CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Saint Gobain Cristaleria S.L.: Salt al buit

Dimarts, 23 abril, 2013

Saint Gobain Cristaleria S.L.: Salt al buit

Des d'aquesta Secció Sindical informar que, en el dia d'avui s'han dut a terme les corresponents Assemblees, que han decidit que CGT NO SIGNARÀ EL CONVENI COL · LECTIU 2013/2014 pels següents motius:

- Per la congelació salarial que no tan sols suposa que no hi hagi pujada de salaris el primer any i una misèria per al segon, sinó que s'elimina tota referència al IPC que, malauradament no serà únicament per aquest Conveni i fins ara ha estat el referent per a garantir el manteniment del poder adquisitiu. Amb aquest acord, no només s'està acceptant una baixada salarial d'entre un 4 i un 6%, també s'accepta que en un futur no tinguem cap tipus d'equivalència entre la carestia de vida i els nostres salaris, així com l'eliminació total de referències de revisió a final d'any.

- Començar la negociació del pròxim Conveni l'1 d'octubre de 2014. No té
validesa, ja que la legislació estableix que 3 mesos abans es podrà denunciar el Conveni per qualsevol de les parts, havent de constituir la Mesa Negociadora abans d'un mes a partir de la denúncia. Seguirem tenint 12 mesos d´ultraactivitat a partir de la denúncia del Conveni Col · lectiu.

Dit això, pel que fa a la ultraactivitat no s'ha fet res per prorrogar la
efectivitat del conveni fins que hi hagi un altre nou signat, amb la consegüent amenaça d'haver d'abordar negociacions cada vegada més complicades al menor temps possible o acabar en el Conveni de Sector.

- S'atorga una flexibilitat a l'empresa sense posar els suficients límits que
garanteixin una mínima conciliació de la vida familiar i laboral, per la qual cosa dificultarà la pròrroga o negociació de qualsevol acord en un altre sentit. La Reforma Laboral atorga una distribució irregular de la jornada anual d'un 10% a falta d'acord entre les parts. A l'empresa no li val la flexibilitat dins de l´any, amb el que es rebaixa el percentatge del 6,9% de la jornada anual i en sentit interanual, passant dies d'un any per l'altre. De què preavisos es parla, amb quina remuneració ...?

Com i quan es van a tornar els diumenges de què es parla en un 4,5 o 5
torns? Massa compromís per tan poc desenvolupament.

- Les noves contractacions es faran d'una manera més precària. Totes es faran d'inici en un Nivell professional 2 A, i que després d'una "condemna" de 6 anys arribarà al Nivell 4 B, el mínim nivell que hi ha al nostre centre de treball.

- Respecte al Contracte Relleu i després de reconèixer l'empresa l'obligatorietat d´executar per a aquells llocs d'estructura després de la petició del treballador o treballadora, amb el nou acord s'elimina l'obligatorietat que l'empresa té d'aplicar aquesta modalitat contractual. Amb el nou acord el Contracte Relleu únicament serà aplicat de mutu acord, entre empresa i treballador, deixant sense efecte qualsevol tipus de reclamació i anul · lant així el dret que fins ara el treballador tenia.

- Quant a la desvinculació salarial cal dir que ha estat l'únic objectiu clar
assolit. Valorant tot en el seu conjunt s'ha pagat un preu molt alt i no
lligant cap mecanisme de control sobre el mateix per al present Conveni.

Conclusions:

CGT no es va veure legitimada per signar un acord en el SIMA, per això la firma plasmada no
té caràcter vinculant, és a dir se signa com a assistent.
Això és el que resa en l'acta d'acord del passat 17 d'abril, davant de possibles eventualitats i demagògies d'alguns.
"Per a CGT la signatura del present acord no és vinculant i queda supeditada a la ratificació per l'Assemblea de les seves afiliats/des ".
Remarcar que no s'han complert ni de lluny els objectius marcats en la Plataforma Unitària, així com amb el mandat de les Assemblees. És per això que cal considerar que l'acord és assolit de forma precipitada, sense concrecions, amb ambigüitats i amb derogacions de parts del text actual del Conveni Col · lectiu que es contradiuen amb el mateix acord assolit, amb el que és un simple i perillós SALT AL BUIT.

Salt al buit materialitzat, després de 18 jornades de Vaga i 25 convocades,
en un acte de covardia, temeritat i desentesa del conflicte en qüestió, ja que comptava amb un suport explícit de la plantilla a quin no se li ha correspost com és degut. Ha faltat determinació en la defensa de la Plataforma Unitària, sense concessions a hores d'ara i menys tornant a les fàbriques amb un acord a ratificar en Referèndum.

En aquest Referèndum es votarà un acord amb un contingut ambigu i que dóna peu a la modificació del context del Conveni Col · lectiu, sense saber l'abast de les modificacions.

No s'han solucionat o defensat amb prou valentia qüestions que deuen
entendre fonamentals com el manteniment del poder adquisitiu, limitar els
despenjaments, dilatar la ultraactivitat, limitar l'abús de contractació eventual, etc ...

Per tot i no sense abans reconèixer la lluita unitària que s'ha dut a terme especialment en el Centre de l'Arboç, però francament s'entén que no era aquest el final i la nostra comesa en la Negociació del Conveni.

CGT considera que independent de la NO signatura del Conveni Col · lectiu, és important mantenir el procés d'unitat d'acció davant totes aquelles adversitats que es presentin, de la mateixa manera que s'ha dut a terme aquesta lluita.

CGT SAINT GOBAIN

Més informació:

- CGT SAINT GOBAIN

- CGT BAIX PENEDÈS FEDERACIÓ COMARCAL

- CGT BAIX PENEDÈS

E-mail: cgt_saintgobain@yahoo.es

David Santamaría: 617086999

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció