CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

[Recull de premsa] Un conductor és detingut. Crònica i fotos de l’assemblea i de la manifestació fins a comisaria.

Dimarts, 4 març, 2008

Un conductor és detingut.
Crònica i fotos de l’assemblea i de la manifestació fins a comisaria.

Teo Navarro (Per a Kaos en la Red)
[03.03.2008 19:30]++ Ver las imágenes como Fotogalería >>
                                      ampliar

Exigint la llibertat sense càrrecs del company a comissaria
 

Èxit total de la vaga de conductors d’autobusos
de Barcelona

Un conductor és detingut

L’assemblea decideix la continuïtat de la lluita

Aquest migdia al voltant de 1.500 conductors i
conductores de TMB de Barcelona han fet una assemblea a la Plaça
Universitat, o­n han resolt per majoria mantenir les cinc jornades de vaga
d’aquesta setmana, continuant la lluita després fent vaga els dijous. També
l’assemblea ha votat la proposta de mantenir indefinidament la vaga, que ha
resultat minoritària. A l’assemblea ha quedat clar també que, segons vagin
les coses, properes assemblees podran resoldre canviar el pla de lluita
aprovat.

A l’assemblea diversos portaveus del comitè de vaga han
informat del seguiment pràcticament total de la vaga. Els poquíssims
esquirols que han sortit de les cotxeres –cinc en total--ho han fet
protegits pels “piquets de la patronal”, amb un desplegament impressionant
dels mossos d’esquadra de Saura i el Tripartit i de la guàrdia urbana
d’Hereu. S’ha denunciat que, a més del mínims abusius, s’ha impedit
mitjançant la coacció i la violència de les forces policials l’exercici del
dret dels treballadors i del comitè de vaga a  vigilar i  informar a través
de piquets informatius. L’actuació policial reprimint els treballadors i
treballadores ha acabat amb la detenció d’un delegat de CGT a l’entrada de
les cotxeres de Triangle. El treballador detingut ha estat traslladat a la
comissaria de les Corts acusat d’ “agressió a la guàrdia urbana”, quan ha
estat l’actuació repressiva de la policia impedint l’exercici del dret dels
treballadors la que ha provocat l’aldarull.

S'ha  denunciat també  la campanya de mentides i difamació de l'empresa i
l'ajuntament contra els conductors i conductores de TMB. Per il·lustrar-ho
Saturnino Mercader ha preguntat als conductors "quants  de vosaltres 
treballeu 7hores i  4 minuts al dia?"
quan "la jornada de treball
real és de 42 hores setmanals, 2 més de les que  es treballaven en aquesta
mateixa empresa  l'any 36".
També en un altre intervenció s'ha insistit
en què l'empresa fins ara  "ha cedit zero" i que s'està disposat a
negociar sempre i quan l'empresa posi sobre la taula  alguna millora real. 


Manifestació cap a comissaria

L’assemblea ha resolt dirigir-se en manifestació a la
comissaria o­n era el company detingut. Juntament amb l’emblemàtica “Dos
dies, dos dies, dos dies”,
durant el recorregut els manifestants han
cridat altres consignes com ara “más conductores, menos directivos”,
“con esta explotación vamos a terminar, queremos dos días de descanso
semanal”
, “volem dos dies per descansar” i “Hereu
dimissió”.

En arribar a la comissaria de Les Corts el crit unànim ha
estat “Juvé, aquí, estamos por ti”, juntament amb denúncies contra
la repressió policial (“sin porras no soy nada”, “somos obreros no
delincuentes”
) i l’exigència de “llibertat, llibertat” per al company
detingut.

Dos portaveus dels treballadors  han parlat amb els
responsables policials que s’han compromès a alliberar el company detingut
durant la tarda, després que declarés en presència del seu advocat.Finalment
un grup de treballadors s’ha quedat davant la comissaria en solidaritat i a
l’espera de la llibertat del company detingut, mentre la resta dels
manifestants marxaven per tornar a trobar-se a les portes de les cotxeres a
partir de les 3’30 de la tarda.

Tenen tot el dret: solidaritzem-nos!

Els treballadors i treballadores d’autobusos tenen tot el
dret a dos dies de descans setmanal. Ens estan donant una lliçó de lluita,
amb decisions preses assembleàriament, amb unitat per la base, amb una
combativitat i una determinació admirables. L’empresa està fent una campanya
basada en la mentida i la falsetat, sancionant treballadors i sense reparar
en despeses: 600 milions s’han gastat en l’infame fulletó que està repartint
per tot arreu! Està movent, a més, tots els resorts que dóna el poder:
mitjans de comunicació massius, forces policials (municipal i de la
Generalitat) que reprimeixen i impedeixen exercir drets... No els deixem
sols. Donem-los tota la nostra solidaritat: difonent el diari gratuït,
contribuint econòmicament a la caixa de resistència (bons, ingressos al
compte...), participant de les seves accions (manifestacions, control dels
mínims...)...

És ben evident que si guanyen ells, guanyem tots!

 


 

Éxito total de la huelga de
conductores de autobuses de Barcelona

Un conductor es detenido

La asamblea decide continuar la lucha

 

Este mediodía alrededor de 1.500
conductores y conductoras de TMB de Barcelona han realizado una asamblea en
la Plaça Universitat de Barcelona, resolviendo por mayoría mantener las
cinco jornadas de huelga de esta semana, continuando la lucha después
haciendo huelga los jueves. La asamblea también ha votado la propuesta de
mantener indefinidamente la huelga, que ha resultado minoritaria. En la
asamblea ha quedado claro también que, según vayan las cosas, las próximas
asambleas podrán resolver cambiar el plan de lucha aprobado.

