CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) 2008: Insolidaris i insostenibles.

Dijous, 20 desembre, 2007

Per a CGT, Ecologistes en Acció i Baladre, els Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) dels últims anys, i el previst per al 2008, no són gaire diferents: es basen en models de creixement cada vegada més desiguals i insostenibles.

Sostenim que els PGE per al 2008 mantenen i recolzen una orientació desigual en el repartiment de la riquesa ja que:

 1. L'estat només cobreix el 12% de les necessitats de cures en família, persones dependents, discapacitades.
 2. Encara que la despesa en pensions representa el 62% de tota la despesa social, la realitat és que el 92% de les dones pensionistes cobren menys de 2,5 vegades la pensió mínima.
 3. El capítol de foment d'ocupació va directament a subvencionar els empresaris en el que es denomina el foment a la contractació pactat en l'última Reforma Laboral 2006.
 4. Quant al capítol dedicat a la desocupació , no garanteix prestacions suficients, a més d'estar cada vegada més vinculat a mesures dissuasives per percebre la prestació durant el menor temps possible.
 5. La partida dedicada a polítiques d'habitatge s'orienten bàsicament a finançar deduccions fiscals dels ja propietaris i empreses promotores.
 6. La Despesa Militar ascendeix a 25.066 milions d'euros.

Respecte a la sostenibilitat ambiental, segons l'opinió de les nostres tres organitzacions, els PGE també donen resultats desoladors:

 1. En lloc de basar l'economia en un àmbit local apareixen partides dedicades a l'externalització de la "nostra" economia: Fons d'Ajuda al Desenvolupament (1.572 milions d'euros), Institucions Financeres Internacionals (904 milions d'euros), ajuts a l'exportació (57 milions d'euros) o aportacions a l'UE (12.208 milions d'euros).
 2. Les partides per al transport més impactant abunden: transport aeri (402 milions d'euros), carreteres (4.220 milions d'euros), AVE (1.267 milions d'euros). En contraposició el finançament per al desenvolupament de mitjans de transport sostenibles, com el tren convencional, es queda curt (1.463 milions d'euros).

  Davant les partides assenyalades anteriorment que fomentaran l'escalfament global, les que són per lluitar contra el canvi climàtic resulten molt menors: IDAE (81 milions d'euros) o lluita contra el canvi climàtic (163 milions d'euros).

 3. Les partides de promoció del turisme (391 milions d'euros), fortament lligat al procés urbanístic, i de construcció de nou habitatge (1.274 milions d'euros) també són considerades com a insostenibles.

  Les partides que es dediquen a conservació (517 milions d'euros), a defensa de la costa (278 milions d'euros), a un desenvolupament rural sostenible (100 milions d'euros) o a la protecció de la pesca (52 milions d'euros) tornen a ser menors que les de destrucció partint de l'urbanisme.

D'aquesta manera, CGT, Ecologistes en Acció i Baladre consideren que aquests PGE suposen:

 • Un creixement econòmic cada vegada més insostenible, injust i desigual.
 • Un creixement que no contempla o preveu, ni les conseqüències socials ni les necessitats socials reals de la població en general, i de la més empobrida en particular .
 • Un creixement basat en l'explotació de les classes assalariades i en l' exhauriment de recursos.

Més informació:

Ecologistes en Acció: Luis González (626 682 685).

CGT: Antonio Car retero (609 702 748) .

Attached documents