CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Solidaritat amb la lluita dels treballadors/es Auxiliars de l’Arxiu Històric de Barcelona

Dimecres, 24 octubre, 2007

SOLIDARITAT AMB LA LLUITA DELS AUXILIARS DE L'AHCB

ELS FETS : L'ARREL DEL CONFLICTE

Des de fa 9 anys els AUXILIARS DE L'ARXIU HISTÒRIC (AHCB), centre que depen de l'ICUB i que forma part de l'Arxiu Municipal de Barcelona, estan EXTERNALITZATS.

Amb successives empreses (Fragments, Bloc i ara MAGMA des de fa 4 anys) l'ICUB ha anat subcontractant una categoría de treballadors de l'AHCB mitjançant concursos públics d'adjudicació (capítol 2). Quina és la situació laboral d'aquests treballadors?. Aquesta:

634 euros al mes + inexistència en la plantilla = treballadors de 2a. categoría

No gaudeixen de cap dels drets contemplats en el nostre conveni, cap formació reglada, cap promoció, cap dret en salut laboral, cap antiguetat (alguns d'ells porten 7, 5, 4 anys treballant), el seu treball no forma part de l'organigrama propi del centre amb la qual cosa sempre estan subjectes i subordinats a l'arbitri d'altri i a la ingerència de la seva empresa. Dit en paraules curtes: estan condemnats a ser uns matxaques nostres.

En realitat: és la seva empresa la inexistent dins de l'Arxiu Històric, no així els treballadors i el seu treball que són estructurals, el centre no en pot prescindir, han estat els funcionaris els qui els han format i donat les ordres de treball.Per això parlem de PRESTAMISME, PRECARIETAT LABORAL I CESSIÓ IL.LEGAL DE TREBALLADORS.

Les condicions econòmiques de l'últim concurs normal eren aquestes: 138.000 euros adjudicats per 2 anys a l'empresa Magma a raó de 7 treballadors a 634 euros al mes. Feu els comptes, tal i com els vam fer nosaltres i el resultat és: 40 % de benefici net se'n va a una empresa privada, mentre que si l'ICUB i l'Ajuntament destinessin els mateixos diners, dins del capítol 1, els diners públics quedarien on han d'estar: invertits en els seus treballadors dignament pagats i considerats i dins d'una plantilla cohesionada que gestionaria directament un servei públic de la ciutat.

Per això parlem de que l'ICUB i l'Ajuntament ens aboquen a la PRIVATITZACIÓ I DESMANTELLAMENT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. Aquesta situació no és exclusiva de l'AHCB, sinò de tot l'ICUB, de tots els sectors, instituts i consorcis de l'Ajuntament i diem que lluny d'aturar-se, aquesta política va en augment.

LA LLUITA: què han fet els treballadors de l'AHCB i què ha fet la Direcció de l'ICUB i l'empresa Magma durant l'últim any?

Els treballadors:

- Els auxiliars denúncien al mes de març, amb els advocats del Col.lectiu Ronda, l'empresa i l'AHCB davant del Jutjat de lo Social núm. 17.

- El conjunt de treballadors de l'AHCB (funcionaris i laborals) dóna suport als seus companys. Es demana: LA CONTRACTACIÓ DIRECTA AMB LA CATEGORIA QUE ELS PERTOCA (auxiliars d'Arxiu).

- El Comitè d'Empresa de l'ICUB, el de l'Ajuntament i la Junta de Personal i tots els sindicats donen suport.

- També manifesten el seu acord molts altres companys d'altres sectors amb les seves firmes i molts usuaris.

- Roda de premsa, abans de les eleccions, per donar a conéixer la problemàtica.

La Gerència de l'ICUB i l'Ajuntament:

- Negar-se en banda a reconéixer cap reivindicació. Argument: estem dintre de la legalitat més absoluta.

- Intenta dividir els treballadors des de bon principi. Enfrontar treballadors / Comitè d'Empresa / sindicats.

- Denega sistemàticament els drets dels delegats sindicals a tenir informació fefaent i puntual (expedients dels concursos, etc.). Argument: no sou part interesada i tot està en mans dels serveis jurídics.

- Possible intent d'adjudicar el nou concurs a una altra empresa per treure's el problema de sobre i deixar els treballadors al carrer. Els treballadors, la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa eleven un RECURS D'ALÇADA per aturar el concurs ja que s'està pendent de judici. Cap resposta. Silenci administratiu.

- S'adjudica el concurs de forma totalment anòmala, encara que per a ells perfectament legal, amb un nou plec de condicions que varia substancialment les condicions de treball, fins al punt que els dies 14 i 15 de Juny l'Arxiu es va veure obligat a restringir el servei.

- Actuacions anti-democràtiques i autoritàries malgrat el llenguatge après i repetitiu al que ens tenen acostumats els nostres demòcrates polítics i gerents: tot és legal, no ens neguem a parlar, etc….

L'empresa MAGMA:

- Pressions, amenaces d'acomiadament i sancions, intents de suborn per a que els treballadors retirin la denúncia i compleixin el nou plec de condicions de treball. Des del mes de juny estan treballant permanentment vigilats per un capatàs, altrament anomenat "coordinador in situ".

EL DIA 5 DE JULIOL ES VA SUSPENDRE EL JUDICI davant del Jutjat de lo Social núm. 17. L'argument va ser que el Director de l'AHCB era fora de vacances i ell era un dels testimonis fonamentals de l'Ajuntament i la empresa.

Nosaltres pensem que va ser una maniobra dilatòria que tenia un objectiu premeditat: 1) desmoralitzar i esgotar els treballadors afectats i 2) guanyar temps per aplicar el nou plec de condicions per intentar demostrar que els auxiliars de l'arxiu treballen sota les ordres de la empresa Magma i no dels professionals de l'Arxiu (funcionaris i laborals).

Durant tot l'estiu, gairebé prop de 5 mesos, els treballadors de l'AHCB hem hagut d'aguantar la presència d'un fals "coordinador" que en realitat no fa res més que escalfar cadires i ficar els nassos per tot arreu. Ni coordina els auxiliars en els aspectes laborals (horaris, vacances, permisos) perquè ells continuen notificant les incidències com abans, ni pot coordinar cap feina concreta perquè no té la preparació bibliotecària/arxivística per fer-ho.

EL PROPER DIJOUS 25 D'OCTUBRE TORNA A CELEBRAR-SE EL JUDICI AL JUTJAT DE LO SOCIAL 17, Ronda Sant Pere 41, a les 10'15 del matí.

Desitgem que aquest cop se celebri de debó i el director comparegui.

Informarem àmpliament de com han anat les coses.

[(Tornem a recordar:

SOLIDARITAT AMB ELS AUXILIARS DE L'ARXIU HISTÒRIC

ALCALDE, RECORDA EL QUE VAS PROMETRE (Cap sou per sota dels 1.000 euros))]

Fem una crida a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament i d'altres instituts, a tots els delegats sindicals, a tots els comitès d'empresa i Junta de Personal, a totes les seccions sindicals a que manifestin el seu desacord amb la política de precarietat, externalitzacions i privatitzacions de l'Ajuntament

Rescatem la cultura dels treballadors de la SOLIDARITAT i LA UNITAT que molts voldrien veure enterrada pels segles dels segles!!

Octubre 2007

SECCIÓ SINDICAL DE CGT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció