CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Tanquem Les Nuclears – 100% Renovables, mostra el greu perill que suposen les centrals nuclears de Catalunya en un informe acumulatiu de problemes.

Dissabte, 18 maig, 2013

En un recull de 7 anys de dades (d’octubre 2005 a desembre 2012) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) es mostra el procés de deteriorament dels reactors amb un total de 221 problemes de funcionament.

Les zones més degradades pels problemes de funcionament d’Ascó I, Ascó II i Vandellòs II són justament les més complexes, delicades i perilloses: l’edifici de control (61 problemes, un 29,8% del total), l’edifici de contenció (50 problemes, un 24,4%) i l’edifici de combustible (23 problemes, un 11,2%).

Entre les causes, destaquen els problemes deguts a activacions “falses”, o per mecanismes que haurien de funcionar i no funcionen, amb un impressionant 59,3% (121 problemes consignats del total de 221). També són molt importants el 4,9% de problemes que es caracteritzen com de deficiències de muntatge o de disseny, quelcom difícil d’entendre en centrals que porten funcionant més de 25 anys i, encara més increïble, els 18 casos (8,8 %) dels problemes causats per incompliment de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), un aspecte que qualsevol persona consideraria elemental en uns mecanismes de la perillositat dels reactors nuclears.

L’anàlisi ordenat de les avaries i problemes acumulats mostra unes instal·lacions industrials envellides. La conclusió és que els tres reactors nuclears en funcionament a Catalunya estan molt deteriorats com a resultat del pas del temps i de les pròpies limitacions de la tecnologia nuclear, el que unit a les històries de complicitats i negligències que s’han posat de manifest en cada problema molt greu que s’ha descobert, demostra que la població de Catalunya i dels territoris limítrofs està sotmesa a un elevat perill, que fa prioritari i urgent a curt termini un pla de tancament ordenat d’Ascó I, Ascó II i Vandellòs II.

L’informe es complementa amb una presentació en la web, a on es pot veure la distribució temporal dels problemes d’Ascó I , Ascó II , i Vandellòs II, i el detall de cada estructura dels reactors. Al marge de tota la falsa mística tecnològica que els envolta, els reactors nuclears són tractats com a qualsevol altre mecanisme d’ús continuat.

El total de problemes de funcionament que han tingut les nuclears de Catalunya entre finals de setembre del 2005 i el 31 de desembre del 2012 ha estat de 72 problemes de funcionament d’Ascó 1, 87 d’Ascó 2, i 62 de Vandellòs 2.

S’han situat els problemes a 8 ubicacions: l’edifici auxiliar, l’edifici de combustible, l’edifici de contenció, l’edifici de control (amb especial menció a la sala de control), l’edifici diesel, l’edifici de penetracions de la turbina, i l’edifici de salvaguarda. S’ha afegit la denominació “sense determinar lloc concret”, per als 45 problemes dels que el CSN no menciona el lloc on s’han donat.

S’han identificat 16 mecanismes o processos molt afectats: l’alternador, les barres alimentació, les bombes, els conductes elèctrics, el circuit primari, els detector de gasos tòxics, els detectors de radiació, els equips de seguretat, l’estructura de l’edifici, els generador diesel, els generadors de vapor, els ordinadors, el pressionador, els sistemes de refrigeració, el segellat, i les vàlvules. També s’hi ha hagut d’afegir la categoria “sense identificar mecanisme”, per classificar els 26 problemes dels que el CSN informa sense indicar quin mecanisme concret resulta afectat.

S’han determinat 10 causes de problemes: les alarmes reals de radiació, les aturades no programades, les deficiències en mètodes de disseny, les deficiències de muntatge, els errors d’actuació, la fallida en un mecanisme, les falses arrancades, les falses senyals d'alerta, el incendi, i els incompliments de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) per part de la direcció de la central.

L’informe evidencia que la cultura de la seguretat té importants mancances, bé per manca de voluntat d’abordar problemes estructurals, o bé per deixadesa en el funcionament quotidià.

En l’anàlisi reactor per reactor, ASCÓ I acumula 36 dels problemes, gairebé la meitat, en l’edifici de contenció i l’edifici de control. Les 39 causes més freqüents inclouen fallides, falses senyals d’alerta i falses arrencades, que representen més del 53%. Destaquen 9 incompliments de les Especificacions Tècniques de Funcionament, i 2 causes qualificades pel CSN com deficiències de mètodes de disseny o deficiència de muntatge.

En ASCÓ II, els dos edificis claus del reactor, l’edifici de control i l’edifici de contenció, sumen 54 problemes (un 59,4%), destacant les falses alarmes (35 que afecten als detectors de gasos i radiació), i diversos problemes estructurals particularment inquietants dels que no existeix informació o seguiment posterior. També és important que no es donin dades del mecanisme ni del lloc exacte en 6 casos de fallides, i que 4 dels incompliments de les ETF afectin a vàlvules, encara que tan sols en un cas s’indiqui el lloc: a l’edifici de contenció.

Finalment, a VANDELLÒS II, és de remarcar que en la majoria dels 62 problemes (21 casos que representen el 35% del total) no s’indica el lloc concret a on s’hi han donat. Gairebé la meitat del total, 32 problemes, afecten a l’edifici de control i l’edifici de contenció. Dels 11 problemes relacionats amb les vàlvules, 6 no tenen ubicació definida, i 2 afecten a mecanismes de l’edifici de contenció. Durant l’any 2006 es donen 4 aturades no programades, en cap d’elles no s’identifica el mecanisme exacte que les ha provocat. De fet, dels 9 problemes en els que no s’identifica el mecanisme, 3 impliquen l’aturada automàtica del reactor. Hi ha 5 casos de fallides en les que no s’identifica ni el lloc ni el mecanisme exacte que falla, amb la paradoxa de que una afecta a un incompliment de les ETF.

L’anàlisi permet extreure 8 característiques comunes als tres reactors: a) que la majoria de problemes afecten a les seves estructures més importants: l’edifici de contenció i l’edifici de control, amb especial incidència en la sala de control; b) que hi ha una elevada quantitat de problemes en que les informacions del CSN no especifiquen el lloc en que es produeixen; c) que els mecanismes més afectats són els detectors de radiació i de gasos tòxics seguits per les vàlvules; d) que s’hi dóna també un important nombre de casos en que no s’identifica el mecanisme afectat; e) que la causa més repetida de problemes és la falsa senyal d’alerta per contaminació radioactiva o per gasos, seguida per la fallida de funcionament de mecanismes; f) que existeix un elevat percentatge de problemes que s’originen per incompliments de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), deixant en evidència falsos tòpics sobre el “rigor” i la “seguretat” nuclears; g) que resulta inexplicable que aquest incompliment de les ETF no porti aparellades fortes sancions econòmiques i immediates als propietaris dels reactors; i h) que resulta significatiu que en centrals que porten funcionant més de 25 anys apareguin 11 problemes que es consideren causats per deficiències de disseny o de muntatge.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES reivindica la necessitat i la urgència de promoure un pla de tancament urgent i ordenat dels tres reactors nuclears. Considerem que el tancament és viable de manera immediata, i que existeix experiència de com abordar els aspectes laborals i de gestió dels residus aparellats.

Les centrals nuclears són innecessàries, però el seu tancament tan sols serà possible si hi ha una voluntat política que reculli la demanda social majoritària de tancar-les i deixar enrere l’era nuclear.

Visualització gràfica de l'informe a: http://www.tanquemlesnuclears.org/nuccivil/nuccivilcat/centralscatalunyaseguiment.html

Catalunya, a 16 de maig del 2013.

Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES