CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

S’enfonsa el sostre d’un centre de treball de Correos a Barcelona

Dilluns, 6 octubre, 2014

S'ENFONSA EL SOSTRE D'UN CENTRE DE TREBALL DE CORREOS A BARCELONA

El sostre del centre de treball de correus del districte 33 a Barcelona, ​​Rasos de Peguera 19, s'ha enfonsat i els sindicats han aplicat per mitjà dels delegats de prevenció de riscos laborals un article 21, que implica la paralització i desallotjament del centre de treball per risc greu per a la vida de les persones, això des de divendres passat 3 d'octubre, per tant es porten 2 dies sense repartir el correu als veïns. Només s'està realitzant el lliurament en finestreta però no es realitza el repartiment domiciliari. La plantilla és de 16 treballadors.

Suposàvem que l'empresa buscaria solucions, abans d'avui dilluns, però no ha estat així. El problema ve donat per uns desguassos responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona que passen per l'edifici de correus i que quan plou, en no estar en condicions dipositen molta quantitat d'aigua, a l'edifici fins que els sostres cedeixen. Correus i l'Ajuntament han de solucionar el problema ja.

No és la primera vegada que passa i la responsabilitat és tant de correus com l'ajuntament per la seva incapacitat de solucionar un problema que posa constantment en perill la vida dels treballadors del centre.

La CGT exigim una solució definitiva a un problema que afecta la seguretat dels treballadors i al funcionament del servei de correus no podent garantir-se el repartiment diàriament, davant la incògnita de si el local estarà en condicions o no per ser utilitzat.

Article 21 de la Llei de prevenció (punts 3 i 4): Article 21 Risc greu i imminent:
3. Quan en el cas a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article l'empresari no adopti o no permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els representants legals d'aquests podran acordar, per majoria dels seus membres, la paralització de l'activitat dels treballadors afectats per aquest risc. Aquest acord s'ha de comunicar immediatament a l'empresa ia l'autoritat laboral, la qual, en el termini de vint-anul·lar o ratificar la paralització acordada.
L'acord a què es refereix el paràgraf anterior podrà ser adoptat per decisió majoritària dels delegats de prevenció quan no resulti possible reunir amb la urgència requerida l'òrgan de representació del personal.
4. Els treballadors o els seus representants no poden patir cap perjudici derivat de l'adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, llevat que haguessin obrat de mala fe o comès negligència greu.

Barcelona a 6 d'octubre 2014

Més informació:

Alberto Calvo. CGT-Correus. Tel. 679 014 604

Carlos Navarro. CGT-Premsa Barcelona. Tel. 649 83 94 90

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció