CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Un 79% de la població espanyola respira aire contaminat

Dijous, 2 desembre, 2010

Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe sobre la qualitat de l'aire en l'Estat espanyol durant 2009. Entre les conclusions més rellevants del treball, es desprèn que un 79% de la població respira aire que supera els índexs de protecció a la salut recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Si ens atenim als límits de contaminació que marca la legislació, el percentatge de la població afectat seria del 14%, 6,4 milions de persones.


La situació continua la tendència de lleugera millora ja iniciada el 2008, sobretot per l'efecte de la crisi. El principal agent contaminador de l'aire és el tràfic en les zones metropolitanes. A pesar de la gravetat de la situació, les Administracions no estan adoptant les mesures necessàries per a solucionar aquest problema.

L'estudi, realitzat com cada any per Ecologistes en Acció, analitza la qualitat de l'aire que respira la pràctica totalitat de la població espanyola (46,7 milions de persones al gener de 2009). Les dades utilitzades provenen dels que faciliten les Administracions autonòmiques a partir de les seves xarxes de mesurament de la contaminació. Els resultats més rellevants d'aquest estudi són els següents:

* Els contaminants que més problemes de salut originen en l'Estat espanyol durant 2009 són les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), l'ozó troposfèric (O3) i el diòxid de nitrogen (NO2). Per a la valoració del percentatge de població espanyola que respira aire contaminat només s'han tingut en compte les partícules més grans, PM10, i el NO2.

* La població que respira aire contaminat en l'Estat espanyol, segons els valors límit establerts per la Directiva 2008/50/CE, és de 6,4 milions de persones, un 14% de la població. Si es tenen en compte els valors recomanats per la OMS, la població que respira aire contaminat s'incrementa fins a un mínim de 36,9 milions de persones. És a dir, un 79% de la població, 4 de cada 5 ciutadans.

* La principal font de contaminació en àrees urbanes (on viu la major part de la població) és el tràfic.

* Igual que el 2008, durant 2009 s'aprecia una reducció dels nivells de contaminació pel que fa a anys precedents, una cosa que ha ocorregut més per raons conjunturals que per l'aplicació de mesures planificades i orientades a reduir aquesta pol·lució. Entre les causes d'aquesta situació destaquen: la reducció de la mobilitat originada per la crisi (el consum de combustibles d'automoció va baixar un 5,1% en 2009); la disminució del consum elèctric també per la crisi, el que va comportar un menor funcionament de les centrals tèrmiques (13% menys); una meteorologia més inestable que anys precedents (el que afavoreix la dispersió de contaminants); i finalment, certs canvis en el parc automobilístic cap a vehicles més petits i eficients i, per tant, menys contaminadores (el 2009 es va incrementar la venda d'aquests vehicles un 42%, mentre que van descendir tots els altres tipus i el nombre total de cotxes en un 18% pel que fa a 2008).

Ecologistes en Acció vol destacar que la contaminació de l'aire és un assumpte molt greu –el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí xifra en 16.000 el nombre de morts prematures anuals en l'Estat espanyol, mentre que la Comissió Europea calcula que 400.000 persones moren en la Unió Europea dels 27 cada any per aquesta mateixa causa–. A pesar d'això, les administracions no estan prenent les mesures necessàries per a solucionar-lo. En particular:

* Les superacions dels límits legals es vénen repetint de forma sistemàtica en els últims anys. La Comissió Europea va iniciar, al gener de 2009, un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment de la normativa sobre qualitat de l'aire.

* La informació al ciutadà no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

* Els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire i els Plans d'Acció per a reduir aquesta contaminació, obligatoris segons la legislació vigent, en molts casos no existeixen, i en uns altres tot just si tenen efectivitat per falta de voluntat política d'escometre mesures estructurals.

Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d'actuació per a reduir la contaminació de l'aire passen per la disminució del tràfic motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment l'elèctric), a més de donar facilitats als mitjans no motoritzats en les ciutats. Per a millorar l'aire de les zones industrials, la millor estratègia és l'adopció generalitzada de les millors tecnologies industrials disponibles per a la reducció de la contaminació.

>>> Us podeu descarregar l'informe a:

www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aire2009.pdf