CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Resolucions de la Comissió Paritària del Conveni d’Acció Social

Dijous, 13 març, 2014

Molts problemes que sorgeixen a l'hora d'aplicar el conveni d'Acció Social en els diferents centres de treball deriva de la poca concreció de la seva redacció .

Això dóna lloc a diferents interpretacions que, habitualment, acaben amb l'aplicació del punt de vista de les empreses , ja que aquestes tenen la iniciativa a l'hora d'organitzar els horaris, redactar els contractes, concedir els permisos etc ...

Per això, des del Sector Social de CGT estem recollint les discrepàncies més freqüents que han anat sorgint en els centres de treball i estem remetent aquests dubtes a la Comissió Paritària. Aquest òrgan s'encarrega de la "interpretació, coneixement i resolució de les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació" del Conveni. A més, les seves resolucions tenen "la mateixa eficàcia jurídica que el Conveni ". És a dir, són d'obligat compliment.

A continuació us fem arribar les darreres resolucions emeses sobre diferents temes :

- Sobre la compensació dels festius recollida en l'art. 36, el còmput de cada hora com un 50% de més de l'ordinària ( 1h = 1,5 h ) , s'ha de fer encara que el/la treballador/a estigui de baixa.

- Pel que fa als permisos retribuïts recollits en l'art. 38 punt b), tots ells afecten "a les parelles de fet legalment constituïdes en els mateixos termes que estableix el punt c) de l'article".

Us recordem a més algunes resolucions emeses anteriorment:

- En referència al contingut del calendari laboral contingut en l'article 32. Preguntada sobre si el calendari a què es refereix és el general de l'empresa o el particular de cada treballador/a respon: " La CP entén compatible si necessaris tant el calendari general de l'empresa com el calendari individual de cada treballador ". Això va ser posteriorment confirmat per una sentència del jutjat...

- Sobre les " hores incidentals" que recull l'article 35. La realització d'aquestes hores no ha d'afectar la realització dels descansos obligatoris (12h entre jornades) ni al còmput d'hores anuals, i la seva compensació "no ha de ser immediata" i "s'acordarà entre empresa i treballador/a".

- En relació a l'inici i final de les vacances (art. 33). "Els 31 dies de vacances han de començar a computar en dia de treball efectiu per a cada treballador/a i un cop finalitzats els 31 dies naturals, independentment que coincideixi amb un dia laborable o no per al treballador, es reincorporarà al seu lloc de treball el primer dia de treball que marqui el seu calendari individual".

Finalment, animar a tots/es els/les que treballeu en el sector a dirigir els vostres dubtes a la Comissió Paritària del conveni d'Acció Social. No només sortireu de dubtes vosaltres, sinó que el criteri que s'estableixi arran de la vostra consulta serà aplicable a la resta de treballadors/es del sector. Us demanaríem en qualsevol cas que ens féssiu arribar aquestes respostes per poder difondre-les i donar-les a conèixer entre totes les persones que treballem en el marc d'aquest Conveni.

Sector Social del Sindicat d'Ensenyament de CGT

Més informació:

- TWITTER SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- PÀGINA FACEBOOK SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- E-MAIL: sectorsocial@cgtcatalunya.cat