CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

RENFE decideix prorrogar l’ERO vigent

Dilluns, 21 setembre, 2009

Des de CGT no estimem necessari continuar amb la reducció de plantilla a través de la pròrroga de l'ERO. A través de diversos ERO a RENFE vénen reduint dràsticament la plantilla des de l'any 1992, passant d'aproximadament 70.000 treballadors/es als actuals 14.000 treballadors/es.


LES CONTRADICCIONS DEL GOVERN

Malgrat que en l'actualitat existeixen més de 3.600.000 desocupats, a pesar que ens trobem dintre d'una crisi econòmica amb un important dèficit públic, a pesar que en RENFE, i solament durant l'any 2008, es van realitzar un total de 1.118.947 hores d'excessos de jornada (que suposarien un increment de plantilla d'uns 648 treballadors), la Direcció de l'empresa protegida pel ministeri de Foment i pel govern, han acordat el passat 15 de setembre, al costat de la majoria del Comitè General (UGT, CCOO i SEMAF), sol·licitar a l'autoritat laboral la pròrroga de l'Expedient de Regulació d'Ocupació pel temps necessari fins a arribar al nombre de 2.000 treballadors/es.

A més aquest fet suposa una contradicció intolerable amb els arguments exposats pel govern en el Congrés, on a preguntes d'un Grup Parlamentari, l'actual Ministre de Foment va justificar l'excés d'hores extres en RENFE dient que en part són necessàries a causa de la signatura de ERO, ja que “produeïxen desajustaments puntuals”.

Des de CGT hem sol·licitat que sigui aportada documentació que justifiqui el present acomiadament col·lectiu (raons objectives, econòmiques o organitzatives), en concret informació sobre:

• Plantilles necessàries a RENFE desglossades per províncies, dependències i categories

• Excessos de jornada realitzats durant els últims tres anys, amb indicació de categories, províncies i comunitats autònomes

• Càrregues de treball externalitzades cap a la indústria privada

Entenem que solament amb l'aportació de la informació sol·licitada es pot fer una valoració suficientment correcta i objectiva per a l'establiment de les necessitats reals de plantilla de RENFE.

En contra de l'acordat, CGT ha sol·licitat (com en anys anteriors) un increment de la mateixa en nom del seu rejoveniment real que possibiliti d'una banda la viabilitat futura de l'empresa, seriosament tocada per l'abandó de serveis (tancament de taquilles, venda de tallers, … ), i d'altra banda ajudant a mitigar els efectes de l'actual crisi mitjançant la incorporació de personal sense ocupació a l'empresa pública ferroviària RENFE.

Finalment denunciem també públicament l'actitud dels sindicats signants de la pròrroga, els quals, a pesar d'estar “molt preocupats” pel nombre de desocupats i el dèficit de la Seguretat Social, segueixen col·laborant a incrementar-ne les xifres.

SFF-CGT

www.sff-cgt.org/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció