CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

No errem el camí: carta oberta a la rectora de la UAB

Dilluns, 11 abril, 2011

Benvolguda Rectora,

Davant el missatge que ens has fet arribar per explicar la situació pressupostària de la UAB, i les notícies sobre la previsible retallada de pressupost i de personal a les universitats, així com en d’altres serveis públics bàsics, des de la sindical de la CGT a la UAB ens sembla imprescindible fer alguns comentaris.

En primer lloc, considerem que les retallades anunciades pel govern de la Generalitat no han de ser acceptades sense qüestionar-les. Malgrat l’insistent discurs sobre la inevitabilitat de les retallades per sortir de la crisi, es tracta clarament d’una decisió política que s’escull entre diverses alternatives i que pren el camí de les polítiques neoliberals més extremes . Des de la universitat no podem acceptar com un fet natural, indiscutible, que es rebaixi el pressupost dels serveis bàsics mentre, per exemple, se subvenciona per diverses vies serveis privats com la banca —que, malgrat la crisi, no ha deixat de generar beneficis—, o mentre es rebaixa la pressió fiscal a les rendes més altes —via increment dels impostos indirectes, modificació de l’impost de successions, revisions dels tipus d’IRPF, tributació de les SICAVs, etc.

D’altra banda, ens sembla irreal pretendre que una retallada com la que s’anuncia no afectarà a la qualitat de la universitat. Si semblava contradictori implantar l'Espai europeu d'educació superior (“Pla Bolonya”) a cost zero, amb menys personal i menys pressupost no sembla creïble que es pugui oferir un aprenentatge més tutoritzat, ni millorar la mobilitat d’alumnat i professorat, ni facilitar la introducció de terceres llengües en l’ensenyament, ni implantar els models de dedicació variable que havien de permetre millorar la qualitat de la recerca.

És evident que es poden i s’han fer més esforços per superar la situació actual, però no creiem que els esforços hagin de recaure sobre els que ja porten més anys de crisi i de sacrificis, com algunes categories de PDI i PAS laboral i de Capítol 6. I quan es parla de reduir les despeses de personal, i de tenir organitzacions més àgils, s’està parlant d’aquestes categories, principalment.

Estem d’acord que fóra bo que la crisi ens servís per prioritzar els objectius, i ser més àgils i cohesionats. Prioritzant els objectius de servei públic davant els objectius de negoci que han primat en moltes petites i grans decisions que s’han anat prenent en els darrers anys; essent més àgils per corregir males pràctiques en la gestió, com les denunciades per la pròpia Sindicatura de Comptes; actuant contra les desigualtats i els privilegis, per tenir una UAB més cohesionada.

Per tot això us demanem que compteu amb nosaltres i amb la comunitat universitària per demanar un finançament públic adequat al servei públic que presta la UAB i el conjunt de les universitats catalanes, que ens situï de veritat en la convergència europea pel que fa a l’esforç pressupostari per sufragar l’ensenyament superior. I demanem també que tingueu en compte altres mesures alternatives d’estalvi, d’increment d’ingressos i de racionalització de la despesa que s’han anat plantejant en els darrers temps; tant les mesures proposades per la CGT, com també les discutides en el Claustre , o les proposades per la Sindicatura de comptes, entre d’altres.

Així mateix volem expressar amb claredat que CGT-UAB es posicionarà clarament enfront d’eventuals acomiadaments de personal, ja sigui PDI o PAS així com en les reduccions i retallades en el Capítol I.

Ben cordialment,

Secció sindical de CGT a la UAB

http://webs2002.uab.es/secciocgt/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció