CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Renfe i Adif: preparant la dictadura

Dimarts, 22 maig, 2012

En la situació actual on ningú té clar el que passarà amb els nostres llocs de treball alguns pretenen pescar en aigües regirades i confondre al col·lectiu ferroviari, fent-li veure una internalització de càrregues de treball quan en realitat es tracta de modificar condicions laborals; tot això emmarcat en la falta de personal per la pèssima gestió dels recursos humans d'aquesta empresa.

Cada dia apareixen noves notícies sobre retallades sorpresa i privatitzacions que ens tenen en suspens, mentre a ADIF i RENFE entren nous gestors sense experiència ferroviària, i el pitjor de tot és que les decisions que estan prenent semblen més sortides des de la improvisació que des de l'atenció a un model de ferrocarril públic i social. A

DIF en uns casos amb l'argument de la internalització de càrregues de treball escomet mobilitats funcionals (neteja i greixatge d'agulles, de dependències…), en uns altres sota la premissa d'una millor organització escomet mobilitats geogràfiques (ampliació dels àmbits de treball...); darrere de tot això solament està l'aplicació de mesures unilaterals i mancades de diàleg amb els representants dels treballadors.

El presumpte desconeixement de la reglamentació ferroviària tant en matèria de mobilitat funcional com geogràfica, així com tot l'establert en temes de seguretat fa que es produeixin fets com els referits, que atempten als drets dels treballadors/es aquestes matèries.

Davant la falta de pressupost ens tracten de vendre una internalització de càrregues de treball, qüestió que CGT defensa des del respecte a la Normativa que regeix els drets laborals dels treballadors i la seva seguretat; existeixen uns protocols que complir, una formació específica per a cada funció i un CGE per a negociar qualsevol modificació que l'empresa vulgui plantejar.

CGT no consentirà que la internalització de les càrregues de treball suposi una mera translació, d'uns col·lectius a uns altres, de les mateixes; emmascarant amb això la falta de personal existent a ADIF. La nostra atenció estarà permanentment centrada que aquestes actuacions no suposin, en cap cas, la implantació gratuïta i no negociada de la RECLASSIFICACIÓ DE CATEGORIES que ve imposada en l'última Reforma Laboral; per a això hem proposat que, a través del CGE, s'interposi una Comissió de Conflictes per a tractar de reconduir els temes al·ludits.

SFF-CGT