CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Renfe-Operadora: CGT desconvoca la vaga dels dies 30 i 31 de juliol i 1 d’agost

Divendres, 23 juliol, 2010

Durant el dia 21 de juliol hi ha hagut sengles reunions amb RENFE Operadora, la primera d'elles al matí juntament amb el Comitè General d'Empresa per a parlar del futur de RENFE i la segona a la tarda amb el Comitè de Vaga de CGT, aquesta última reunió ha possibilitat un acord que permet la desconvocatoria de les aturades previstes per als dies 30 i 31 de juliol i 1 d'agost.

CGT sempre ha advocat pel ferrocarril i el seu futur i valora positivament la creació d'una taula especifica perquè la Direcció de l'empresa aporti la informació necessària sobre la situació actual de l'empresa i els plans de futur que garanteixin les condicions laborals dels treballadors i garantir l'ocupació.

S'ha elaborat un calendari de reunió que comença el pròxim 29 de juliol on RENFE es compromet a compartir la informació i debatre tots els aspectes que afectin a la vialidad i sostenibilitat de l'empresa. CGT, es reserva desvincular-se en qualsevol moment si durant el període fixat de reunions, observéssim que no hi ha cap contingut real de negociació o bé no existís per part de RENFE un compromís amb els treballadors abans del 30 d'octubre.

CGT, com ve sent habitual torna a apostar per la negociació assolint un acord que obliga a ambdues parts a negociar per a assolir millors condicions laborals dels seus treballadors i garantia d'ocupació.

SFF-CGT


CGT aconsegueix obrir la negociació sobre el futur de Renfe

Quan tots sabem que el futur és bastant incert des de fa ja algun temps, solament CGT demostra que la lluita dels treballadors dóna resultats positius. CGT va realitzar una convocatòria de vaga per als dies 30, 31 de juliol i 1 d'agost per a obrir els camins de negociació necessaris i tractar de buscar entre totes les parts implicades les condicions més favorables per a garantir el futur de l'entitat.

El passat 15 de juliol, el Secretari General del SFF-CGT es va reunir amb el President de Renfe, on es va acordar i es va comprometre a l'obertura d'una taula de negociació. El 19 de juliol la Direcció va convocar al Comitè General a fi de crear una taula per a debatre el futur de la companyia. En la reunió celebrada el dia 21 al matí s'acorda per tots els Sindicats del Comitè General, crear la taula específica per a compartir la informació i debatre tots els aspectes i variables que afecten a la viabilitat i sostenibilitat de l'Empresa, tal com va quedar pactat amb el Secretari General del SFF-CGT.

Posteriorment, en la tarda del mateix dia 21, es va reunir el Comitè de Vaga de CGT amb la Direcció a l'objecte de superar el conflicte plantejat. En aquesta reunió i atès que s'ha pogut tancar un acord per a establir una taula negociadora sobre el futur de l'empresa, amb el calendari de negociació i el contingut exigit per CGT, hem procedit a la desconvocatoria de les vagues plantejades.

CGT ha estat l'únic Sindicat que ha pressionat perquè s'obrís aquesta llera de negociació, després de l'acord del Consell de Ministres del passat 2 de juliol, perquè sempre hem defensat el caràcter social del ferrocarril com vertebrador del territori i no anem a permetre que, a proposta del Ministre, es tanquin línies, dependències o s'eliminin serveis.

L'acord al que s'ha arribat contempla les reivindicacions plantejades per CGT:

- Es tractarà amb el Comitè General d'empresa tota la informació relativa a la negociació del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya. La signatura del Contracte Programa pot estar culminada en breu. Hem exigit, tal com es va establir en la desconvocatòria de vaga de 2009, que ha de ser presentat a la representació sindical prèvia a la seva signatura.

- En el mes de setembre es realitzaran dues reunions quinzenals per a tractar la problemàtica i viabilitat de les àrees de Mercaderies i Tallers. És fonamental establir plans de viabilitat per a aquestes àrees d'activitat que garanteixin el seu futur dintre de Renfe.

- Durant el mes d'octubre es realitzaran altres dues reunions quinzenals per a tractar sobre els serveis que el Ministeri estima com subvencionables per tenir la consideració de servei públic i tractar sobre la viabilitat dels serveis que s'obren a la lliure competència. En aquestes reunions es tractarà el disseny i evolució de la Direcció de Viatgers.

- A partir d'octubre s'estableixen reunions quinzenals a fi de seguir aprofundint en aquests aspectes i en tots aquells que a proposta de la representació sindical hagin ser tractats, com per exemple el nivell d'ocupació.

Hem proposat l'obertura del debat i negociació, en aquesta taula o a través d'una altra especifica, i tractar la problemàtica que ha sorgit i que sens dubte seguirà sorgint entorn de la implantació del sub-Desenvolupament Professional. Hem fet saber a l'empresa que qualsevol negociació entorn d'aquest tema ha de comptar amb l'opinió i participació de tot el Comitè General d'Empresa.

Aquests són els plantejaments de CGT que finalment han quedat recollits en l'acta d'acord amb el Comitè General i amb el Comitè de Vaga. Però l'empresa no ha de cridar-se a enganys. Hem proposat una sèrie de temes a tractar i dates específiques per al seu debat. Esperem que la Direcció aprofiti l'oportunitat que se li dóna i procedeixi a aportar la documentació necessària i a posar-se en disposició per a arribar a punts comuns d'acord. D'una altra manera, si el que pretén l'empresa és superar un conflicte, obrint una negociació sense contingut s'equivocaria radicalment. Ja els hem fet saber que de no donar un contingut real a la negociació i o no es puguin arribar a acords abans del 30 de novembre, CGT es desvincularia d'aquesta taula.

Anem a seguir treballant perquè l'empresa es comprometi a :

- Garantir l'ocupació en l'entitat.

- Establir plans de viabilitat de l'empresa mitjançant un pla estratègic de futur amb participació de la representació dels treballadors.

- Garantia de futur mitjançant un contracte-programa Renfe-Estat per a l'explotació del transport de Viatgers i Mercaderies.

- Garantia de futur mitjançant un contracte-programa Renfe-Generalitat per a l'explotació del transport de rodalies de Barcelona.

- Compromís que no es vendran actius, tant de Mercaderies com de Tallers.

- Compromís que no se suprimiran serveis i ni es tancaran línies ferroviàries.

- Compromís que no hi haurà gestió privada de línies o cessions de les mateixes.

- Compromís que no hi haurà gestió privada de serveis o cessions dels mateixos.

El moviment es demostra caminant. De res valen declaracions grandilocuents d'aquells que reivindiquen molt i en la pràctica no fan res. CGT segueix demostrant que amb la pressió es pot canviar la situació i anem a seguir lluitant i treballant per a garantir el futur laboral dels treballadors i treballadores dintre de Renfe i per a garantir la viabilitat de l'empresa.

SFF-CGT

www.sff-cgt.org