CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

S’ha reduït la taxa de pobresa entre 2011 i 2012?

Dilluns, 29 octubre, 2012

Que les bones notícies econòmiques no abundin no justifica ens posem a crear-les a la desesperada. Les interpretacions confuses de les xifres d'enquestes i estudis impulsen a molta gent a dir allò de "els polítics i els periodistes fan amb les estadístiques el que volen", i els resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de 2012 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ja han sortit de les oficines de tan insigne institució amb mal peu a través d'una nota de premsa que convida a treure conclusions, i en conseqüència titulars de premsa, manifestament erronis.

Segons els resultats de l'ECV recentment publicats, la taxa de persones per sota del llindar de pobresa a l'Estat espanyol ha disminuït entre 2011 i 2012, passant d'un 21,8% de la població a un 21,1%. Costa de creure si atenem a l'evolució de la desocupació i a les retallades en prestacions socials. I és que la dada, totalment certa, requereix d'una contextualització adequada. Deixant de banda apreciacions metodològiques que requeririen major desplegament d'explicacions matemàtiques, el comunicat de l'INE, de la mateixa manera que algunes interpretacions periodístiques que han aparegut als principals diaris, oblida les implicacions de la disminució en paral·lel del llindar de risc de pobresa.

Aquest llindar, la xifra d'ingressos per sota de la qual es considera que una llar està en risc de pobresa, es calcula sobre la base de la distribució d'ingressos de l'any anterior i com els ingressos de les llars espanyoles es venen reduint any rere any des 2008, aquest indicador ha anat baixant progressivament des de 2009. En conseqüència, la proporció de persones per sota del llindar de risc de pobresa el 2012 pot ser inferior que el 2011, però la xifra que marca el límit a partir del qual es considera que un o una és pobra també és inferior el 2012 que el 2011.

El resultat d'aquest descens simultani es pot entendre a través d'exemples numèrics: una persona que el 2011, vivint sola, ingressés 7.400 euros anuals, es considerava en risc de pobresa, mentre que la mateixa persona, amb els mateixos ingressos, el 2012, està per sobre del llindar de risc de pobresa (1) . En clau familiar, una llar formada per dues persones adultes i dos menors que el 2011 ingressés 15.600 euros i els ingressos no s'hagin modificat, ha deixat d'estar sota el llindar de risc de pobresa, no perquè la seva situació hagi millorat, sinó perquè el llindar s'ha modificat (2).

Mesurar la pobresa a través d'indicadors o de llindars relatius té molt sentit perquè ens permet saber quina proporció de persones tenen problemes per aproximar-se al nivell d'ingressos de la part mitjana d'una societat. Però quan aquesta societat viu un empobriment generalitzat, mesurar la pobresa relativa perd la seva utilitat per conèixer l'evolució de l'abast de les privacions entre la població. Si atenem als ingressos mitjans de les llars, en clar descens des de 2008, això és el que està passant amb una majoria de la societat espanyola.

La nota de premsa de l'INE, com alguns articles de “prestigiosos” diaris, remarquen que les persones majors de 65 anys "milloren" la seva situació respecte del 2011, perquè del 20,8% de taxa de risc de pobresa per a aquesta franja etària el 2011 s'ha passat a un sorprenent 16,9%. S'atribueix aquest descens al manteniment de les pensions però... és que les persones pensionistes han vist augmentar la seva capacitat adquisitiva? La reducció de la gent gran sota el llindar de risc de pobresa s'explica per l'enfonsament de la resta de la població i no per una millora en les seves situacions personals. Tornant al raonament anterior, el pensionista que el 2011 estava sota el llindar de risc pobresa perquè ingressava 7.500 euros anuals i vivia sol, es converteix avui en un afortunat jubilat per sobre del llindar de risc de pobresa sense cap modificació en els seus ingressos i amb majors dificultats per arribar a final de mes a causa de l'augment dels preus.

De fet, el titular de demà hauria de ser: "per tercer any consecutiu, el llindar de risc de pobresa baixa". La notícia és dramàtica perquè significa que a Espanya "cada vegada cal ser més pobre per ser considerat oficialment pobre".

NOTES:

(1) El llindar de risc de pobresa per a una llar unipersonal el 2011 era de 7.509 euros mentre que el 2012 s'estima en 7.355 euros.

(2) El llindar de risc de pobresa per a una llar format per dues persones adultes i dos menors era el 2011 de 15.768 euros mentre que el 2012 és de 15.445 euros.

* Albert Sales i Campos és professor associat de Ciències Polítiques i Socials a la UPF. Publicat al setmanari Directa.

http://www.directa.cat/noticia/sha-reduit-taxa-pobresa-entre-2011-2012

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció