CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Què vol aprovar Anna Ripoll abans de marxar de la UAB?

Dijous, 8 març, 2012

El proper 14 de març se celebrarà una nova sessió del Consell de Govern. En contra de les expectatives de la gran majoria de la comunitat universitària, l'equip de govern encapçalat per Anna Ripoll ha optat per presentar un ordre del dia molt llarg, amb 14 punts, on només un dels darrers té a veure amb la convocatòria d'eleccions a Rector/a.

Entre els punts que l'actual equip de govern vol resoldre abans de plegar hi ha el punt 3 de l'ordre del dia del Consell de Govern, titulat "Afers Econòmico-Pressupostaris". Aquest punt ha estat desglossat en dos apartats següents:

* 3.1. Criteris d'ajust del PDI a la UAB
* 3.2. Aprovació de la Planificació Econòmica Pluriennal UAB 2011-201.

El document que es pretén sotmetre a aprovació en el punts 3.1. el podeu trobar aquí (http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/criteris-retallades-personal-pdi-a-la-uab) i ja ha estat refutat públicament tant per la JPDI, el Comitè d'empresa del PDI i una gran part del professorat de la UAB. Aquest fet va motivar que se suspengués el Consell de Govern on el rectorat el pretenia aprovar el passat 15 de febrer.

El document que se sotmetrà a aprovació en el punt 3.2. el podeu trobar aquí (http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/planificaci-econmica-2011-2014-uab-retallades). Aquesta planificació, que no ha estat posada en coneixement de cap dels organismes unitaris de representació sindical, condicionarà, en cas d'aprovar-se, la capacitat de maniobra de l'equip resultant de les properes eleccions a rector/a. A més, volem remarcar citar textualment diversos aspectes del seu contingut que us animem a que reviseu per vosaltres mateixos/es:

Sobre el PDI (pàgina 3):

"Pel que fa al Personal Acadèmic, s'han pressupostat reduccions de despesa derivada de la supressió de recursos de reforç per als programes de sabàtics generals i de gestió i per a càrrecs acadèmics, la supressió de places provisionals per reforços, l'amortització de places estructurals, la reducció de places d'associat, tot plegat a partir d'una nova distribució de recursos de professorat que augmenta la dedicació docent i d'una política de desprogramació de màsters oficials amb poca demanda".

Sobre el PAS (pàgina 4):

"En el cas del Personal d'Administració i Serveis, hem pressupostat l'amortització de places estructurals en diversos serveis de la universitat, la no provisió de places que comportin increment de la despesa, la no reposició de places de jubilació, la no substitució de les absències de personal per baixes, i la reducció de la despesa en formació, i en desenvolupament de la carrera professional".

I ja de pas, un afegit sobre on van a parar els diners de l'increment de taxes (pàgina 3):

"L'evolució de les partides d'ingressos segueix un principi conservador i de prudència. Pressupostem un increment de les matrícules de l'IPC + 4%, i reservem un 25% d'aquest increment per al finançament de beques i ajuts a l'estudi".

Finalment us suggerim que consulteu la quantificació d'aquesta planificació a la pàgina 6, on hi ha el quadre de les línies pressupostàries pels anys 2011 a 2014. Per a entendre les retallades en salaris, us podeu fixar principalment en el capítol 1 (C.1). De cara a l'any 2012 es preveu una despesa en salaris de PAS i PDI (en el document PA, personal acadèmic) de 8,7 milions d'euros inferior a la de l'any 2011. De fet, ja el tancament del 2011 aquesta despesa era uns 4,7 milions inferior a la previsió inicial de l'any 2011, que encara s'havia fet sobre un càlcul d'increment d'un 3% del pressupost aportat per la Generalitat, i que en certa mesura fixa el que hauria estat l'evolució "normal" de la universitat sense l'actual política de restricció pressupostària. En part aquesta reducció de despesa s'ha fet no estabilitzant places de professor lector de 5è any, que quan han continuat ho han fet amb contractes minoritzats, i no renovant una elevada quantitat de professors associats. L'any 2013 la disminució de despesa serà, finalment, d'uns 13,5 milions en massa salarial de PDI i PAS respecte el tancament real de 2011. De totes maneres, si es mira en relació el pressupost inicial de l'any 2011, que d'alguna manera marca la que hauria estat l'evolució de la UAB sense la política de retallades, la reducció de despesa en salaris de professors, investigadors i PAS és 18,25 milions d'euros.

Davant de tot això, creiem que l'actual equip de govern, desacreditat davant del Claustre General de la UAB i obertament qüestionat pel conjunt de la comunitat universitària, el que hauria de fer és limitar-se a convocar eleccions i deixar per l'equip futur definir, junt amb el conjunt de la UAB, quines han de ser les línies que permetin garantir el funcionament i la qualitat de la nostra universitat.

Així doncs, us demanem que estigueu atents/es a les convocatòries que hi pugui haver en els propers dies.

Secció sindical de CGT-UAB, 7 de març de 2012

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció