CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Per la qualitat educativa i per evitar tancaments a la pública: reduïm les ràtios! Suprimim concerts!

Dimarts, 24 abril, 2018
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

PER QUÈ ÉS PRIORITÀRIA LA REDUCCIÓ DE LES RÀTIOS?

- El nombre d’alumnat per grup és un dels factors que més influeix en el grau d’atenció individualitzada a l’alumnat i en la qualitat educativa. Catalunya és dels territoris de l’OCDE a on les ràtios són més altes.
- L’actual descens demogràfic de l’alumnat d’infantil i primària permet reduir les ràtios en la majoria de zones simplement mantenint els grups actuals o reobrint els que s’han tancat els darrers anys.
- La massificació de grups a secundària i en a un percentatge alt (en algunes localitats més del 60 o 70 %) de grups de l’etapa primària, s’està generant un greu problema d’atenció a l’alumnat i un trasvassament a la privada.
- El manteniment de concerts educatius a centres privats a partir de 18 alumnes mentre es tanquen grups de P3 amb ràtios més elevades a la mateixa zona és privatització.

A QUANTS ALUMNES PER GRUP CAL REDUIR-LES?

- Des de CGT Ensenyament defensem des de fa anys unes ràtios de, com a màxim: 15 alumnes per grup a l’etapa infantil, 20 a primària i 25 a secundària.
- Transitòriament seria progressiva la generalització de la mesura aprovada per a Manlleu de fixar un màxim de 22 alumnes a primària i, com es demana des de Cornellà, de 27 a secundària a tots els centres, sempre i quan no suposi cap tancament de grups públics.
- En les zones a on la demanda estigui per sota, les ràtios a tots els centres han de ser les que surtin de dividir el nombre total d’alumnes pel nombre de grups existents, sense tancar cap grup públic.
- Ràtio inferior pels centres de màxima complexitat als efectes de dotació de plantilla

QUINES MESURES COMPLEMENTÀRIES CALEN?

- No tancar mai grups públics preventivament ja que afavoreix la inscripció a la privada.
- Fixar ràtios homogènies a la pre-inscripció de no més de 22 alumnes a primària i 27 a secundària. Com que aquest curs ja s’han fixat per sobre, caldria repartir les demandes al total de grups sense tancar-ne cap.
- Si les demandes totals per zona generen ràtios per sobre de 22/27 cal reobrir grups si se n’haguessin tancat els darrers cursos o obrir-ne de nous en condicions adequades.
- Cal una previsió amb prou antelació de la demanda dels propers cursos per tal de construir o adaptar els espais necessaris per acollir a l’alumnat en condicions i amb instal·lacions dignes: ni amb grups bolet a centres amb mancances d’espai, ni amb barracots.
- Cal començar a suprimir concerts:
- De manera immediata a tots els centres religiosos, que segreguen per sexe i/o que discriminen laboralment a les dones.
- De manera progressiva: oferint als centres i docents (amb condicions i capacitació suficient) la integració a la xarxa pública o el pas a la privada sense subvenció.

COM HO PODEM ACONSEGUIR?

- Impulsant i participant a les campanyes de les comunitats educatives locals contra els tancaments de grups públics i per la baixada de ràtios: signant posicionaments de claustres i zones, demanant el posicionament a Consells Escolars i Plens Municipals, organitzant xerrades als centres i municipis, amb les AMPAs i estudiants, organitzant mobilitzacions a nivell local, etc.
- Organitzant-nos com a col·lectiu docent: participant a les zones i assemblees de treballadores per tal de construir conjuntament un pla de lluita prou contundent i participatiu com per aconseguir la baixada de ràtios, la supressió dels concerts que segreguen per sexe, la reducció de la segona hora lectiva i l’estabilització del personal interí, entre d’altres.

Per organitzar xerrades/assemblees al vostre centre/zona, demanar models de posicionament de claustre, conèixer i participar de les properes convocatòries i propostes: contacteu-nos!!

CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

>>> Octaveta en pdf: http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/reduccio_ratios.pdf
>>> Butlletí L'Esquerda en pdf: http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/esquerda_ratios.pdf

arton5164.png

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció