CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Teixir contrapoder local per a assaltar els cels (una versió anticapitalista)

Dimarts, 30 juny, 2015

Vivim en un món globalitzat de metròpolis gegantesques, insostenibles ecològica i socialment, funcionals al procés de valorització del capital i a una economia globalitzada i creixentment interrelacionada. Vivim, també, en un planeta travessat per enormes fluxos financers transnacionals, on l'automatització de les operatòries borsàries i l'emergència de creixents mercats OTC (Over the counter) de "banca en l'ombra", permet que els interessos monetaris i especulatius de l'oligarquia internacional travessin les fronteres i actuïn de forma desterritorialitzada i global.

Els "slums", o barris degradats d'habitatges autoconstruits, carents de tot servei col·lectiu, massificats i plens de contradiccions socials, contrasten amb el fluir dels derivats, amb les Borses globals de matèries primeres, amb el tràfic dels CEOs a través dels aeroports constituïts en "no-llocs" per la seva absència de tota referencialitat col·lectiva, històrica, cultural o humana; amb els paradisos fiscals en els quals es pot invertir o actuar des de l'espai virtual d'internet, sense tenir que desplaçar-se fora d'un despatx d'un gratacel intel·ligent de la City.

Té sentit parlar de municipis, de poder local, d'espai proper, en aquestes circumstàncies? Hi ha espai per a un nou municipalisme transformador en l'època de les agències de rating, dels fons voltors que es fan amos, per mitjà de la compra a l'oligarquia local "business friendly", de l'habitatge públic dels ajuntaments? De quin tipus hauria de ser aquest nou municipalisme? Quins han de ser els vímets que permetin constituir contrapoders locals efectius, espais de convivència i densificació de la vida a escala humana? Una nova ciutat, democràtica, cooperativa, articulada social i ecològicament és pensable? I, sobretot, és factible?

Hi ha qui defensen l'oportunitat d'oposar el local cooperatiu a l'extensió inmisericorde dels fluxos transnacionals de valorització del capital. Des de les perspectives teòriques del municipalisme llibertari defensades en el seu moment per un dels precursors de l'ecologisme social, Murray Bookchin, fins a les pràctiques efectives desplegades a nivell municipal pels propis moviments d'oposició al desplegament neoliberal. Pràctiques efectives que, al seu torn, podem trobar al llarg de tota la geografia del planeta: des dels Caracoles zapatistes a les noves experimentacions del confederalisme democràtic kurd a Rojava, passant per les experiències de poder popular local expressat en l'ordit d'iniciatives col·lectives existents en barriades de la Perifèria com la del Alto, a La Paz, Bolívia.

Com indica Raúl Zibechi en el seu llibre Territoris en resistència. Cartografia política de les perifèries urbanes llatinoamericanes: “Lloc i espai han estat conceptes privilegiats en les teories i anàlisis sobre els moviments socials. A l'Amèrica Llatina, fins i tot en les seves ciutats, és hora de parlar de territoris. En un excel·lent treball Porto Gonçalves assenyala que ‘els nous subjectes s'insinuen instituint noves territorialitats’. Arriba a aquesta conclusió després de seguir l'itinerari d'un moviment concret com els seringueiros, que abans de constituir-se com a mo­viment hagueren de modificar el seu entorn immediat, concloent que ‘la seva força emanava del seu espai-domèstic-i-de-producció’. Va ser aquest desplaçament del lloc heretat, o construït anteriorment, el que els permet formar-se com moviment". Remarca així la importància del local, el territorial, o, en una teixidura narrativa més propera al nostre món social encara influït pels discursos del republicanisme federal i els moviments llibertari i verd, el municipal, per a la constitució efectiva de contrapoders al magma global dels mercats.

Continua Zibechi: “En efecte, els moviments llatinoamericans, com els indígenes, els sense terra i els camperols, i creixentment els urbans, són moviments territorializados. Però els territoris estan vinculats a subjectes que els instituïxen, els marquen, els assenyalen sobre la base de les relacions socials que porten. Això vol dir, tornant a Lefebvre, que la producció d'espai és la producció d'espai diferencial: qui sigui capaç de produir espai encarna relacions socials diferenciades que necessiten arrelar en territoris que seran necessàriament diferents”. Construir relacions socials diferenciades, començant des del més proper i manejable per als moviments. Construir, per tant, densitat social, allà on el neoliberalisme només ha deixat devastació, solitud i centres comercials replets d'objectes antiecològics i innecessaris.

En aquest camí, els moviments han de cobrar protagonisme, constituir-se en una armadura amb la qual articular els territoris propers i dotar-los de discursos, relacions, vida. Segueix parlant Zibechi: “Aquesta imatge potent destaca el caràcter del moviment com moure's, com capacitat de fluir, desplaçament, circulació. De manera que un moviment sempre està desplaçant espais i identitats heretades. Quan aquest moviment-desplaçament arrela en un territori, o els subjectes que emprenen aquest moure-s'estan arrelats en un espai físic, passen a constituir territoris que es caracteritzen per la diferència amb els territoris del capital i l'Estat. Això suposa que la terra-espai deixa de ser considerada com un mitjà de producció ([de producció de plusvalor, anotaria l'autor d'aquest text respecte al text de Zibechi) per a passar a ser una creació político-cultural. El territori és llavors l'espai on es despleguen relacions socials diferents a les capitalistes hegemòniques, aquells llocs on els col·lectius poden practicar maneres de vida diferenciats. Aquesta és una de les principals aportacions dels moviments indis del nostre continent a la lluita per l'emancipació”.

Desplaçar les relacions que es produeixen en un territori des de la seva funcionalitat per al procés de producció de plusvalor a la conformació político-cultural d'un altre tipus de convivència. Sembla evident que això ha d'afermar-se en l'espai més proper a la quotidianitat de les gents: el barri, el municipi, el territori accessible. La construcció d'aquestes "altres relacions" passa per l'estesa de xarxes diversificades i plurals que donin cos a una densitat social revisitada. Des d'un teixit econòmic local i autocentrat (és a dir, estratègicament desconnectat dels fluxos transnacionals d'intercanvi de mercaderies i finançament), fins a la promoció de formes culturals pròpies i de participació col·lectiva directa en els assumptes comuns.

Reconstruir la societat, després de la devastació neoliberal, passa per l'emergència d'un poder popular efectiu en conflicte amb el medi capitalista en el qual ha de créixer, però també capaç de generar experiències i vivències que il·luminin, en els porus de la vella societat, les potencialitats de la nova encara per néixer.

No obstant això a aquesta estratègia se li poden posar també alguns "peros". Té les seves limitacions. Slavoj Zizek, per exemple, critica les posicions properes a la promoció de la "democràcia directa" i del local, des de la seva suposada incapacitat manifesta de poder plantar cara al gran edifici global capitalista. Aquestes posicions, afirma, parteixen de la base de l'existència d'una societat mobilitzada de forma permanent i ell, indica, "no vol viure així", pel que prefereix un govern fort i il·lustrat que posi límits a les oligarquies financeres "jugant al seu nivell". Els processos de descentralització efectiva que es produeixen en la conformació dels "territoris en resistència" de Zibechi, sembla desprendre's d'aquestes tesis, afeblirien aquesta maquinària global (o continental) que ha d'instituir-se enfront del Capital.

No són del tot menyspreables aquestes tesis, malgrat que no les compartim. Existeixen clarament qüestions candents a les quals cal respondre per a començar a pensar un trànsit factible a l'emergència de territoris en resistència en l'àmbit municipal que ens és més proper. La primera l'expressa bé Zizek: el contrapoder local és limitat, ambivalent, precari, quan coexisteix amb l'edifici incólume dels grans poders financers i estatals que segueixen alimentant-se i creixent en els espais centrals socials per molt que nosaltres i nosaltres ocupem els "porus" i les perifèries. Les "relacions altres", aïllades i en camp hostil, no acaben de concretar-se si es troben envoltades i en plena "guerra freda permanent" amb les relacions de valorització del capital circumdants.

La veritat és que vivim una etapa de desenvolupament d'una forma posmoderna d'absolutisme dels mercats i de l'arquitectura del poder global capitalista. Recordem el que va ser l'absolutisme europeu dels segles XVII i XVIII: un procés de modernització i estabilització social engegat pels grans blocs del poder feudal, després de la tremenda sacsejada ideològica i econòmico-social del Renaixement, que donava inici al procés de transformació que duria al capitalisme històric entre revoltes camperoles, guerres religioses i aparició de noves heretgies i discursos laicitzants.

Per a poder desplegar aquest procés de modernització, que comportava l'acceleració dels processos d'acumulació per desposesió i l'emergència d'estructures de poder estables a un nivell ampliat (els anomenats Estats-Nació amb el seu exèrcit permanent i la seva administració burocràtica), les classes aristocràtiques europees hagueren de tirar mà en ocasions (no sempre ni en tot lloc) de molts tècnics relacionats directament amb la pròpia burgesia emergent: els anomenats il·lustrats. La ambivalencia i ambigüitat del seu paper s'expressa bé amb el nom que alguns donen al període: "despotisme il·lustrat", doncs al mateix temps que acceleraven i estructuraven de manera científica i tècnica (donant lloc al que Foucault anomenarà després el "biopoder") l'aparell administratiu de les agonitzants monarquies absolutistes i de les aristocràcies europees, exercien de "paraigües" per al creixement, en els porus de l'Antic Règim, com va dir Marx, de la nova classe mercantil i industrial burgesa que posteriorment aprofitaria i perfeccionaria dits aparells per a exercir el seu domini.

Aquest tipus d'ambivalència és la principal limitació, i al temps la principal potencialitat, de la "alternativa de poder global o a escala europea" defensada, entre altres més propers, per Zizek. Posem com exemple al propi Pepe Mújica, president d'Uruguai, a qui ningú pot negar la seva honestedat fonamental, com un element il·lustrat en l'aparell de poder del seu país: intentant l'estabilització i modernització de l'estructura socioeconòmica capitalista uruguaiana i llatinoamericana (com ell mateix reconeix), i al mateix temps establint fons estatals d'ajuda a empreses autogestionades i mecanismes de participació política barrial i local en tot cas ambivalents (doncs al mateix temps que funcionen com "escoles" de participació i punts nodals del teixit local, fan a aquest mateix teixit depenent i funcional a les necessitats d'informació i de transmissió de missatges de l'aparell estatal, encara vinculat en l'essencial als interessos del capital transnacional, encara que sigui emergent).

Posar l'accent sobre la funcionalitat mútua d'ambdós processos, no obstant això, en el marc d'una dinàmica de superació del capitalisme històric (l'articulació territorialitzada de contrapoderes efectius i es­pais furtats a la lògica mercantil i l'ocupació més o menys momentània d'institucions essencialment funcionals a aquesta mateixa lògica per part d'elements "amistosos" per als moviments), malgrat que sembla caracteritzar un moment històric concret que haurem de recórrer, no basta per a delinear una estratègia factible per al proletariat global. Aquesta només podrà definir-se, si volem obrir el meló, no només del règim de 1978 sinó del sistema en el seu conjunt, posant sobre el tapet tres elements essencials per a acompanyar aquest moment de coexistència d'il·lustració despòtica i experimentació popular: la necessària independència i autonomia dels projectes populars i de classe respecte del poder (encara que sigui il·lustrat); la densitat pedagògica i participativa dels processos, generant dinàmiques d'educació popular que elevin la consciència de classe i les capacitats dels treballadors i les classes subalternes; i la persistència en el "llenguatejar" la necessitat del canvi global i sistèmic, que dugui a una plena quotidianitat alliberada del capitalisme.

L'11 de juny de 1773, Denise Diderot emprèn viatge a Sant Petersburg. Allí li espera l'emperadriu Catalina, paradigma de les monarquies progressistes i il·lustrades. Després d'una temporada en la cort russa, el conegut filòsof radical i autor de l'Enciclopèdia, que s'havia passat gran part de la seva vida reflexionant sobre la necessitat d'individus poderosos i progressistes per a l'expansió de la llum de la raó, se sentia tan malament que van haver de dur-lo en un cotxe especialment dissenyat perquè hagués de viatjar tombat. En el viatge de tornada va evitar expressament Potsdam, residència de Frederic el Gran, rei il·lustrat i amic de Voltaire, que li havia enviat una amable invitació. El Diderot més republicà, més llibertari, més crític amb Occident, esclata precisament llavors. No va ser l'únic. Aquest va ser el trànsit de la il·lustració a la Revolució, de Voltaire i La Mettrie a Robespierre, Marat, Hebert i, finalment, Babeuf. Mentrestant, en els "porus" de l'Antic Règim, en els carrerons, en els llocs de producció, en els mercats, en els costums i en els romanços i les octavetes clandestines, un altre tipus d'economia, de convivència, de sociabilitat, havia arribat a la seva autèntica hegemonia que només hauria de fer-se expressa el 20 de juny de 1789 en el "joc de la pilota" de Versalles.

Construir contrapoders territorialitzats, teixir densitat col·lectiva, il·luminar i experimentar els aspectes pràctics i efectius de la nova convivència, des del local, des del proper, obre espais per a l'emergència de la nova societat de productors lliures i cooperatius que s'apunta com única solució factible a la creixent devastació capitalista.

* Article de l'activista llibertari José Luis Carretero Miramar extret del web de l'ICEA.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció