CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Primer informe sobre l’estat de les nuclears a Catalunya

Dimarts, 28 agost, 2012

Tanquem Les Nuclears-100% RENOVABLES (TLN-100% EER) difon el primer informe sobre l'estat de les nuclears a Catalunya.


L'informe és part de la nostra resposta a la política informativa de les empreses nuclears i del que hauria de ser l'organisme regulador, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Una política que es caracteritza per la fragmentació de la informació, l'ús d'un llenguatge tècnic innecessàriament elevat, i un volum considerable de dades que fa difícil establir criteris que discriminin entre informacions significatives, informacions secundàries i dades irrellevants, a això cal sumar el absència de controladors veritablement independents al capdavant del CSN, l'organisme que hauria de vigilar la indústria.

Des TLN-100%EER, considerem necessari que la societat disposi de dades organitzades i estructurades que li permetin conèixer el veritable estat dels reactors, i fer el seguiment i control de la indústria nuclear. Amb l'actual política informativa tal cosa no és possible, per tant volem difondre una informació rigorosa, que doni perspectiva, generi consciència dels perills de la indústria nuclear, i permeti fer-se una idea de la necessitat urgent de finalitzar el seu funcionament.

Segons les dades recollides, des del gener fins a l'agost de 2012, Ascó i Vandellòs han totalitzat 15 successos notificables al CSN que, tot i que han estat classificats individualment com de Nivell 0 en l'escala INES (Escala Internacional de Successos Nuclears en la seva denominació en castellà ), sí que tenen importància considerats en conjunt.

S'han donat 4 casos d'incompliments de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), que són el resultat de la degradació que està patint la política de seguretat nuclear. El balanç final suposa un augment net del risc, i la necessitat d'abordar amb escepticisme les informacions oficials sobre energia nuclear.

També s'han donat 4 casos de falses alarmes per gasos tòxics o radiació el que demostra la impossibilitat de mantenir sempre a punt els milers de sistemes de comprovació que té una central nuclear, sistemes subjectes a envelliment, el que ens porta, novament, a consideracions sobre el risc.

De les caigudes de potència o les parades no programades que s'han donat en aquest període, únicament una té una explicació clara (la invasió d'algues), sobre les altres hi ha manca d'informació de les causes. Cosa que també passa amb el succés més preocupant: el conat d'incendi a l'edifici de control d'Ascó I.

Per disposar d'una perspectiva temporal s'ha realitzat una anàlisi comparativa dels 49 successos compresos entre gener del 2011 i agost de 2012, i una distribució per central.

Les dades apunten que tots dos reactors d'Ascó es troben en estat precari. El número I informa de 12 successos, i el reactor II de 16 successos, i hi ha, a més a més, 7 successos que afecten el conjunt de la central, entre d'ells destaquen els relatius a incompliments de les normatives o reglamentacions de funcionament

En el cas de Vandellòs II s'indiquen 13 successos, entre els que predominen les referències a falses alarmes. A destacar l'episodi del descens de nivell dels generadors de vapor el 21 de febrer de 2012, sobre el qual no s'ha donat cap explicació posterior.

L'informe també mostra que el seguiment de la problemàtica de les centrals des dels mitjans de comunicació és molt limitat, i es troba determinat per la informació distribuïda pel propi CSN.

La conclusió és que encara que el funcionament de les dues centrals suposa un risc important, la perillositat de la situació a Ascó suggereix la necessitat de prioritzar el seu tancament. El seguiment continuat donarà la pauta de si la major atenció mediàtica focalitzada sobre Ascó pels escàndols recents, no han fet quedar en un segon pla els potencials perills que pugui suposar Vandellòs II.

Des TLN-100% EER continuarem aquest treball de seguiment fins a disposar d'una veritable diagnosi de la situació de cada reactor nuclear a Catalunya, una diagnosi que sigui rigorosa i comprensible per a qualsevol persona amb un mínim nivell de coneixements.

Catalunya, 27 agost 2012

L'informe sencer es pot descarregar de http://www.tanquemlesnuclears.org/nuccivil/nuccat.html
o des d'aquí

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció