CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Una recerca quantifica les pèrdues econòmiques causades per la discriminació de les dones en el món laboral

Divendres, 16 octubre, 2015

Si no existissin les barreres de gènere els ciutadans dels països de l’OCDE augmentarien els ingressos en un 15,5 %.

Si no existissin les barreres de gènere que impedeixen a les dones la mateixa participació que als homes en el món laboral i en l’emprenedoria, els ciutadans dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) augmentarien els ingressos en un 15,5 %, i aquesta xifra seria d’un 17,5 % en el cas dels països en desenvolupament. Aquesta és una de les conclusions principals d’un estudi que es publicarà properament i que han elaborat Marc Teignier, investigador de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb l’economista de la Universitat de Clark (Estats Units) David Cuberes. Es tracta d’una de les primeres recerques que quantifiquen els efectes de la discriminació de gènere en l’economia.

El treball fa un èmfasi especial en el paper de les dones com a emprenedores i empresàries. En aquest sentit, els autors estimen que, als països de l’àrea de l’OCDE, el fet d’excloure el 5 % de les dones del món del treball suposa una pèrdua global d’ingressos d’un 2,5 %, mentre que la xifra augmenta fins al 10 % si aquest 5 % de dones excloses són totes empresàries que creen llocs d’ocupació.

Per regions, els resultats assenyalen que el Pròxim Orient, el nord d’Àfrica i el sud d’Àsia són les àrees que presenten més pèrdues per les diferències de gènere. Si aquestes barreres s’eliminessin, els ingressos dels ciutadans augmentarien un 37,83 % al Pròxim Orient i al nord d’Àfrica, i un 24,91 % al sud d’Àsia. En el cas concret de l’Estat espanyol, els autors estimen que la pèrdua d’ingressos a causa de les barreres de gènere és del 15,2 %. Si delimitem les pèrdues només per les desigualtats en l’àmbit de l’emprenedoria, aquestes arriben a un 4,8 %. En el cas que no hi hagués desigualtats de gènere, el PIB per càpita a Espanya l’any 2014 hauria passat de 22.780 euros a 26.869,5. I només que s’haguessin suprimit les desigualtats en l’àmbit de l’emprenedoria, el PIB per càpita hauria augmentat fins a 23.926,06 euros.

La recerca, que es publicarà a la revista Journal of Human Capital, es basa en el model de gestió de personal de Lucas (1978), que els autors han adaptat per al seu estudi. Preveuen tres tipus diferents de barreres de gènere: les dificultats que tenen les dones per esdevenir empresàries (per tenir treballadors a càrrec); les barreres de gènere que pateixen per esdevenir treballadores per compte propi (self employed), i la discriminació per accedir en general al mercat laboral. Val a dir que l’estudi no té en compte el fet que les dones fora d’aquest mercat laboral treballen i produeixen també mitjançant les tasques domèstiques.

Els autors expliquen que si bé existeix una bibliografia abundant sobre els efectes de la no participació de la dona en el mercat laboral o, en general, en el món econòmic, en canvi no hi ha pràcticament recerques que quantifiquin aquesta qüestió. De fet, ara continuen amb aquesta línia de recerca amb estudis encarregats pel Fons Monetari Internacional.

FONT: UNIVERSITAT DE BARCELONA