En la asamblea diversos portavoces del
comité de huelga han informado del seguimiento prácticamente total de la
huelga. Los poquísimos esquiroles que han salido de las cocheras –cinco en
total— lo han hecho protegidos por los “piquetes de la patronal”, con un
despliegue impresionante de los mossos d’esquadra de Saura y el
Tripartit
y de la guardia urbana de Hereu. Se ha denunciado que, además
de los mínimos abusivos, se ha impedido mediante la coacción y la violencia
de las fuerzas policiales el ejercicio del derecho de los trabajadores y del
comité de huelga a vigilar e informar a través de piquetes informativos. La
actuación policial reprimiendo a los trabajadores y trabajadoras ha acabado
con la detención de un delegado de CGT en la entrada de la cochera de
Triangle. El trabajador detenido ha sido trasladado a la comisaría de les
Corts acusado de “agresión a la guardia urbana”, cuando ha sido la actuación
represiva de la policía impidiendo el ejercicio de un derecho de los
trabajadores la que ha provocado el tumulto.

Se ha denunciado también la campaña de
mentiras y difamación de la empresa y del Ayuntamiento contra los
conductores de TMB. Para ilustrarlo, Saturnino Mercader ha preguntado a los
conductores “¿Cuántos de vosotros trabajáis 7 horas y 4 minutos al día?”
cuando “la jornada de trabajo real es de 42 horas semanales, 2 más de las
que se trabajaban en esta misma empresa en el año 36”.
También en otra
intervención se ha insistido en que la empresa hasta ahora “ha cedido
cero”
y que se está dispuesto a negociar siempre y cuando la empresa
ponga sobre la mesa alguna mejora real.


Manifestación hacia comisaría

  La asamblea ha resuelto
dirigirse en manifestación a la comisaría donde estaba el compañero detenido.
Junto con la emblemática “dos días, dos días, dos días”, durante el
recorrido los manifestantes han coreado otras consignas como “más
conductores, menos directivos”
, “con esta explotación vamos a
terminar, queremos dos días de descanso semanal”
, “volem dos dies per
descansar”
i “Hereu dimissió”.

Al llegar a la comisaría de Les Corts
el grito unánime era “Juvé, aquí, estamos por ti”, junto a otras
denuncias de la represión policial (“sin porras no sois   nada”, “somos
obreros no delincuentes”
) y la exigencia de “libertad, libertad”
para el compañero detenido.

Dos portavoces de los trabajadores han
hablado con los responsables policiales que se han comprometido a liberar al
compañero detenido durante la tarde, después de que declare en presencia de
su abogado. Finalmente, un grupo de trabajadores se ha quedado ante la
comisaría en solidaridad y a la espera de la libertad del compañero detenido,
mientras el resto de los manifestantes marchaban para volver a encontrarse
en las puertas de las cocheras a partir de las 3’30 de la tarde.

Tienen todo el derecho: ¡solidaricémonos!

  Los trabajadores y
trabajadoras de autobuses tienen todo el derecho a dos días de descanso
semanal. Nos están dando una lección de lucha, con decisiones tomadas
asambleariamente, con unidad por la base, con una combatividad y una
determinación admirables. La empresa está haciendo una campaña basada en la
mentira y en la falsedad, sancionando a trabajadores y sin reparar en gastos:
¡600 millones se han gastado en el infame folleto que están repartiendo por
todas partes! Está moviendo, además, todos los resortes que da el poder:
medios de comunicación masivos, fuerzas policiales (municipal y de la
Generalitat) que reprimen e impiden ejercer derechos… No los dejemos solos.
Démosles todo nuestro apoyo: difundiendo el diario gratuito, contribuyendo
económicamente a la caja de resistencia (bonos, ingresos en cuenta…),
participando en sus acciones (manifestaciones, control de mínimos…)…

¡Es evidente que si ganan ellos, ganamos todos!

 


Huelga del 3 al 7 de marzo: Por los 2 días de descanso semanal

Calendario de actividades:

Lunes 3:

De las 4h a las 10h de la Mañana:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.
A las 12h: Asamblea de conductores y conductoras en Plaça Universitat.
De las 16h a las 21h de la Noche:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.

Martes 4:

De las 4h a las 10h de la Mañana:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.
A las 12h: Plaça Espanya: Manifestación "Más conductores/as y menos
directivos".
De las 16h a las 21h de la Noche:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.

Miércoles 5:

De las 4h a las 10h de la Mañana:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.
A las 12h: Plaça Catalunya: Manifestación "Por un Transporte Seguro y
Económico".
De las 16h a las 21h de la Noche:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.

Jueves 6:

De las 4h a las 10h de la Mañana:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.
A las 12h: Plaça Universitat: Manifestación "Por los 2 Días sin represión
policial. En apoyo del compañero Javi".
De las 16h a las 21h de la Noche:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.

Viernes 7:

De las 4h a las 10h de la Mañana:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.
A las 12h: Asamblea (Ver el Blog para los detalles).
De las 16h a las 21h de la Noche:Piquete informativo en las cuatro cocheras:
Importantísima la asistencia del máximo de compañeros/as.

Sábado 8:

A las 18h Plaça Universitat: Manifestación del Día de la Mujer
TrabajadoraSúmate al Bloque de "Las conductoras de TMB por los 2 días de
descanso semanal"

-Triangle: 676 70 50 62 (Mercader)
-Horta: 686 44 01 73 (Mellado)
-Zona Franca: 654 92 69 78 (Aranda)
-Ponent: 656 61 50 45 (Cardenas)

més informació a:


http://comitedescansos.blogspot.com/