CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Rodalies i regionals de Catalunya: contracte programa entre la Generalitat i RENFE

Dilluns, 13 maig, 2013

RODALIES I REGIONALS DE CATALUNYA
CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA GENERALITAT I RENFE

En els acords entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya, sobre els serveis ferroviaris transferits (22/12/09 sobre Rodalies i 17/11/10 sobre Regionals), s'estableix l'obligació de negociar entre
Generalitat i Renfe Operadora un Contracte-Programa de vigència 2011-2015.

Després d'un esborrany (14/12/2010) que no va ser assumit pel nou govern de la Generalitat, es va acordar un text (19/10/2011), en el qual s'estableixen entre altres les condicions generals del Contracte, les obligacions (serveis a prestar) o les contraprestacions econòmiques (en Milions d '€):

ANYS 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

Servei Previst 123,1 / 127,7 / 139,4 / 150,5 / 184,1

Rodalies Real provisional 118,5(2011) / 105,8 (2012)

Servei Previst 18,9 / 16,0 / 16,8 / 17,0 / 16,1

Regionals Real provisional 17,3 (2011) / 14,2 (2012)

Com es pot comprovar, la inversió real en ferrocarril és inferior fins i tot a la prevista en els dos anys de vigència de l'acord, el que suposa que l'acord s´està incomplint en quant als serveis prestats.

També s'estableix un "Pla d'Acció" amb una sèrie de millores del servei, que
tindria la vigència del Contracte-Programa i inclouria la dotació de personal i material necessaris per a la prestació dels serveis. Per finançar aquest Pla d´Acció, l'AGE transferiria a la Generalitat un total de 50 Milions d '€ (Renfe
estima el cost en 13,5 Milions d '€ anuals).

En les reunions mantingudes al març i abril d'aquest any, Renfe entén que el cost ha de ser assumit per la Generalitat i no per l'AGE.

No és comprensible aquest interès de la Direcció de Renfe, que depèn de la
General de l'Estat, en transferir els costos a una administració aliena, llevat que les seves instruccions siguin facilitar que els serveis de Rodalies i
Regionals de Catalunya siguin transferits íntegrament i puguin ser licitats per la Generalitat a altres operadors.

En aquest sentit cal tenir en compte que el Reial decret llei 22/2012 establia que:

... Aquelles comunitats autònomes que tinguessin traspassades les funcions de l'AGE corresponents als serveis de transport de viatgers per ferrocarril, podran disposar de la prestació dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies i regionals sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

És a dir, la Generalitat podria quedar íntegrament amb els serveis ferroviaris de viatgers que té transferits, i dur a terme de forma immediata la liberalització, licitant els que tinguin consideració de OSP i eliminant o
lliurant a la lliure competència la resta.

Es tracta d'un pas més en el pla de desmantellament del ferrocarril que està duent a terme el Ministeri de Foment, al que la Direcció de Renfe Operadora s´està prestant i davant del que el CGE no està plantejant cap resposta.

Aquesta és tota la informació de què disposem sobre una qüestió de vital
importància per al conjunt de l'empresa així com per al futur dels treballadors que desenvolupen la seva tasca en l'entorn operacional de Catalunya.

Molt ens temem que a altres organitzacions se'ls hagi facilitat molta més
informació sobre aquesta qüestió i, com està succeint amb la resta de
situacions, ni informen ni pretenen defensar els treballadors afectats.

Des de CGT no dubtarem a proposar i dur a terme totes les accions
considerem necessàries per garantir que sigui Renfe Operadora la prestadora d'aquests serveis i per descomptat defensarem fins a l'últim lloc de treball.

CONTRA ELS PLANS DEL MINISTERI

NO QUEDA UN ALTRE CAMÍ:

¡¡MOBILITZACIÓ JA!!

Més informació:

WEB: www.sff‐cgt.org

e‐mail: sff‐cgt@cgt.es

TWITTER: @SFFCGT