CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

No s’estan respectant els estatuts de la UAB en matèria de recerca

Divendres, 22 novembre, 2013

recerca_uab.jpg

NO S'ESTAN RESPECTANT ELS ESTATUTS DE LA UAB EN MATÈRIA D'INVESTIGACIO:

L'any 2003, assemblees i mobilitzacions col·lectives van impulsar el rebuig a la intervenció militar a l'Iraq. Fins i tot el Consell de Govern de la UAB, en el seu Acord 32/2003 de 24 de març ( http://ddd.uab.cat/pub/infanu/30/xifann_a2002-03/acords_CG.pdf), es va posicionar explícitament i va emetre un comunicat públic subratllant l'existència de mecanismes i instruments de resolució de conflictes que permeten solucionar els problemes sense recórrer a l'acció bèl·lica. La posició antimilitarista de la nostra universitat es concreta en els

- Estatuts de la UAB
(http://www.uab.cat/Document/278/673/Estatuts_uab.pdf), aprovats en el Claustre de 22 de maig de 2003, que en el seu Article 3 (4d) exposen com a principi d'actuació de la nostra universitat, la renúncia explícita a la investigació orientada a finalitats militars.

Ara, deus anys després, no volem que s'imposi el silenci, i que s'acceptin les coartades militaristes. Les reflexions i arguments que es van alçar en aquells moments contra els atacs militars no es poden quedar en l'oblit.

En aquest moment, el Govern de Mariano Rajoy ha fet pública la primera convocatòria del seu Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb el seu punt fort en el programa denominat Retos de la Sociedad, destinat a la recerca orientada, aplicada a línies de investigació prioritzades, una de les quals es el «Subprograma estatal orientado al reto en seguridad, protección y defensa» (BOE, 6.11.2013: http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf).

Aquesta línia queda explícitament vinculada a la «Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID)» i al « Programa COINCIDENTE » del Ministeri de Defensa, i la seva orientació a la investigació militar no presenta cap ambigüitat (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, pág. 39.
(http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Politicas_I+D+i/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf).

D'altra banda, s´ha discutit molt sobre la recent celebració d'un partit amistós de futbol entre la selecció de l'estat espanyol i la de l'estat de Guinea Equatorial, adduint que servia per reforçar el règim dictatorial d'aquest. Però sorprèn que amb prou feines s'hagin sentit veus que qüestionessin el reforç que la recent visita del President de la Generalitat de Catalunya i el seu sèquit ha realitzat a l'estat d'Israel, que, evidentment reconeix i sustenta un règim d'apartheid i d'ocupació il·legal de territoris, en contra fins i tot de resolucions de l'ONU.

Des de la perspectiva universitària catalana, aquest viatge ha comportat, a més, l'establiment de convenis amb institucions israelianes, entre els quals destaca el conveni-marc entre la Universitat d'Haifa i la Universitat de Vic.

Una política de legitimar a Israel i de donar projecció internacional a les universitats, que situa clarament les polítiques exteriors catalanes en l'àmbit de l'hegemonia nord-americana i del militarisme sionista. Unes polítiques que s'allunyen de les campanyes d'aïllament internacional a Israel, inspirades en la lluita sud-africana contra l'Apartheid.

Per part de la UAB, no podem deixar de banda que la nostra universitat mantingui des de 2007 (Delegació de la UAB a INDRA: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150098381268360 Noticies UAB, de 2 de febrer de 2011:
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticias/detalle-de-una-noticia/la-uab-creara-un-cluster-de-gestion-aeronautica-1099409749848.html?noticiaid=1296804454139)) acords amb una de les principals corporacions armamentístiques espanyoles, INDRA (A. Carames, 2005, “Industria militar y comercio de armas”: http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/informes/05informe012.pdf), uns acords renovats i reforçats per l´actual rector Ferran Sancho (Actual. Boletín Global de Noticias de Indra, Noviembre 2012. http://www.indracompany.com/prensa/actual-indra/edition/2012/11/acuerdo-con-la-uab-15882).

Aquests acords, a més de promoure la recerca d'interès per la companyia, que cal suposar que inclourà recerca amb objectius militars, porten també a la creació de la « Càtedra Indra-Fundació Adecco» (promoguda també per Adecco, una de les mes poderoses ETTs, protagonista i beneficiaria de la precarització del treball, implicada en recents casos de dubtosa legalitat (El Diario, 29.10.2013:http://www.eldiario.es/economia/gestiona-violencia-machista-trabajadoras-embarazadas_0_191081469.html)

Per tot l'anterior, des de la Secció de CGT-UAB, volem recordar a l'Equip de Govern que cal respectar els Estatus de la UAB, i per tant:

1. Reclamem a l'Equip de Govern de la UAB que abandoni les polítiques de buscar els beneficis econòmics que reporten els acords amb corporacions armamentístiques.

2. Reclamem que no s´acceptin projectes orientats a la recerca militar, com puguin ser els vinculats al Subprograma estatal orientado al reto en seguridad, protección y defensa 2013-2016.

3. Reclamem que no es doni suport a polítiques de Appartheid amb convenis o acords interuniversitaris amb universitats d´estats que practiquen polítiques militaristes, segregacionistes i de conquesta bèl·lica de territoris, com es el cas d´Israel.

SECCIÓ SINDICAL de CGT-UAB

Més informació:

- WEB CGT UAB

- TWITTER CGT UAB

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció