CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Premis literari i de fotografia Pablo Díez

Diumenge, 20 gener, 2008

II PREMI LITERARI PABLO DÍEZ

En record de Pablo Díez Cuesta, conductor d’autobús de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) que es va suïcidar al ser acomiadat per l’empresa després de ser acusat sense proves de quedar-se amb l’import d’un bitllet (1,10 €), la Plataforma Pablo Díez convoca aquest premi literari que porta el seu nom, que es lliurarà coincidint amb l’aniversari de la seva mort i que es regirà d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA. Podran participar quantes persones ho desitgin, qualsevol que sigui la seva procedència, excepte els autors premiats en l’edició anterior. Només s’admetrà un treball per autor.

SEGONA. Els originals hauran de ser inèdits i estar escrits en llengua castellana o catalana.

TERCERA. S’estableix un premi de 400 € i diploma a un relat, el tema del qual sigui el cas Pablo Díez, l’assetjament laboral o l’abús de poder.

QUARTA. Els originals es presentaran per triplicat, en folis mecanografiats a doble espai, grandària DIN-A4, escrits per una sola cara, i degudament numerats i grapats. Tindran una extensió màxima de 5 folis.

CINQUENA. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim. Les dades de l’autor (nom, cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic) s’inclouran en un sobre tancat en l’exterior del qual figurarà el pseudònim.

SISENA. El termini d’admissió de treballs finalitzarà el 29 de febrer de 2008. Les obres s’enviaran a Plataforma Pablo Díez. Apartat de Correus 22.269. 08080 Barcelona. S’indicarà en el sobre “II Premi Literari Pablo Díez”.

SETENA. Els interessats poden sol·licitar les bases completes de la convocatòria a plataformapablodiez@hotmail.com. Es pot obtenir més informació sobre el cas Pablo Díez en www.pablodiez.com.

VUITENA. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 27 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6, Barcelona. Serà imprescindible la presència del autor premiat en aquest acte.

NOVENA. No es mantindrà correspondència sobre el concurs. La fallada del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament al autor guardonat. Els originals no premiats seran destruïts.

DESENA. La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar el treball premiat durant un any en la forma que estimi convenient.

ONZENA. La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

I PREMI DE FOTOGRAFIA PABLO DÍEZ

TEMA: LES LLUITES SOCIALS

En record de Pablo Díez Cuesta, conductor d’autobús de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) que es va suïcidar al ser acomiadat per l’empresa després de ser acusat sense proves de quedar-se amb l’import d’un bitllet (1,10 €), la Plataforma Pablo Díez convoca aquest premi de fotografia que porta el seu nom, que es lliurarà tots els anys coincidint amb l’aniversari de la seva mort i que es regirà d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA. Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, professionals o aficionats. Només s’admetrà una fotografia per autor.

SEGONA. Les fotografies hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en altres certàmens.

TERCERA. El tema de les fotografies serà les lluites socials.

QUARTA. S’estableixen dos premis, tots dos dotats amb 400 € i diploma. Un d’ells estarà reservat a una fotografia realitzada per un treballador de TMB.

CINQUENA. Les imatges s’enviaran en format JPG, amb una resolució de 100 dpi y una grandària aproximada de 300 kb. El guanyador haurà de presentar la fotografia premiada en alta resolució, format JPG o TIFF.

SISENA. S’aportaran les següents dades: títol de la fotografia, breu descripció de la mateixa i lloc on ha estat feta; nom i cognoms de l’autor, domicili, telèfon i correu electrònic. S’indicarà també, si escau, si es tracta d’un treballador de TMB.

SETENA. El termini d’admissió de fotografies finalitzarà el 29 de febrer de 2008. S’enviaran a plataformapablodiez@gmail.com

VUITENA. Els interessats poden obtenir més informació sobre el premi i sobre el cas Pablo Díez en www.pablodiez.com

NOVENA. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 27 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6, Barcelona. Serà imprescindible la presència dels autors premiats en aquest acte.

DESENA. La fallada del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als concursants guardonats.

ONZENA. La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar les fotografies premiades durant un any en la forma que estimi convenient.

DOTZENA. La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció