CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Resolució del Ministeri de Treball sobre el Programa de gestió de les Incapacitats Temporals a Catalunya

Dissabte, 9 octubre, 2010

Resolució de 22 de setembre de 2010, de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Treball i Immigració, per la qual es publica el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual s'acorda executar per a l'any 2010, un programa específic que desenvolupa determinades estratègies de gestió per a millorar la prestació d'incapacitat temporal i estudia el comportament dels processos de curta durada.

Subscrit el Conveni entre el Ministeri de Treball i Immigració (INSS) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s'acorda executar per a l'any 2010, un programa específic que desenvolupa determinades estratègies de gestió per a millorar la prestació d'incapacitat temporal i estudia el comportament dels processos de curta durada, i en compliment del disposat en el punt dos de l'article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, procedeix la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» del citat Conveni, que figura com Annex d'aquesta Resolució.

>>> Adjuntem el document.

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció