CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Vagues al centre de L’Arboç de Saint Gobain Cristaleria SL

Diumenge, 10 maig, 2015

VAGUES AL CENTRE SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA SL DE L'ARBOÇ

Entre la setmana passada i aquesta s'han donat diferents confilctes al centre de treball de Saint-Gobain Cristalería SL de l'Arboç, al Baix Penedès (Tarragona), dedicat a la fabricació de vidre pla i vidre per al sector de l'automòbil.

CTC Externalización SL:

D'una banda, els 60 treballadors de la subcontracta CTC Externalización SL, que presta serveis de retirada de producció i logística, així com la recepció de materials als magatzems generals a Saint-Gobain convocaven la setmana passada una Vaga Indefinida a partir del 7 de maig, amb la finalitat de defensar els drets laborals que tenien subscrits en un acord i que l'empresa incomplia de forma reiterada. També era motiu de conflicte l'acomiadament de 2 companys de l'empresa la qual, alhora, contractava mitjançant ETT uns altres 2 treballadors, tot precaritzant l'ocupació. Primer pel tipus de contracte, i segon per les retribucions econòmiques, ja que es desvinculava d'altres acords signats amb la plantilla pròpia de l'empresa que aquests darrers no els aplicava.

Aquest conflicte va arribar a una mediació el proppassat dimarts entre els treballadors i l'empresa a les dependències territorials del Departament d'Empresa i Ocupació de Tarragona. En l'acte es va arribar a un "preacord" en el qual es recollien totes i cadascuna de les reivindicacions dels treballadors, acordades a les diferents assemblees que s'havien convocat. Entre aquestes, la readmissió dels companys acomiadats i el compliment de tots i cadascun dels acords subscrits entre les parts (treballadors i empresa). També el compromís de contractació d'un tercer treballador que havia estat acomiadat.

Aquest acord ha quedat pendent de ratificació a les Assemblees de treballadors, que es convocaran al llarg de la propera setmana. Això ha comportat el compromís dels treballadors de suspendre temporalment la Vaga Indefinida, per a que s'exposin els acords a les Assemblees i que siguin aquestes les que decideixin què fer, tot i que --com hem dit-- s'han recollit en el preacord totes les reivindicacions obreres.

Se li ha donat a l'empresa un mes per a regularitzar els incompliments --els augments salarials de l'1% pendents per a aquest any, els pagaments que corresponen a l'acord de flexibilitat pactat, el pagament de les nocturnitats tal com correspon, etc--, o sigui que a la reunió convocada el proper dia 3 de juny hauran de retre comptes de totes les exigències. Si no fos així, la Vaga Indefinida començarà a l'endemà.

SAINT-GOBAIN Cristalería SL:

D'altra banda, a Saint-Gobain Cristalería SL, en la qual treballen un total de 350 persones de plantilla pròpia a la fàbrica de l'Arboç, i en el seu conjunt un total d'uns 800 treballadors i treballadores, des del passat mes de novembre s'estan duent a terme les negociacions del Conveni Col·lectiu. En el decurs d'aquestes, l'empresa ha estat insistint en empitjorar les condicions laborals a la plantilla, tot proposant rebaixes salarials, així com una doble escala salarial que pretén baixar els salaris entorn d'un 15% per a les noves contractacions, i eliminant conceptes de nòmina que suposen rebaixes properes al 10%, a les quals els diferents sindicats s'oposen rotundament.

El dijous es van dur a terme diverses Assemblees, en les quals es van explicar els detalls de les negociacions i les pretensions de l'empresa. S'acordaren uns mínims de cara a aquest Conveni, que són:

- Una vigència del Conveni de 2 anys, amb augments salarials d'un 0,5% per a l'any 2015 i de l'1% per al 2016, amb una clàusula de revisió salarial a final d'any en la qual es garanteixin els desviaments que hi pugui haver en cas que els increments inicials estiguin per sota de l'IPC.

- Recuperar l'obligatorietat per part de l'empresa de dur a terme jubilacions parcials mitjançant el "Contracte de Relleu", en cas que així ho sol·licitin els treballadors, amb l'objectiu de rejovenir la plantilla, sense disminuir l'estructura d'aquesta i conservant els llocs de treball actuals.

- I finalment, però per això menys important, incloure una clàusula d'ultraactivitat que garanteixi la pròrroga de tot allò recollit en Conveni Col·lectiu fins que se signi un de nou, tot evitant així deixar decaure el Conveni i mantenir les garanties d'aquest.

Aquesta és la plataforma de mínims acordada a les Assemblees i que els sindicats defensaran davant l'empresa. Per a fer-ho, s'ha registrat el proppassat divendres una convocatòria amb un calendari que recull 22 dies de Vaga de 4 hores per torn de treball, que començaran a partir del dia 15 de maig i s'estendran fins els 20 de juny, essent aquests els següents:

Maig: 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, y 30

Juny: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20

El dilluns dia 11 de maig tindrà lloc un acte de mediació a Madrid, al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), en haver-hi diferents centres de treball a l'Estat espanyol, a més de la fàbrica de l'Arboç (factoria d'Avilés, i oficines generals de la companyia a Madrid).

Així que, d'aquesta manera, en cas que no sigui possible cap mena d'acord en l'esmentat acte de mediació, les primeres jornades de Vaga es realitzarien el divendres 15 i el dissabte 16 de maig.

A les Assemblees es va acordar de forma expressa que la desconvocatòria de Vaga, en cas d'acord, es fes també a les pròpies Assemblees.

Cal assenyalr que entre els clients de Saint-Gobain Cristalería SL hi ha empreses com ara SEAT, VOLKSWAGEN, CITROËN, RENAULT, MERCEDES, PEUGEOT, FORD, OPEL, FIAT, ALFA-ROMEO, BMW, IVECO o LANCIA, entre d'altres. Tenint en compte el nivell de saturació i de producció dels diferents constructors de l'automòbil, és possible que les esmentades empreses puguin veure's afectades per les jornades de vaga convocades a Saint-Gobain, ja que el subministrament de vidres a totes elles podria resultar difícil.

Secció Sindical CGT Saint-Gobain

Més informació:

- TWITTER CGT SAINT GOBAIN

- WEB CGT SAINT GOBAIN