CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Una nova i imminent retallada en professorat a la UAB

Dimarts, 8 març, 2016

De cara al curs 2016/2017 es prepara una nova retallada de professorat a la UAB. Aquesta retallada prové de la reducció dels recursos per a contractar professorat que patiran la majoria dels departaments de la UAB. Provocarà que, 1) no es renovin desenes (fins i tot més d’un centenar de contractes), 2) es devaluïn alguns dels contractes existents ja de per si massa precaris i 3) es traslladi un increment de la càrrega docent a la resta del PDI dels departaments afectats.

Aquest dimecres 9 de març la Comissió de Personal Acadèmic (CPA) del Consell de Govern de la UAB discutirà la darrera proposta del Rectorat d’Assignació de Recursos als Departaments per al Curs 2016-2017. Aquesta assignació és la que definirà la contractació de professorat no permanent per part dels departaments, completarà la capacitat docent dels departaments i, per tant, marcarà el conjunt de la càrrega docent per a la totalitat del PDI dels diferents departaments de la UAB.

El document presentat planteja un increment global de les unitats de contractació (UC) de prop d’un 9,2%, passant de 17308 del present curs a 18911 pel proper (sense comptar les substitucions de càrrecs en cap dels dos casos). Aquest augment és, no obstant, clarament inferior a l’”encariment” del cost en UC de la contractació de la pràctica totalitat de figures de PDI, que per norma se situa entre el 15,8% i el 33,3%. La taula adjunta sintetitza aquesta variació per algunes figures contractuals (en el cas dels associats, el percentatge es manté per a les dedicacions inferiors de 6 hores per a cada categoria):

Aquestes són les variacions del curs 15-16 a la proposta del curs 16-17
PIF: de 17 a 15 (-11,76%)
Postdocs: de 21 a 28 (33,33%)
A2.6: de 11,4 a 13,2 (15,79%)
A3.6: de 13,8 a 16,2 (17,39%)
A4.6: de 21 a 26,4 (25,71%)
Visitants V4: de 35,6 a 42 (18%)

L’impacte d’aquesta situació es concretarà en les properes setmanes, quan els diferents departaments vagin definint les seves propostes de contractació per al curs vinent. No obstant, podem avançar algunes consideracions:

En el cas del conjunt de la UAB, la pèrdua neta global de capacitat docent és indubtable. Si totes les UC es dediquessin a la contractació de professorat associat A3.3 es passaria de 1252 (curs actual) a 1167 (proper curs), amb una pèrdua neta global de 87 professors/es. Si totes les UC fossin per a contractar investigadors posdoctorals, la caiguda seria de 824 a 675, amb una pèrdua total de 149 contractes.

- Aquesta caiguda es concentrarà en uns 35 departaments, que són els que amb un increment d’UC assignades negatiu o inferior al 15%, veuran clarament reduïda la seva capacitat de contractació. Això significa que la quantitat de professors afectats directament per aquesta reducció serà força superior, doncs no s’hi computarà l’efecte de compensació dels departaments que veuran incrementat el seu potencial real de contractació.

- El rectorat continua assumint que les jubilacions es compensen amb una quantitat molt baixa d’UC, molt inferior al cost de contractació d’un associat A2.6, per exemple. D’entrada això ja comporta una caiguda de la capacitat docent dels departaments, doncs la reducció de personal en plantilla estable no queda ni de lluny compensada per nous recursos en plantilla no permanent.

- La retallada que es proposa a la CPA afectarà directament a PDI jove i precari, una part del qual veurà truncada la seva continuïtat a la UAB. Però també afectarà al conjunt de les plantilles de molts departaments, que patiran un increment en la seva dedicació docent per a compensar la reducció en la plantilla no permanent.

Aquestes mesures no han estat consultades amb els òrgans de representació sindical del PDI, als quals ni tant sols se’ls ha informat al respecte. La petició efectuada pel Comitè d’empresa del PDI i la JPDI al rectorat de que retiressin aquest punt de la propera CPA per tal de poder-la informar i negociar amb els organismes de representació sindical i amb els propis departaments no ha rebut, a hores d’ara, cap resposta.

Per aquestes raons el comitè d’empresa del PDI laboral convoca una assemblea de PDI el proper dimecres 9 de març a les 9:00h davant del rectorat, per a informar i decidir les accions a emprendre.

Secció Sindical CGT UAB
http://twitter.com/CGT_UAB

https://cgtuab.wordpress.com/2016/03/08/una-nova-i-imminent-retallada-en-professorat/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció