CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Programa reivindicatiu d’algunes acampades

Dilluns, 23 maig, 2011

A tota la CGT de Catalunya

Us facilitem el programa reivindicatiu de l'acampada de Terrassa, que reprodueix amb lleugeres esmenes el que s'està acordant a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona, i que també està sent discutit i aprovat en altres acampades. Com veureu, el seu contingut va molt més enllà de la reclamació d'un canvi en la llei electoral.

Aprofitem també per dir-vos que la CGT de Catalunya així com nombroses federacions i sindicats de la nostra confederació donen suport a les protestes i molts afiliats hi estan participant dia i nit, amb el seu treball i sense voler capitalitzar res.

Salut i revolució

Secretaria d'Acció Social de la CGT de Catalunya

PROGRAMA REIVINDICATIU D'ALGUNES ACAMPADES

Estem canviant el món. Completament. Mentrestant, els polítcs que no ens representen continuen allà, fent vaivens i legislant sobre les nostres vides.
Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s'apliquin ja.

Atenció! Això és un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, alguna cosa que possiblement no entenguin mai.

Els demanarem punt per punt el que ve a continuació, començant pel punt 1.

1. No més privilegis per als polítics, començant per Barcelona:

Retallada dràstica del sou de les i els polítics per equiparar-lo al sou de la mitjana de la població.

Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l'estalvi seria de mig milió d'euros al mes, com a mínim).

Prohibició d'una pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta de ciutadans i ciutadanes.

Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2. No més privilegis per a banquers i banqueres:

Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats que tinguin dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.

Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat.

Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxi bancària. Prohibició d'inversió en paradisos fiscals.

Tots els habitatges adquirits per execucions hipotecàries allotjaran persones en règim de lloguer social o famílies desnonades.

3. No més privilegis per a les grans fortunes:

(n'hi hauria prou amb aplicar el 5% de retallada que es va aplicar als funcionaris a les 50 fortunes més grans i se solucionaria el problema de dèficit de l'estat espanyol)

Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.

No a l'eliminació de l'impost de successions. Recuperació de l'impost de patrimoni.

Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.

Afavoriment a nivell internacional de l'adopció d'una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).

Amb l'aplicació d'aquests punts s'obté el pressupost per solucionar els següents quatre punts. Perquè no falten diners, és evident que hi ha disponibilitat econòmica.

4. Contra l'atur:

Repartiment de la feina tot fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral, fins que s'acabi l'atur estructural (és a dir, fins que l'atur baixi per sota del 5%).

Jubilació als 65 i cap augment de l'edat de jubilació fins que s'acabi amb l'atur juvenil.

Bonificacions per aquelles empreses amb menys d'un 10% de contractació temporal.

Assegurar la feina: impossibilitat d'acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixin amb treballadors temporals feines que podrien ser fixes.

Establiment d'un subsidi que cobreixi les necessitats bàsiques dels aturats de llarga durada.

Transport i educació gratuïta per als aturats de llarga durada.

Aprovació d'una renda bàsica universal per a totes les persones.

5. Dret a l'habitatge:

Expropiació dels habitatges en desús que no s'han venut per augmentar el parc públic d'habitatge en règim de lloguer social.

Declaració de ciutats lliures de desnonaments i desallotjaments.

Penalització de les pràctiques de mobbing.

Dació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques. De forma retroactiva des del començament de la crisi.

Prohibició de l'especulació immobiliària.

6. Serveis públics de qualitat:

Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.

Restabliment dels serveis de sanitat i educació que ja han estat retallats.

Contractació de personal sanitari fins que s'acabin les llistes d'espera.

Participació i control social de la gestió dels hospitals públics.

Contractació de professorat per garantir la ràtio d'alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de recolzament.

Garantir realment la igualtat d'oportunitats en l'accés a tots els nivells d'educació, amb independència de la procedència socioeconòmica. Escola laica.

Participació vinculant dels alumnes en la gestió de les escoles.

Finançament públic de la investigació per tal de garantir-ne la independència.

Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.

Serveis públics i gratuïts d'atenció a la infància i a les persones amb necessitats d'atenció especial.

Prohibició de la privatització dels serveis públics.

7. Llibertats i democràcia participativa:

No al control d'internet. Abolició de la Llei Sinde. No a ACTA.

Protecció de la llibertat d'informació i del periodisme d'investigació i la seva independència. Eliminació de les traves legals que impedeixen exercir el dret d'emissió als mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.

Ús de software lliure en les institucions públiques per tal d'adequar-les a l'era digital amb costos sostenibles.

Retirada de l'ordenança del civisme: retirada de qualsevol ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.

Referèndums obligatoris i vinculants per les qüestions de gran importància (incloses les directives europees).

Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la llei d'estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret a vot per als migrants.

Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni cap voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació al legislatiu i l'abstenció activa pugui tenir el seu espai d'autoorganització als barris.

Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors, publicitat i transparència en el finançament dels partits.

Pressupost participatiu.

Respecte pel planeta i per totes els éssers que hi viuen. Consum responsable.

Defensa del dret dels pobles a decidir l'ús dels recursos naturals per plantar, cultivar, comercialitzar i consumir d'acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.

La monarquia és un anacronisme que no ens representa i que a sobre no paga impostos. Eliminació de tots els títols nobiliaris.

Eliminació de la llei de partits.

Tal com reconeix la carta de les Nacions Unides, reconeixement del dret d'autodeterminació dels pobles i les persones.

Dret a rèplica dels mitjans de comunicació liures i comunitaris davant de falses acusacions.

8. Reducció de la despesa militar

9. Mesures per a un desenvolupament sostenible:

Promoure el consum responsable, de proximitat, les cooperatives i el troc, per tal d'aconseguir un decreixement econòmic.

Aposta per les energies renovables i eliminació de les nuclears.

Regular l'obsolescència progarmada tot ampliant el període de garantia obligatòria en funció del producte.

Practicar l'agricultura sense transgènics ni plaguicides.

Ús de teràpies naturals a la sanitat pública.

Incorporar el cost ambiental en els productes.

Abaratir el transport públic sostenible i que cobreixi les necessitats dels ciutadans

Ampliació del territori natural protegit.

Aquestes són demandes de mínims i d'aplicació immediata, demà les de màxims, perquè és la gent la que ha de poder organitzar la seva vida en col·laboració i llibertat.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció