CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Programa CWS de Citigroup: liberalisme pur en les condicions laborals

Dimarts, 9 abril, 2013

El passat mes de Setembre Citigroup llançava a Espanya el seu programa Citi Work Strategies (CWS), al que interessadament definia com “una proposta innovadora sobre Com, Quan i On es treballa”. I sota l'excusa que responia a les necessitats que els empleats demandaven en el VOE (per a això serveix aquesta enquesta seva, per a justificar en nom dels propis treballadors qualsevol barbaritat) la van engegar immediatament, saltant-se fins i tot el requisit legal de consultes a la representació sindical.

Examinant amb deteniment el contingut d'aquest programa, el primer que es pot observar és que versa sobre matèries laborals molt rellevants, àmplies i complexes, tals com jornada, horaris, salaris, responsabilitats, seguretat i salut, drets individuals i familiars, etc. etc., mitjançant el qual es modifiquen abundants disposicions legals, acords col·lectius sectorials i acords d'empresa. I com resulta lògic, aquestes modificacions que introdueix l'empresa operen descaradament en el seu benefici (encara que en alguns casos també puguin resultar d'interès per a alguns empleats, per les seves circumstàncies personals). Dit d'altra forma, l'empresa modifica unilateralment condicions laborals ja negociades, i prescindeix de negociar altres, amb la representació legal dels treballadors. Per tant, actua de manera abusiva.

El segon que destaca en aquest programa seu, és que ho presenta adornat com “voluntari”. I què és el que l'empresa entén per voluntari?. Segons les seves pròpies paraules és que ambdós (empresa i empleat) poden acollir-se, pactar les condicions i retirar-se lliurement del programa. No obstant això, ja tots coneixem com en realitat opera la seva voluntarietat: emparant-se en la vigent legislació laboral, el veritablement cert és que l'empresa imposa el que vol i quan vol , i l'empleat no té més remei que acceptar-lo, doncs en cas contrari pot rebre un “advertiment” d'acomiadament per causes objectives. És la mateixa “voluntarietat” que han sofert els centenars de companys que en els últims anys han estat cridats al Departament de Recursos Humans que dirigeix la Sra. Carmen Presa, i que han sortit d'allí amb un acord d'acomiadament que no volien.

D'aquesta forma, combinades ambdues característiques (imposició unilateral de les condicions laborals i enganyosa voluntarietat), el programa constitueix un perillosíssim instrument en mans de l'empresa per a pressionar als treballadors, que és necessari delimitar i fitar.

A causa de l'amplitud del programa, passem a analitzar molt breument algun dels seus continguts:

• "Acompliment en centre de treball, en el domicili del treballador (teletreball), o combinant ambdós. Horari fix o flexible. Distribució irregular de la jornada, bé diàriament o durant tot mes. Lloc de treball compartit. Jornada reduïda a la carta amb el corresponent minvament salarial".
En definitiva, es pot treballar dintre i/o fora de l'empresa, dintre i/o fora de l'horari laboral, fins i tot en dies no fixos, en lloc compartit, o en temps reduït (similar a les empleades de llar). Així, l'Empresa ignora l'acordat col·lectivament en matèria de jornada i horaris.
Encara que en principi pogués semblar un avantatge, acaba constituïnt un greu problema per al treballador, doncs l'empresa ja no té límits legals als quals sotmetre's, i pot acabar imposant o modificant les seves condicions a cada empleat individualment. No hem d'oblidar l'experiència històrica, i recordar que el dret a una jornada i un horari fix i determinat és una de les majors conquestes de la classe obrera, doncs gràcies a ella, l'empresariat va haver d'acceptar uns límits a una jornada i horaris que sense control legal acaben sent abusius.

• "La participació en el programa podrà ser cancel·lada i modificada segons el criteri de la Direcció; així mateix el propi empleat podrà solic itar el seu desvinculación del pla".
El que dóna idea de la falsa reciprocitat: L'empresa pot fer (un dret), i l'empleat només pot sol·licitar (una expectativa).

• “Citi es reserva el dret de modificar o finalitzar el Programa CWS o un Pla de Treball de CWS sempre que ho estimi oportú, doncs el mateix no constitueix cap dret adquirit ni tampoc condició més beneficiosa...”
El que ve a ratificar encara més el nostre comentari del punt anterior.

• "La sol·licitud d'integració en el Programa CWS pot iniciar-la tant el treballador com l'empresa".
Per tant, l'empresa pot “proposar” a l'empleat anar-se a treballar a casa, menys hores, i rebaixar-li el salari. Què passa si no accepta? Tots sabem com actua la Direccio quan algú els nega a una cosa.

• "Si fos necessari material d'oficina addicional, l'empresa podrà, segons el seu criteri, abonar o no, les despeses".
Despeses que són necessàries per a la prestació laboral ..... a càrrec de l'empleat !!!

• "L'empleat ha d'adoptar les mesures necessàries per a protegir l'equip i programari de Citi de robatori, danys o mala utilització.

• "L'empleat es compromet a assistir a cursos de formació, a reunions obligatòries, a viatjar, fins i tot fora del seu horari".

• "El cas de lloc de treball compartit, cada empleat assumeix que el mèrit del treball se'l pugui dur l'altre, i a més també assumeix la culpa de l'acompliment incorrecte que faci l'altre".

• “Citi es reserva el dret de visitar el domicili de l'empleat per a verificar que s'apliquen les normes”.
Sense comentaris.

Ha hagut de ser de nou CGT qui digui prou als abusius plans laborals del Grup Citibank, interposant la corresponent demanda en conflicte col·lectiu. CCOO i UGT (com és habitual) no han demandat a l'empresa, no es vagi a empipar aquesta i els suprimeixi la seva assignació de 15.000 € anuals, tracte preferencial i prebendes.

De resultes de la nostra demanda, poc abans del períoede vacacional de Setmana Santa, ha tingut lloc en el SIMA el corresponent intent de conciliació per a buscar una solució negociada a aquest conflicte. A més de CGT (denunciant) i del Grup Citibank (denunciat), també va assistir UGT. Per contra, CCOO no va comparèixer a l'acte: potser puguin estar conformes amb el Programa CWS de l'empresa, o potser tinguessin altres obligacions més importants que la de tractar de defensar les condicions laborals dels treballadors.

Finalment, els assistents arribem a l'acord de mantenir almenys dues reunions amb la finalitat d'aclarir i millorar les condicions del Programa CWS, estant programada la primera per a dimecres que ve. D'aquesta forma, i per a aquells que segueixen intentant intoxicar l'opinió dels treballadors dient que CGT no negocia mai, queda evident que som precisament nosaltres, la CGT, qui forcem el poder negociar.

No obstant això, també advertim que si l'empresa no atén a raons, i no rectifica els aspectes abusius del seu programa, CGT seguirà endavant amb la seva denúncia contra el que consideri il·legal.

8 d'Abril de 2013

Seccions Sindicals CGT Citigroup

http://www.cgtcitibank.com

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció