CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Reforma Laboral: Contractes Indefinits?

Dijous, 16 setembre, 2010

png_moz-screenshot-1.png

Un dels fins prioritàries de la patronal era abaratir l'acomiadament, tant dels contractes fixos com temporals. La nova Reforma Laboral ataca frontalment als contractes indefinits amb més antiguitat al facilitar l'acomiadament objectiu i reduir les quantitats que l'empresari ha de pagar per aquest a només 12 dies per any (mes 8 dies que pagarà el FOGASA), amb un topall de 12 mesos (enfront dels 45 dies i 42 mensualitats d'abans).

La fórmula per a aconseguir-lo és la següent:

AUGMENTEN LES CAUSES DE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU: Amb la simple justificació de pèrdues actuals o «previstes » o la disminució persistent del nivell d'ingressos.

LIMITA LA TUTELA JUDICIAL PER ACOMIADAMENT: Tant per a les causes econòmiques, com per a les tecnològiques, organitzatives i de producció l'empresari haurà d'acreditar mínimament la raonabilitat extintiva i el paper de la judicatura es limitarà a revisar el que al·lega l'empresari, que de no ser cert no convertirà en nul l'acomiadament, com fins a ara, sinó en improcedent.

REDUEIX EL TERMINI DE PREAVÍS PER A ACOMIADAR: El termini de preavís passa de 30 a 15 dies, minorant la possible liquidació a percebre en altres 15 dies. Abans, si l'empresari incomplia el termini havia d'abonar els 30 dies, ara només seran 15.

SUBVENCIONEN ELS ACOMIADAMENTS AMB FONS PÚBLICS: En els acomiadaments objectius l'empresari solament abonarà 12 dies per any, els altres 8 els pagarà l'estat a través del FOGASA, un fons que es nodreix principalment de quotes empresarials i gestiona el Ministeri de Treball.

Com es veu, les possibilitats d'acomiadament i el seu abaratament són àmplies. L'empresari pot arribar a estalviar-se del 60% al 70% d'indemnització.

Vegem un exemple:

Una empresa vol reduir plantilla perquè pretén subcontractar aquest treball per a disminuir costos. El primer acomiadat és un treballador indefinit amb 25 anys d'antiguitat en l'empresa i un salari de 1.800€ mensuals (25.200€/any). Quin cost té l'acomiadament per a l'empresa?

Abans de la reforma, l'acomiadament seria considerat improcedent o fins i tot nul (el que obliga a la readmissió) al no existir raons econòmiques acreditades que ho justifiquin. En aquest cas correspon una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats: Indemnització 78.750€€+ Preavís 30 dies = 80.550€.€

Amb la Nova Reforma, atès que l'empresa justifica mínimament que preveu tenir pèrdues es considera acomiadament objectiu, corresponent una indemnització de 20 dies per any, això sumen 35.000€. Però com el seu salari anual és 25.200€ i el màxim en aquest cas són 12 mesos, la indemnització a cobrar pel treballador serà de 25.200€. Si sumem 15 dies de preavís el total és: 26.100€. A més, de cada 20 dies, 8 els paga l'estat a càrrec del FOGASA, pel que el cost real per a l'empresa és de 16.020€.

Sense la reforma 80.550€ - Amb la reforma 16.020€ = Estalvi 64.530€

El nostre objectiu és parar la reforma laboral per a evitar que passem a ser eventuals.

NO ÉS UN DIA DE FESTA, ÉS UNA JORNADA DE LLUITA 29 DE SETEMBRE: VAGA GENERAL

Sindicat Federal de Telefónica CGT

Attached documents