CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Salari mínim 2008

Dissabte, 5 gener, 2008

Salari mínim interprofessional, 2008

Salari mínim interprofessional per a l’any 2008, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

20 euros/dia
600 euros/mes
Mínim 8.400 euros/any.

Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)
Mínim de 28,42 euros/jornada legal.

Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)
4,70 euros/hora treballada.


NOTES

- Entrada en vigor el 30 de desembre de 2007
- Efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2008


Els increments produïts des de l'any 2004 han estat els següents:

   

Quanties en euros (**)

Any

Increment SMI

Mensual

Anual

 2004

    8,6 % (*)

460,5

6.447,0

2005

4,5 %

513,0

7.182,0

2006

5,4 %

540,9

7.572,6

2007

 5,5 %

570,6

7.988,4

2008

   5,15 %

600,0

8.400,0

(*) 2% el gener i 6,6% el juliol

(**) Gener de cada any


Normativa

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del text refós de la Llei sobre l’Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 75 publicat el 29/03/1995)

- REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 juny, de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. (BOE núm. 154 publicat el 26/06/2004)

- REIAL DECRET 1763/2007, de 28 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2008. (BOE núm. 312 publicat el 29/12/2007)


Entitat responsable
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales