CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Organitzacions socials i ecologistes presenten recurs de reposició al plec de licitació de la privatització d’Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Dimecres, 5 setembre, 2012

Ho han presentat Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Grup de Defensa del Ter, Prou Sal i la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua en el marc de la Plataforma.


La Plataforma Aigua és Vida http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/ han presentat avui al Departament de Territori i Sostenibilitat un recurs de reposició a la licitació de gestió de serveis públics de la xarxa d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat.

Les organitzacions han impugnat el ple de licitació de clàusules administratives i tècniques i les fitxes resum i projectes a executar per l'adjudicatari a l'entendre que l'aigua és un bé públic vital i essencial per a la vida amb el qual mai es pot fer negoci.

Les organitzacions socials i ecologistes en nom d'Aigua és Vida manifesten la seva oposició a l'enfocament general del projecte de privatització i mostren la seva gran preocupació davant els greus impactes socials, econòmics, ambientals i laborals que suposarà la gestió indirecte de la xarxa d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat. A tal efecte, sol·liciten que totes les organitzacions membres d'Aigua és Vida siguin considerades part interessada i es prenguin mesures cautelars de suspensió de l'executivitat del procés de privatització de l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat.

La privatització d'Aigües Ter - Llobregat suposarà greus impactes sobre la qualitat ambiental de les masses d'aigua a Catalunya tal com han denunciat les organitzacions ecologistes i ambientalistes de la Conca del Ter. Una empresa privada allunyada del bé comú amb un principal objectiu de fer negoci amb la gestió i/o venda d'aigua li interessa operar amb el màxim volum d'aigua, cosa que posa en seriós perill el compliment del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, el Pla Hidrològic de Catalunya, les lleis d'aigües estatal i nacional i la Directiva Marc d'Aigua europea.

La privatització d'Aigües Ter - Llobregat suposarà un greu perjudici social. Els veïns i veïnes de les poblacions abastides per aquesta empresa fins a hores d'ara pública es veuran greument afectats. La factura de l'aigua s'incrementarà no només per a fer front als costos de captació, transport, abastament, sanejament i preservació del medi sinó que haurà d'assumir els elevats costos del benefici de l'empresa privada que assumiria la gestió. Els quals han estat quantíficats en 1600 M€ de benefici i en 1600 M€ de despeses financeres. La gestió privada d'un servei sempre l'encareix innecessàriament. Privatitzar és més car i per tant de cap manera serà una solució per a la greu crisi financera que viu Catalunya i en especial el cicle de l'aigua.

La privatització d'Aigües Ter - Llobregat suposarà un greu perjudici sobre els treballadors. Els seus drets laborals es veuran enormement afectats per les mateixes causes que els objectius ambientals. L'únic propòsit de fer diners a curt termini i presentar bons comptes de resultats anuals a l'accionariat, dominat pels poders de sempre, està en desacord amb vetllar pels drets dels treballadors, per la seva motivació i per la imprescindible preservació del medi que és la font que manté la preservació del medi, dels bens essencials i naturals i la possibilitat d'abastir als diversos usos humans.

La privatització d'Aigües Ter - Llobregat suposarà un gran perjudici econòmic sobre les administracions públiques. Entenem la complexa situació econòmica que viu el nostre Estat, i més concretament Catalunya, de la mateixa manera que comprenem la difícil situació econòmica de l'empresa Aigües Ter - Llobregat. Tanmateix, considerem que el dèficit econòmic es pot eixugar mitjançant altres mesures que la privatització i més després de les pujades de tarifes efectuades.

També, volem alertar que les privatitzacions o externalitzacions dels serveis d'aigua impulsades únicament des d'un òptica economicista sempre han tingut resultats catastròfics. Considerem totalment surrealista que els 300 M€ que s'obtinguin d'aquesta privatització puguin solucionar el dèficit de la Generalitat de Catalunya, si no, molt al contrari, agreujar la seva situació financera al vendre's una empresa que ben gestionada sens dubta aconseguiria beneficis.

Considerem d'una gravetat extrema que un servei en alta d'aquestes característiques no estigui gestionat públicament amb l'acord de tots els actors implicats. Els plens municipals de més de 20 municipis copropietaris d'ATLL han mostrat la seva oposició a aquest procés d'externalització, que amb aquesta decisió unilateral del Govern de la Generalitat estan sent menystinguts. Els Ajuntaments són copropietaris d'Aigües Ter-Llobregat i han estat expropiats sense cap tipus d'indemnització. Estem obligats a alertar que és una infracció constitucional privar dels seus bens i drets, si no és per causa justificada d'utilitat pública o d'interés social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis en disposin.

També volem alertar d'una realitat palpable en tots aquells serveis públics externalitzats, com és la nul·la o extremadament complexa capacitat de regular que pot exercir el titular del servei, amb l'impacte greu que aquest fet té sobre el governament del recurs i, en aquest cas, de ben segur, sobre la Planificació hidrològica del país. No podem entendre com es pot posar en risc aquest governament quan actualment podem gaudir d'un sistema públic eficient, responsable i eficaç.

Per tot això, les organitzacions demanen al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi que la Xarxa Ter Llobregat es gestioni públicament. Els encoratgem, doncs, encara hi són a temps, a recapacitar, rectificar i reconduir el procés iniciat.

Aigua és Vida i totes les seves organitzacions socials i ambientals s'ofereixen a col·laborar amb l'administració i treballar per un servei públic de qualitat, transparent i amb participació de la ciutadania.

- Document Recurs de reposició presentat a la Generalitat de Catalunya, veure aquí: http://www.ecologistasenaccion.org/article23954.html

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció