CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Salari mínim 2010

Dilluns, 15 febrer, 2010

jpg_moz-screenshot-2.jpg

La crisi torna a ser l'excusa perfecta per retallar els defenestrats i minvats drets dels treballadors. El camp on s'evidencia més aquesta precarització constant, fa referència a la sostenibilitat econòmica que, si ja es veu profundament atacada amb la posada en marxa d'estratègies com l'aplicació de convenis que no corresponen amb la categoria i/o camp professional, ara es veu afavorida per la connivència del govern socialista de manera oberta. Una altra reculada dels drets dels treballadors que els sindicats majoritaris s’empassen sense acritud. La patronal ja es frega les mans malgrat la gran baixada de l'IPC aquest any.


Salari mínim interprofessional, 2010

Salari mínim interprofessional per a l’any 2010, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

21'11 euros/dia
633'30 euros/mes
Mínim 8.866'20 euros/any.

Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)
Mínim de 30 euros/jornada legal.

Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)
4,96 euros/hora treballada.


NOTES

- Entrada en vigor l'1 de gener de 2010
- Efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2010


Els increments produïts des de l'any 2004 han
estat els següents:

   

Quanties en euros
(**)

Any

Increment SMI

Mensual

Anual

 2004

   
8,60 % (*)

460,50

6.447,00

2005

4,50 %

513,00

7.182,00

2006

5,40 %

540,90

7.572,60

2007

 5,50 %

570,60

7.988,40

2008

   5,15 %

600,00

8.400,00

2009

 4,00 %

624,00

8.736,00

2010

   1,5 %

633,30

8.866,20 

(*) 2% el gener i 6,6% el juliol

(**) Gener de cada any


[*Aprovat en el Consell de Ministres celebrat el 30 de desembre de 2009|http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2009/refc20091230.htm#SalarioM%C3%ADnimo . Llegir comunicat del Gabinet de Comunicació del Ministeri|http://www.tt.mtas.es/periodico/perhisto/HistoNoticia.asp?HFecha=20091230%20&HNumero=1%20&Hseccion=lab *]


Normativa

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del text refós de la Llei sobre l’Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 75 publicat el 29/03/1995)

- REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 juny, de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. (BOE núm. 154 publicat el 26/06/2004)

- REIAL DECRET 2030/2009, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2010. (BOE núm. 315 publicat el 31/12/2009)


Entitat responsable
- Ministerio de Trabajo e Inmigración

Attached documents