CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Sentència clau per al Sector Social sobre el Calendari Laboral Anual

Dimarts, 5 novembre, 2013

El passat 22 de juliol es va celebrar el judici per la denúncia interposada contra les Filles de M ª Auxiliadora com a gestores del CRAE Llar Les Vinyes per l'incompliment de la seva obligació de lliurar el calendari laboral anual en els terminis i amb el contingut que marca el conveni d Acció Social amb infants , joves ...

El passat 28 de setembre se'ns va comunicar la sentència favorable a les nostres demandes , i la renúncia de l'empresa a recórrer la mateixa la converteix en efectiva , no només per a aquest centre de treball , sinó que , en basar-se en la interpretació d'un article del citat conveni , serveix com a referència a tots es els/les professionals del sector per reclamar a les seves empreses el compliment del que s'hi reflecteix .

Han estat gairebé 3 anys de lluita durant els quals l'empresa ha rebutjat sistemàticament tot oferiment de diàleg , arbitratge i fins i tot l'oferiment de mediació per part de la Inspecció de Treball ( que a la fi li acabaria sancionant amb 5000 euros per incomplir les seves obligacions sobre prevenció de riscos i conciliació de la vida familiar i laboral ) i fins i tot va decidir obviar la resolució de la Comissió Paritària del Conveni favorable a les tesis dels delegats de personal .

En aquest temps s'han succeït les pressions sobre la plantilla i els delegats de personal , les falsedats , les mitges veritats i les manipulacions , arribant fins i tot a despenjar-se del conveni argumentant no estar vinculada a ell per no pertànyer a una patronal a la qual posteriorment va reconèixer estar associada .

Durant aquest temps l'empresa s'ha limitat a lliurar una fotocòpia d'un calendari laboral baixat d'internet on no es reflectien els torns de treball , els horaris a realitzar ni els festius i caps de setmana a treballar per cada treballador/a.

D'altra banda se'ns lliuraven ( amb la periodicitat i antelació que estimaven oportuns ) uns horaris "merament orientatives" ( segons les seves pròpies paraules ) reservant-se el dret a modificar el 100% dels mateixos si l' empresa ho considerava necessari per a la " organització del centre " . Ni tan sols les dues ofertes que se li van fer arribar on se'ls oferia treure gairebé 30 % de la jornada anual d'aquest calendari per facilitar l'organització del centre els va semblar suficient . El seu argument sempre era el mateix : no cal negociar o arribar a cap acord perquè " estem complint amb el mínim legal establert" . Doncs sembla que no era així .

La sentència afirma rotundament que "la facultat de l'empresari ... de donar ordres sobre la manera, temps i lloc de la prestació " no comporta " unes facultats omnímodes sinó subjectes i limitades per les disposicions legals d'aplicació " . Així mateix , argumenta que "és evident que l'empresa no compleix en la seva totalitat amb les previsions convencionalment establertes ja que es limita a lliurar un calendari general" .
Per tot això declara " el dret dels treballadors a què l'empresa elabori anualment un calendari laboral individualitzat pel qual cada treballador tingui coneixement del seu horari de treball , la distribució anual dels dies de treball , els festius , els descansos setmanals i les vacances de tot l'any " .

A més , fixa el lliurament del calendari "a principis d'any, no amb dos mesos d'antelació com fa l'empresa" ( remetent-se a la resposta que va donar sobre aquest tema la Comissió Paritària del Conveni) .

Esperem que aquesta sentència serveixi per estendre a tot el sector social el lliurament d'un calendari laboral imprescindible per fer compatibles els nostres treballs amb la nostra vida personal , cosa que no quadra amb l'estès costum d'anar lliurant aquesta informació en el temps i contingut que les empreses consideren oportuns .
Finalment , aquesta sentència ve a demostrar un cop més que si lluites pots guanyar , si no ho fas , estàs perdut .

SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

Més informació:

- PÀGINA FACEBOOK SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- TWITTER CGT SECTORIAL SOCIAL CGT CATALUNYA

-Sentència favorable: