CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Situació laboral a Renfe Operadora

Divendres, 28 agost, 2009

La Inspecció de Treball sanciona a Renfe per excedir el límit d'hores extra a Barcelona

La Inspecció de Treball de Barcelona ha aixecat a Renfe-Operadora, actes d'Infracció per excedir-se en la província en el nombre d'hores extraordinàries permeses per Llei durant l'any 2008, suposant aquestes actes la interposició de sanció contra l'operadora ferroviària per part del departament d'Inspecció del Ministeri de Treball.

Des de la secció ferroviària de CGT es va denunciar que en els col·lectius de TALLERS, TRACCIÓ i COMERCIAL, s'estava cobrint la falta de personal existent amb la realització sistemàtica d'hores extraordinàries.

Així, segons les dades aportades per CGT davant la Inspecció de Treball i que aquesta ha comprovat en les seves diligències, durant l'any 2008 s'han realitzat solament a Barcelona un total de 181.244 hores extraordinàries, el que equival a una falta de plantilla de més de 100 treballadors/as.

Destacar que el col·lectiu de conducció (maquinistes) s'han realitzat un total de 158.000 hores extraordinàries durant 2008, suprimint per a això l'empresa més de 15.000 descansos que va compensar econòmicament en aquest col·lectiu. El cost econòmic d'aquests descansos suprimits va arribar una xifra astronòmica durant el passat any.

Tenint en compte l'escenari d'augment vertiginós de l'atur, més de 3.000.000 d'aturats, es fa més necessari que mai, el repartiment de la riquesa i l'ocupació, la traducció de tots els excessos de jornada en llocs de treball efectius i la consolidació de salaris no depenents dels ingressos extraordinaris.

Per això CGT duu reclamant insistentment un augment del personal operatiu de Renfe-Operadora mitjançant la contractació indefinida de personal. L'Expedient de Regulació d'Ocupació actualment en vigor en l'operador públic ferroviari ha comportat la supressió de llocs de treball necessaris per al normal funcionament del servei, situació que s'ha tornat especialment greu en l'àrea de Barcelona, que a causa de això està sofrint l'impacte negatiu de la privatització de serveis i la consegüent precarització de l'ocupació i dels propis serveis (venda de bitllets en bars i taquilles externalitzades, manteniment de trens). Les conseqüències estan a la vista: avaries, retards i pèrdua de la qualitat servei a l'usuari del ferrocarril públic a Barcelona.

No s'entén com una empresa pública com és RENFE-Operadora, manté una política de supressió sistemàtica de llocs de treball, privatització de serveis i realització d'excessos de jornada per sobre dels permesos legalment, sent responsabilitat dels seus actuals gestors i del Ministeri de Foment. CGT, d'acord amb els seus principis de solidaritat, no pot consentir aquesta nefasta política que comporta que en ple augment de l'atur, en lloc de repartir el treball, es permeti la realització desmesurada d'excessos de jornada.

Rojo y Negro

CGT denuncia la reducció de la plantilla d'Interventors en les proximitats de Barcelona

Després de la signatura de l'acord per al traspàs de les Proximitats de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, RENFE-Operadora reduïx la plantilla d'Interventors, quan la seva intenció era augmentar-la, a causa de la falta endèmica de personal.

No és una qüestió baladí: l'interventor al realitzar les funcions corresponents al control de títols de transport i ser el nexe d'unió entre els viatgers i l'empresa es converteix peça clau d'un servei que pretén ser de qualitat. A més d'ostentar les funcions d'informació, atenció al client o de ser l'Agent de l'Autoritat en els trens, la formació que han rebut és una garantia de seguretat per als clients del ferrocarril, especialment quan existeixen incidències o accidents.

En el mes de març, RENFE-Operadora va engegar una acció de mobilitat per a cobrir places en el col·lectiu d'Interventors on, entre altres residències de l'estat espanyol, s'identificava la necessitat d'augmentar la plantilla en el nucli de rodalies de Barcelona en deu treballadors. El resultat final, de no corregir-se, serà que a pesar de les nombroses peticions per part dels treballadors de l'empresa, que han hagut de superar amb èxit les proves requerides, la residència de Sants contaria amb el mateix personal, mentre que la de L´L'Hospitalet de Llobregat perdria quatre persones i la de Mataró una. És a dir, un servei que necessitava deu persones més, ara es faria amb cinc menys, després d'un procés dissenyat per a cobrir unes vacants que la pròpia empresa havia reconegut. L'únic augment a Barcelona ho trobem en la plantilla d'interventors de Llarga Distància, col·lectiu no afectat pel traspàs, i on RENFE-Operadora sí aposta, o li deixen apostar, per un augment de la qualitat del servei, amb ni més ni menys que divuit interventors.

La situació a Barcelona contrasta amb la de la resta de l'Estat, on pràcticament totes les residències en les quals RENFE-Operadora havia ofert places han augmentat, en major o menor mesura, la seva plantilla d'Interventors. Novament les excepcions ens duen a Catalunya, aquesta vegada al servei de Mitja Distància, on Barcelona, Tarragona i Girona es quedaran tal com estaven a pesar que al març les vacants identificades eren sis, tres i un treballador respectivament. Pitjor és la situació de Lleida on el treball realitzat per set persones que suplien la falta d'interventors, ara haurà de ser realitzat per quatre.

La falta de plantilla a Barcelona no és nou: la Inspecció de Treball ha procedit a estendre ni més ni menys que cinc actes d'infracció a RENFE-Operadora per no respectar els temps de treball en col·lectius tan importants per a la seguretat com els maquinistes o el personal de manteniment dels trens, a més dels de venda de bitllets i atenció al client.

En un moment crucial per a l'empresa, i els seus treballadors, previ a la negociació amb la Generalitat de Catalunya d'un nou Contracte Programa, des de CGT volem denunciar la dificultat que representa per als treballadors de RENFE-Operadora oferir un servei segur i de qualitat, tal com es mereix la societat catalana i reclamar tant a l'empresa com a les Institucions implicades que posin tots els mitjans al seu abast per a corregir aquesta situació injusta no solament amb els viatgers, sinó també amb els treballadors de rodalia de Barcelona.

Rojo y Negro

CGT assoleix un acord en solitari amb Renfe-Operadora que consolida 150 nous llocs de treball

La signatura d'aquest Acord inclou també el compromís de l'empresa a presentar propostes de Desenvolupament Professional per a tots els col·lectius, abans del 20 de setembre.

Després de la sorda conflictivitat laboral viscuda per Renfe-operadora durant el passat mes de juliol, i davant la vaga convocada unilateralment per CGT programada per als dies 31 de juliol i 1 d'agost, sindicat i empresa han arribat a un acord que ha desembocat en la signatura de l'Acord que consolida 150 nous llocs de treball i obre la taula de classificació professional. Aquest acord ve a satisfer les demandes sindicals exigides des de CGT per a incloure en un sol conveni a tots els treballadors de l'empresa.

L'acord, signat el 29 de juliol, suposa el compromís de l'empresa d'incloure a 150 nous treballadors. Aquests estaran desglossats en 75 nous Agents de Conducció i altres 75 treballadors que estaran repartits entre les categories d'Oficial d'Ofici d'entrada (Tallers) i Factor d'Entrada (Estacions). Això ve a millorar l'acord assolit per SEMAF, que solament acordava l'entrada dels 75 maquinistes.

Aquest consens ha estat possible gràcies a la pressió exercida i a les mobilitzacions convocades. En el fons d'aquesta lluita mantinguda en solitari per CGT es troba la intenció de no permetre que les relacions laborals en Renfe-Operadora adoptin un model similar al d'IBERIA, on existeix un evident desequilibri entre categories professionals.

Després de l'entrada en vigor de la Llei del Sector Ferroviari, que suposava la divisió de RENFE en dues entitats : Renfe-Operadora i ADIF, des de CGT sempre s'ha estat lluitant perquè els sindicats corporatius (grocs) no desequilibrin salarialment a la resta de col·lectius professionals i tots els acords incloguin al global de les categories professionals de l'empresa. La intensa lluita en aquest sentit ha donat els seus fruits ja que Renfe-Operadora també s'ha compromès a presentar en totes les taules de negociació, abans del 20 de setembre, proposades de Desenvolupament Professional que incloguin la seva taxació econòmica. Des de CGT valorem aquest assoliment de manera molt positiva, ja que l'empresa sempre s'ha resistit categòricament a aquesta demanda.

En l'Acord Renfe-Operadora es compromet també a abordar en els propers mesos l'estudi de la necessària internalització de les càrregues de treball en els tallers. Des de CGT sempre s'ha vist la subcontractació d'aquests treballs com culpable de la gran precaritzación dels mateixos, pel que això suposa un important pas endavant.

Cal destacar el caràcter unilateral per part de CGT que ha tingut la lluita sindical que ha desembocat en aquests assoliments. Des de CGT s'hagués preferit realitzar tot aquest treball amb el suport dels sindicats majoritaris, però la deixadesa d'ambdós en el Comitè General d'Empresa ha obligat que, una vegada més, CGT sigui l'estendard de la lluita per tots els treballadors, lluita que, una vegada més, ha donat els seus fruits.

Rojo y Negro

Les mobilitzacions garanteixen que no oblidin les nostres reivindicacions

Tornem a tenir un estiu mogut en les estacions. Un període en el qual es mantenen les mobilitzacions de les treballadores i treballadors, que exigeixen la defensa i millora de les nostres condicions de treball i la consecució de les nostres històriques reivindicacions, i que ens obliguen a cridar a les aturades a tot el col·lectiu.

Com organització sindical estem i estarem sempre donant suport als treballadors, més que ningú estem convençuts de les nostres raons, i fruit d'això és que no hi ha centre de treball que deixi de manifestar-nos el seu suport per a mantenir el conflicte fins que l'empresa i les seves lacais, acceptin la seva responsabilitat i entenguin que és de vergonya romandre, durant tant temps, indiferents i ineficaços davant els problemes d'un col·lectiu històricament maltractat. I així treballadors d'estacions diumenge passat van manifestar la seva protesta participant segons torns en un percentatge d'un 100% a Salamanca, Tarragona, Reus, Figueres, Tortosa, Castelló, Barcelona Terme, Àvila entre un 60% i 75% Huelva, Valladolid, Sevilla (...) entre un 35 i 50 % A Corunya, Màlaga, Toledo, Girona (...)

Pensen, de forma equivocada, que pactant amb “la seva majoria” i portant a terme processos de mobilitat i ascensos plagats d'irregularitats i discriminatoris, ignorant les al·legacions raonades presentades per a arreglar aquests desgavells, repartir prebendes als de “sempre” perquè bordin als que se'ls rebel·lin, apartar als que exigeixin el compliment del que ells mateixos “signen” en normatives, convenis, o deixant passar el temps per a no atendre les reivindicacions del col·lectiu, anul·laran la voluntat dels/les treballadors/es.

Senyors gestors de la Direcció executiva d'Estacions, no ens cansarem de repetir-los, “tenen un conflicte obert des de fa molts mesos amb els seus treballadors/es”, admetin-lo i reconeguin que les picades d'ullet als sindicats majoritaris, el mirar cap a un altre costat, o pregonar que els treballadors no recolzen el conflicte, no eliminarà el problema, el camí és la negociació no la imposició. I vam reiterar que mentre el col·lectiu d'estacions no tingui la valoració que mereix i les millores que venim reivindicant, hi hauran mobilitzacions, els i les treballadores així ens ho demanden.

Tots/es hem de saber que és vital no perdre protagonisme, mantenir el conflicte ens garanteix que problemes com el menyscapte de diners, el reconeixement per treballar en torns, dissabtes i festius, un sistema racional de primes, una garantia de futur més enllà de la simple declaració que ens quedem en ADIF, etc. han de ser atesos en futures i molt pròximes negociacions del nou conveni, renunciar al construït ens tornarà a situar en els soterranis de l'empresa i entraríem en incerteses sobre el nostre futur laboral i econòmic.

Un col·lectiu dòcil i acomodat, és mil vegades més vulnerable als perills d’externalització, retallades econòmiques, i precarietat laboral. Missatges que vam escoltar constantment des d'una cúpula empresarial que mercadeja amb licitacions milionàries, retallades de plantilla, i bloqueig d’emoluments que en justícia haurien de ser ja nostres com el 0.5% de la massa salarial.

Altres irresponsables, mentre, avalen tot tipus d'accions empresarials sense llegir el que li posen a signar, no es molesten a recollir les opinions dels seus afiliats/des, les seves queixes sobre les irregularitats en els incompliments reiterats en els gràfics, ascensos i promocions sospitoses, desinformació en els emoluments percebuts en el seu sou, l'escassa formació per als nous sistemes de venda i informació (sols CGT denuncia irregularitats en el cobrament de compliment d'objectius, dies EBEP, primes, informes sobre les deficiències en la formació sobre VCX?)

Hem de lluitar pel nostre present i el nostre futur i lluitar al costat de qui realment s'identifica amb els nostres problemes com treballadors/es, i participar convençuts en les mobilitzacions, solament així, mantenint vives les nostres reivindicacions obtindrem resultats.

Rojo y Negro

SFF CGT