CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Readmissió de treballador acomiadat per l’empresa municipal Progrès Selvatà destapa malversació de diners públics i persecució sindical a La Selva del Camp

Dissabte, 30 juliol, 2016

L'EMPRESA MUNICIPAL PROGRÉS SELVATÀ READMET PER SENTÈNCIA JUDICIAL UN TREBALLADOR PERÒ LI DÓNA PERMÍS RETRIBUÏT TOT I HAVER AL·LEGAT PÈRDUES PER ACOMIADAR-LO, I CONTRACTA UN ALTRE TREBALLADOR PER OCUPAR EL SEU LLOC

Malversació de diners públics a l'Ajuntament de La Selva del Camp: Una empresa pública que declara pèrdues paga els salaris a un treballador readmès per sentència judicial sense deixar-lo anar a treballar, mentre contracta al germà d'un exregidor per ocupar el seu lloc de treball

El treballador va ser acomiadat per l'empresa PROGRÉS SELVATÀ SLM (PROSEL) el 13 de novembre al·legant pèrdues econòmiques i tot i que el Jutjat Social 1 de Reus va declarar la nul·litat de l'acomiadament i la seva readmissió, l'empresa li ha donat permís retribuït mentre li segueix pagant el sou i manté contractat a un altre treballador realitzant la seva feina

El passat setembre de 2015, el treballador RAFAEL ARIZA, de 48 anys d’edat i afiliat a la CGT, després de fer una reclamació a l'empresa en matèria de seguretat i salut que no va ser contestada, va interposar una denúncia davant d'Inspecció de Treball contra PROGRÉS SELVATÀ SLM-PROSEL (empresa municipal de l'Ajuntament de la Selva del Camp) per tal que es millorés la instal·lació elèctrica, es facilités als treballadors els EPIS i es prenguessin mesures en relació a la higiene, la ventilació i la reducció de soroll, entre altres. També va denunciar, i fins i tot va interposar una demanda judicial, perquè l'empresa li havia comunitat les seves vacances un dia abans i no amb l'antelació mínima de dos mesos que estableix l'Estatut dels Treballadors.

Uns mes després, el 29 d'octubre, un assessor extern de PROSEL i el Secretari de l'Ajuntament de la Selva del Camp van assistir a Inspecció de treball per tractar aquesta qüestió. Només 15 dies després d'aquesta visita, al treballador se li va notificar una resolució signada pel Conseller Delegat de PROSEL, Josep Masdeu Isern, i el mateix Secretari que havia comparegut a la Inspecció de Treball, Josep Rofes i Llorens, comunicant-li el seu acomiadament objectiu amb efectes del mateix dia. Concretament, la carta exposa que durant l'exercici 2015 s'havia produït un dèficit pressupostari de 28.173,11 € i s'argumenta que el seu lloc de treball com a personal de manteniment de la piscina i el pavelló quedaria amortitzat i seria externalitzat a una altra empresa. En aquell moment se li va abonar la indemnització (22 dies/any) i l’import corresponent a la falta de preavís.

RAFAEL ARIZA va impugnar l'acomiadament, a través dels serveis jurídics de la CGT, i tot i que l'empresa va oferir pagar-li la indemnització per acomiadament improcedent (33 dies/any), va celebrar el judici per acreditar que el seu acomiadament és una represàlia per haver denunciat diverses infraccions laborals davant de la Inspecció de Treball. El Jutjat Social li va donar la raó entenent que el seu acomiadament vulnerava la seva garantia d'indemnitat i obligant a l'empresa a readmetre’l. A més, la sentència entenia que les causes econòmiques no existien tenint en compte que pocs mesos abans PROSEL havia contractat a dos treballadors, un d'ells, Manuel Trujillo (germà de l’ex regidor de l'Ajuntament de la Selva del Camp, Francisco Trujillo) per substituir al Sr. ARIZA realitzant el seu mateix horari i tasques, sense tenir en compte que el treballador havia obtingut la titulació de tècnic especialista recentment, tal i com li havia recomanat l’empresa. El magistrat també va prendre la decisió en base a l'informe que Inspecció de Treball va emetre posteriorment i que sancionava a l'empresa per no haver comunicat les vacances amb el preavís legal i obligava a l'empresa a adoptar millores en matèria de prevenció de riscos. PROSEL ha impugnat l'esmentada sentència davant del TSJ de Catalunya.

La sorpresa es va produir fa uns dies quan el treballador es va reincorporar al seu lloc de treball i l'empresa li va entregar un document comunicant-li permís retribuït fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicti la sentència al respecte. És a dir, durant aquests temps (que es pot allargar durant sis mesos més tenint el compte el temps que triga el TSJ de Catalunya en resoldre aquests recursos), el treballador està de vacances però cobrant la nòmina íntegrament, mentre l'empresa manté contractat a l'ex germà del regidor realitzant les seves mateixes tasques i en el mateix horari i, abonant-li com és lògic, un altre sou.

És incomprensible que una empresa municipal que al·lega pèrdues econòmiques i un dèficit pressupostari de gairebé 30.000 €uros l'any 2015 mantingui a dos treballadors contractats i doni a un (a més, el que havia de readmetre per sentència judicial) permís retribuït pagant-li el sou sense deixar-lo treballar.

Des de la CGT volem denunciar públicament aquesta irregularitat que afecta a tots els veïns de la Selva del Camp ja que PROGRES SELVATÀ SLM-PROSEL és una empresa municipal, que pertany a l'Ajuntament de la Selva del Camp. Considerem molt greu aquest comportament, així com que la societat acomiadi als seus treballadors pel simple fet de reivindicar el seu dret a gaudir de vacances i a tenir unes mínimes condicions d'higiene i seguretat en el seu lloc de treball.

Reus, 29 de juliol de 2016

Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT