CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

NO a la Llei Catalana d’Educació, també des de la perspectiva de gènere

Dimarts, 22 gener, 2008

1.El primer punt a destacar de les bases de la llei des d’una perpectiva de gènere és la redacció del text en masculí genèric. Cal que les dones siguem visualitzades mitjançant la presència escrita en totes les expressions referides a persones.

2.Les dades estadístiques no venen segregades per sexes. Una interpretació de gènere pot ajudar a trobar sol.lucions a l’anomenat fracàs escolar ,ja que el tant per cent de fracàs en el cas de les noies és diferent que en els nois.

3.És inadmisible que a les bases de la llei no aparegui el concepte coeducació. En diferents documents oficials del departament d’educació, com a la normativa d’inici de curs, els accesos i proves del professorat, així com en el treball d’investigació i d’innovació educativa, el terme coeducació hi és present. Si no introduïm a la nova llei la perspectiva de gènere mitjantçant la coeducació real a l’escola és com oblidarnos que tenim la llei d’igualtat entre homes i dones i que com a llei transversal ha d’estar present.

4.Quan es parla de convivència i respecte a l’autoritat académica no té en compte que la majoria del professorat som dones, tampoc diu res de la presència femenina en càrrecs directius i de comandaments. Aquest model és antic, mascliste i patriarcal i està en contradicció amb la propia llei quan diu que pretén fer un ensenyament democràtic i reflexiu.

5.Les bases de la llei no es contemplen el ventall de famílies existents en la societat actual, ni l’etapa 03, ni que estem en un estat aconfesional i l’educació ha de ser laica i plural.

6.Les bases de la llei haurien de recollir un model coeducatiu i fer visible les aportacions de les dones a la història de la humanitat i als distints sabers en el terreny històric, artístic, científic, que valori les diferents experiències de les dones tant en l’àmbit públic com el privat, que reconegui la importancia dels treballs fets per les dones, les tasques de cura, de producció i de reproducció que motivi i fomenti la participació dels homes en aquestes activitats. Els llibres de text són el marc teòric que les ha d’incloure.

Reivindiquem, la coeducació com a model compensador de desigualtats i com a element fonamental en la prevenció de les violències, i la figura de la coordinadora/ coordinador en coeducació a cada centre educatiu com a suport indispensable per a portar a terme aquesta tasca.

Secretaries de la Dona: USTEC-STES, FE-CCOO, FETE-UGT, [*FE CGT*]