procedència -gràcies al copyleft / creative commons habitual als nostres mitjans més propers-.Remarquem que la lògica de publicació serà la de publicar únicament aquells textos que considerem interessants o que aporten alguna cosa al canvi de l'actual estat de les coses. En qualsevol cas, mai es publicaran insults, provocacions ni aportacions incompatibles amb la nostra línia editorial.

Com es constitueix Enfocant.net?

Enfocant.net és un projecte gestionat per l'Associació per la Difussió de la Comunicació Alternativa Telemàtica (ADCAT), associació sense afany de lucre. Tant Enfocant.net com l'ADCAT són projectes sense afany de lucre, financiats i mantinguts per les aportacions particulars dels seus membres.

Editorial: enfocant.net

Inaugurem per fi enfocant.net, aquest dispositiu de notícies i anàlisis amb el que volem dirigir i compartir la mirada a determinades realitats del món que potser ens interessen.

Aquest projecte que ara comença neix a partir de l'experiència acumulada per un seguit de persones en el món del que podriem anomenar informació militant a la xarxa, és a dir, gent que durant molt de temps hem compaginat l'activisme en diferents moviments i col.lectius amb un interès per la difusió mediàtica de determinades lluites, realitats i maneres de veure les coses que no estan sovint a l'agenda dels mitjans més convencionals.

Dintre del ventall de llocs informatius i de models de publicació, pensem que hi espai per la proposta que ara fem. Volem que en aquest lloc es puguin trobar notícies, convocatòries i anàlisis tant recollits d'altres mitjans que ho permetin com publicats pels propis usuàris; deixant clar que aquest no és un lloc de publicació oberta i per tant les aportacions enviades seran revisades per l'equip editorial que decidirà si es publiquen o no. En base a quins criteris? Doncs criteris de qualitat, interès informatiu i d'afinitat amb la línia editorial que volem portar endavant. Ens resistim a posar-li nom a aquesta línia editorial, al menys un nom més específic d'allò que podrien descriure els termes "esquerra" o "pensament crític".

Hi ha un seguit de coses que volem, i d'altres que no. Per exemple, voldriem ser inteligibles per la generalitat de la població i no només pels assidus de la militància o dels moviments socials, que de vegades parlen des d'unes posicions i unes expectatives que només són entenedores o significatives pels iniciats que dominen determinats codis. Voldriem defugir de la saturació de continguts, del "tot val", i mirar de guanyar posicions en la qüestió de la credibilitat, cosa que implicaria que les notícies i les anàlisis tinguéssi, sempre que fos possible, una autoria clara i contrastable, i això últim és especialment important en la qüestió de les convocatòries. I no volem ser un camp de batalla de visions del món hiperideologitzades lluitant per l'hegemonia del seu discurs.

Alguna persona ens que comentat que, en l'època de la blogosfera, on tothom que vol diu la seva a internet, quina necessitat hi ha de llocs com aquest. Es cert que vivim uns temps on és més fàcil que mai poder expressar-se i arribar a tothom, és veritat que s'estan donant moviments, lluites i expressions nascudes de l'autoorganització a la xarxa, i autoconvocatòries que aprofiten tota la potència que pot donar l'anonimat i el no deixar-se representar per les identitats polítiques clàssiques. Però també és veritat que molta gent sentim que aquestes explosions puntuals d'autoconvocatòria i acció són massa fugaces i tornem de seguida a unes vides quotidiones on els nostres malestars, inquietuds, problemes i conflictes els vivim de manera aillada. Veiem com davant problemes globals i estructurals només ens permeten solucions individuals i allunyades d'una acció comuna i social. Per això, al costat de blogosferes i altres artefactes de connexió entre individualitats, pensem que cal l'existència d'espais comuns de trobada, tant presencials com virtuals. Espais on poder encetar una reflexió i una acció conjunta per poder donar respostes polítiques, és a dir, comunes, al món i a la societat on vivim.

Això és el que volem ser. Un més dels espais comuns on poder trobar-nos i compartir el que fem.

enfocant.net/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció